Společnost

Učitelky ze Šumperka sbíraly inspiraci a zkušenosti v zahraničí

Zkraje června se vydaly dvě členky pedagogického sboru Střední školy řemesel Šumperk v rámci projektu IKAP OK II na týdenní stáž do Španělska. Nové zkušenosti a inspiraci čerpaly od svých kolegů na střední odborné škole Colegio Loyola Salesianos v Aranjuez na periferii Madridu.

Učitelky Andrea Rulíšková a Irena Jonová se s kolegy z madridské školy Colegio Loyola Salesianos v Aranjuez dohodly na užší spolupráci a vzájemné výměně zkušeností. Foto: sšř

„Výběr hostitelské školy jsme nenechali náhodě, zvolili jsme odbornou školu s podobnou skladbou oborů, které vyučujeme u nás. A se stejnými vizemi a hodnotami,“ uvedla ředitelka Střední školy řemesel a zároveň jedna z účastnic stáže, Irena Jonová, která jedním dechem dodala, že se jim tato promyšlená volba ve všech ohledech vyplatila. 

Po celou dobu stáže se zástupci španělské školy českým kolegyním ochotně a intenzivně věnovali. Vyslankyně českého školství tak měly možnost mimo jiné srovnat vzdělávací systémy obou zemí, monitorovat výuku v učebnách i dílnách, praxi ve firmách, prohlédnout si technické vybavení školy, sledovat výukové metody a formy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či sdílet své zkušenosti s prací s žáky ze znevýhodněného prostředí ve snaze předcházet předčasnému odchodu ze vzdělávání.

Přátelské prostředí a individuální přístup

„Prioritou v hostitelské škole bylo vytvářet přátelské prostředí. Motivaci ke vzdělávání dále zvyšoval vysoce individuální přístup ke každému žáku, neustálá podpora ze strany pedagogů, smysluplné propojení praxe a teorie při výuce odborných předmětů a společně strávený čas při mimoškolních aktivitách,“ vypočítává kroky ke školnímu úspěchu španělských žáků další z "účastnic zájezdu", paní učitelka Andrea Rulíšková.

Po ukončení stáže se v rámci prezentace u kulatého stolu pedagožky podělily o nově nabyté zkušenosti, dojmy a inspirativní poznatky se svými kolegy, s nimiž následně diskutovaly možnosti aplikování vhodných forem a metod práce s žáky do praxe v prostředí šumperské střední školy.

Škola chce navázat se španělskými kolegy užší spolupráci

„Čas strávený ve Španělsku jsme využily opravdu maximálně. Podařilo se nám tam nad rámec zaměření stáže položit základ budoucí spolupráce dlouhodobějšího charakteru mezi naší a španělskou školou. V říjnu v Šumperku přivítáme dva zástupce z partnerské školy a začneme připravovat výměnnou odbornou praxi pro žáky,“ poodkryla plány pro příští školní rok Jonová.
INZERCE
Remax reality Remax reality

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Štěpánov hody
INZERCE
Nordic Telecom