Rozvoj kvalitního vzdělávání na Šumpersku: Inspirativní akademie pro ředitele škol a novinky ve vzdělávacím systému

Místní akční skupina Šumperský venkov dlouhodobě podporuje aktivity související s rozvojem kvalitního vzdělávání. Významnou roli zde hrají zřizovatelé a ředitelé škol, kteří jim dodávají tolik potřebný informovaný a zastřešující rozměr. Výsledkem spolupráce je Místní akční plán (dále „MAP“) vzdělávání, který má za cíl zajistit shodu na směru, kterým se bude vzdělávací systém ubírat dále.

Organizační tým z místních akčních skupin úspěšně zvládl připravit další povedené setkání pro 44 ředitelů z ORP Šumperk, Zábřeh na Moravě a Mohelnice. Foto: rejdakce

V rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání se v našem regionu úspěšně daří propojovat vedoucí pracovníky škol i školských zařízení na ředitelských akademiích, které probíhají zpravidla dvakrát ročně. Organizační tým na základě zpětné vazby nejen od ředitelů, ale také z jednotlivých pracovních skupin projektu, zařazuje do programu aktuální témata, která reagují na potřeby škol a pedagogických pracovníků. Ředitelská setkání tak přinášejí vyvážený poměr nových informací a aktivit pro osobní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků.

Do programu dvoudenní ředitelské akademie, která proběhla v dubnu letošního roku, byla zahrnuta témata k mapování škol, wellbeingu, školním poradenským pracovištím či spolupráci škol s rodiči. Během zařazených workshopů se prezentoval spolek Unie rodičů, který propaguje smysluplné vzdělávání pro všechny děti a staví na přirozené zvídavosti, vnitřní motivaci, radosti z objevování a respektu k individuálním potřebám každého dítěte. Ředitelé měli během workshopu možnost zpracovat vzájemná očekávání školy od rodičů a dětí či dětí a rodičů od školy. Z tohoto bloku vzešel inspirativní materiál, s jehož výstupy mohou ředitele dále pracovat v podmínkách svých škol.

Poznání a inspirace

Koordinátor středního článku podpory škol představil činnost středního článku v Olomouckém kraji. Střední článek, který působí v Olomouckém kraji od dubna letošního roku, spadá pod Odbor podpory škol a zřizovatelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a plní roli metodického prostředníka mezi MŠMT a jednotlivými školami v regionu. Střední článek aktuálně nabízí podporu formou online diskuzí, které se týkají prevence digitální propasti a podpory vybavení škol digitálními učebními pomůckami z Národního plánu obnovy. Ředitelé tak mají možnost využít individuální metodickou podporu, které jim pomůže k bezproblémovému čerpání finančních prostředků.

Tradiční a nedílnou součástí akademie je také návštěva školských zařízení v regionu. Tentokrát jsme měli příležitost zavítat do ZŠ Boženy Němcové a do MŠ Zahradní v Zábřeze na Moravě. Ředitelé měli možnost inspirovat se v oblastech výuky matematiky dle Hejného či spolupráce s Mensou. Během akademie měli ředitelé také dostatek prostoru k neformální diskusi o aktuálních tématech na školách a ke sdílení vzájemných postřehů, nápadů a zkušeností.

Maximální úspěch každého žáka

Organizační tým z MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov a MAS Mohelnicko úspěšně zvládl připravit další povedené setkání pro 44 ředitelů z ORP Šumperk, Zábřeh na Moravě a Mohelnice. Díky vyváženému a pestrému programu byla ředitelská akademie velice úspěšná a ředitelé se vrátili do svých škol nabiti energií a s elánem do další práce.

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, nejlepší dostupný servis pro každého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy,“ dodal Radim Sršeň, předseda MAS Šumperský venkov.

Přidat k nám se můžete kdokoliv, více informací o projektu naleznete na webu  www.mapsumpersko.cz

Projekt: MAP vzdělávání ORP Šumperk IV  ,  Reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008279
INZERCE
Mrkni na reality Mrkni na reality

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
AZ Ekotherm
INZERCE
TV Morava