Šumperská škola je světová. Budoucí řemeslníci sbírají zkušenosti po celé Evropě

Mezinárodní spolupráce a aktivity z ní vycházející jsou běžnou součástí života šumperské Střední školy řemesel. Studentům, pedagogům, ale také vedení školy přináší nesporné benefity. Vedou k získávání a vzájemné výměně zkušeností, načerpání nových impulzů a inspirace, poznávání cizích kultur, prohlubování jazykových znalostí a rozvoji dalších klíčových kompetencí.

Pro žáky a učitele Střední školy řemesel se stalo setkávání s lidmi z různých zemí naprosto přirozenou součástí výuky. Foto: sšř

NA ZKUŠENOU K SOUSEDŮM 

Dlouhodobou spolupráci udržuje šumperská škola s firmou Volkswagen Slovakia v Martině, v níž získávají cenné zahraniční pracovní zkušenosti žáci oboru obráběč kovů. Žáci dřevo oborů se zase každoročně účastní odborných praxí financovaných Česko-německým fondem budoucnosti. Za pár dnů vyráží šestice budoucích tesařů na stáž do bavorské partnerské školy v St. Michaels-Werk e.V. Grafenwöhr. Jejich němečtí vrstevníci zase sbírají zkušenosti na pracovištích odborného výcviku v Šumperku a Rapotíně.

„Exkurze a poznávací zájezdy do zahraničí, studijní a výměnné pobyty, kurzy, setkávání se, online konference a další aktivity s nadnárodním přesahem jsou pro nás samozřejmostí,“ uvedla ředitelka školy Irena Jonová.

HURÁ NA ERASMUS +

Jen co v červnu 2023 uzavřeli jeden projekt z programu Erasmus+, v rámci nějž vycestovalo celkem 24 žáků a 6 pedagogů do partnerských firem a škol v Lotyšsku, pustili se do realizace projektu nového. Tentokrát rozšířeného o další aktivity, širší spektrum oborů a dvě nové evropské destinace.

V letošním školním roce se tak vydalo do zahraničí pokořit hranice své komfortní zóny již sedmnáct žáků a dva učitelé.

Budoucí kadeřnice si vyzkoušely nejnovější módní trendy barvení a stříhání vlasů v profesionálních salónech na předměstí španělského Madridu. V tamních firmách se ve svém oboru zdokonalovali také instalatéři a mechanici strojů a zařízení.

Žáci oborů truhlář a nábytkář zamířili do Rigy, kde pracovali pro jednu z největších a nejpokrokovějších lotyšských nábytkářských firem se specializací na ohýbaný nábytek. Studovali náročné výkresy, se svými mentory komunikovali odbornou anglickou terminologií, obsluhovali CNC stroje, učili se vytvářet formy, lisovat a obrábět dílce rozmanitých druhů designového nábytku.

Pedagogové zasedli v únoru do lavic španělské partnerské střední školy, aby se obeznámili s jejich školským systémem, načerpali nové poznatky a inspiraci a navázali spolupráci pro další mezinárodní projekty.

Čtyři učitelky Střední školy řemesel cesta do zahraničí letos ještě čeká – dvě z nich se budou s kolegy z různých koutů světa během týdenního metodického kurzu na Tenerife seznamovat s novými trendy v oblasti inovativních přístupů a metod výuky, druhé dvě se tamtéž zaměří na možnosti začlenění outdoorového vzdělávání do pedagogické praxe.

NORSKO – ŠUMPERK

Vedle vlastních mezinárodních projektů se učitelé Střední školy řemesel v Šumperku aktivně zapojili i do projektu Centra pro komunitní práci Severní Morava zaměřeného na rozvoj, podporu a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v inkluzivním vzdělávání. V norském Skienu si osvojovali techniky z programu FROG a v Reykjavíku metody práce v oblasti inkluze a vícejazyčnosti. S Norskem škola i nadále spolupracuje, realizuje metodické workshopy s terapeutickým, výchovným i vzdělávacím zaměřením, a v konsorciu pěti organizací z dalších evropských zemí připravuje společný projekt specializovaný na metody práce v prevenci rizikového chování.

ZAHRANIČNÍ DELEGACE

Každoročně školu navštíví v rámci nadnárodní spolupráce řada hostů. Pravidelně zde zpestřují výuku zahraniční stážisté vzdělávacího projektu Youth4Impact, dříve známého pod názvem Edison, jehož cílem je spojit mladé lidi odlišných kultur a národností a umožnit jim seznámit se se zvyky, politickou, sociální, ekonomickou a kulturní situací v jiných zemích. Tradicí se již stalo také přijímání pedagogů a studentů z partnerských škol EU, kteří zde vykonávají vzdělávací a odborné stáže. V průběhu února a března přijali do učení zkušení mistři a pedagogové Střední školy řemesel dva studenty elektro oborů a jednoho učitele fyziky z rižské partnerské školy PIKC Rigas Valsts tehnikums.

S VÝUKOU ANGLIČTINY POMÁHÁ AMERIČANKA

Díky Fulbrightovu stipendijnímu programu získal pedagogický sbor Střední školy řemesel v Šumperku posilu. Od září pomáhá s výukou angličtiny rodilá mluvčí Kimberly Stuart. Je jednou z třicítky mladých Američanů, stipendistů a čerstvých absolventů vysokoškolských studií, kteří do České republiky jezdí asistovat středoškolským učitelům již od roku 2005.

„Pro naše žáky a učitele se stalo setkávání s lidmi pocházejícími z různých zemí a hovořícími různými jazyky naprosto přirozeným. Při vzdělávání a výchově to považujeme za velké přispění nejen k potlačení ostychu z komunikace v cizím jazyce a k prohloubení konverzačních dovedností, ale také k toleranci a mezikulturnímu porozumění,“ uzavřela Jonová.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
ZdeInzeruj Sumperk
INZERCE
TV Morava