Ministr školství navštívil školy na Šumpersku: Společné úsilí o lepší vzdělání v našem regionu

Místní akční skupina Šumperský venkov příkladně podporuje rozvoj kvalitního vzdělávání v našem regionu. Důležitou úlohu v tomto procesu hrají zřizovatelé a školská vedení, která poskytují nezbytný kontext a podporu. Společným výsledkem této spolupráce je Místní akční plán pro vzdělávání, známý pod zkratkou "MAP". Jeho hlavním cílem je sjednotit směřování vzdělávacího systému a určit jeho budoucí směr. V pátek 17. května jsme v našem regionu přivítali ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka.

Ministr školství Mikuláš Bek ocenil kvalitu málotřídních škol v šumperském regionu. Foto: mas

Cílem setkání bylo poukázat na silné stránky málotřídních škol (nejen) v našem regionu, ukázat možnost spolupráce mezi zřizovatelem, školami a dalšími spolky. V neposlední řadě jsme měli možnost diskutovat nad připravovanými změnami ve vzdělávací soustavě.  

Základní škola a Mateřská škola v Dolních Studénkách se za poslední roky může pochlubit jednak nárůstem počtu svých žáků, ale také povedenými investicemi do školní infrastruktury. Velkou devízou, kterou ocenil i ministerský tým je otevřený, vstřícný a zj. rodinný přístup ve vzdělávání naší školy a školek. Měli jsme příležitost ukázat výhody implementace metody „dobrého startu“ v mateřské škole, ale také činností učení a seznamování se s běžnými řemeslnými profesemi přímo ve školce. V králecké mateřské škole nechybí ani plně funkční a vybavená dětská kuchyň, ve které si tamější děti připravují vlastní pokrmy, které logicky lépe chutnají.  

Angličtina od první třídy a robotika

Ve škole jsme se mohli pochlubit funkčními prvky alternativních výukových směrů, smyslem výuky anglického jazyka již od prvního ročníku nebo výukou robotiky. Představili jsme také plně vybavenou kuchyňku a třídu na výuku ICT, obě podpořené prostřednictvím dotace MAS Šumperský venkov.

Velkým tématem nejen školství je neustálé hledání zdrojů příjmu. Společně s ministrem Bekem jsme se shodli na nutnosti hledat různá řešení tohoto problému. Jako příklad jsme uvedli vzniklou spolupráci mezi školou a komunitní školou, tj. organizací, která v obci pořádá kroužky pro všechny generace, ale také příměstské tábory a provozuje místní hospodu. Ve spolupráci se školní jídelnou zajišťuje komunitní škola také možnost obědových menu. Díky tomuto provozu může organizace přispívat na činnost školy, a to pořizováním drobného vybavení nebo žákům školy a dětem ve školce přispívat na společné třídní akce.

Projekt: MAP vzdělávání ORP Šumperk IV

Reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008279


 




INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZE



INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava