Zprávy

Nauč se řemeslo, získej nezávislost. Nově studentům pomáhá robot

Od roku 2020 se všechny školy potýkají s problémy distanční výuky. Stejně jako v jiných oborech, i my ve školách si uvědomujeme, že nic nebude jako dřív. V listopadu loňského roku jsme zahájili sbírku na nákup kooperativního robota, zařízení, které našim svářečům umožní moderní vzdělávání i distančním způsobem, povede k přesnější práci, eliminuje chyby, ale především je propojením činností člověka a stroje.

A jak to funguje? 

Žák úkol vymyslí, naprogramuje a společně s robotem úkol splní. Do sbírky na pořízení robota přispělo 22 subjektů a začátkem léta bylo shromážděno téměř 700 tisíc korun. Na slavnostním předávání robota DOOSAN se přítomní podnikatelé, členové školské rady i učitelé shodli, že bez vzájemné spolupráce není rozvoj odborného školství možný. Jedině díky práci učitelů s dětmi, podpoře firem i zřizovatele se může Střední škola řemesel, Šumperk pochlubit narůstajícím počtem žáků.  

Na slavnostní akci představili učitelé sponzorům další novinky, které škola v době koronaroku pořídila. Pan učitel Tinka předvedl žákovskou modelaci dřevěné židličky v programu Rhinoceros a její výrobu na CNC stroji, ing. Haltmar představil kroužky elektroniky, robotiky a 3D technologie pro děti. Kroužky budou podporovat vzájemné učení mezi našimi žáky a dětmi ze základních škol. Zástupce žáků Lukáš Vajda společně se svým učitelem vysvětlil výrobu modelu větrné elektrárny na nové 3D tiskárně a ing. Lubina zdůraznil, že výuka dnešních strojařů není možná bez znalosti práce na CNC strojích a že škola bude usilovat o získání finančních prostředků na nákup CNC frézky a brusky pro žáky svého nejúspěšnějšího oboru, kterým je strojírenství – obsluha CNC. Žáci tohoto oboru mají stoprocentní úspěšnost u maturitní zkoušky a je nezbytné, aby se naučili požadovaný předmět nakreslit, naprogramovat a vyrobit bez prodlení a s uvědoměním si provázanosti jednotlivých kroků.

Den řemesel opět slavil úspěch

Novinky, které škola pořídila, předvedla široké veřejnosti na 6. ročníku Dne řemesel, který se uskutečnil 18. září „na točáku“ v Šumperku. Jsme rádi, že každý rok za podpory Města Šumperka můžeme se svým partnerem Škodou Pars a. s. předvést vše, co školu tvoří. Všechny obory, klasickou rukodělnou činnost i práci na strojích. Tato tradiční přehlídka pravidelně láká děti od nejmenších, až po ty, které uvažují o vzdělávání v některém z představených oborů. Den řemesel je však i místem, kde se pravidelně setkávají podporovatelé naší školy – zástupci zřizovatele, politici, majitelé firem, zástupci podnikatelských svazů, ale také učitelé místních základních škol.

Ano, všichni víme, že vychovávat a vzdělávat mladé lidi tak, aby byly jejich znalosti a dovednosti konkurenceschopné nejen na Šumpersku, ale v celém Olomouckém kraji i České republice, a budovat moderní školu 21. století, není možné bez intenzivní a oboustranně prospěšné podpory a spolupráce.

Irena Jonová, ředitelka Střední školy řemesel
INZERCE
Remax reality Remax reality

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Kariéra Radio Haná