Poznámka: O vylidňování a budoucnosti

Zhruba před deseti lety jsem četl prognózu, že Olomoucký kraj přijde do roku 2050 asi o 130 tisíc obyvatel. Český statistický úřad nabízí přesnější data, která ovšem nejsou vůbec lichotivá. V době, kdy vznikl Olomoucký kraj, tu žilo 644 tisíc obyvatel, a v roce 2050 nás má být jen 560 tisíc. Zatímco před deseti lety se tu narodilo 6100 dětí, v roce 2050 jich má být pouze 4700. K mírnému nárůstu počtu obyvatel došlo až předloni a vloni, a to díky Ukrajincům. Dnes žije v kraji asi 622 tisíc obyvatel. Co bude dál?

Nejvíce životních návyků získávají děti mezi třemi až pěti lety, a to zejména v mateřské školce. Foto: fb

Ale opusťme čísla, důležitější je, co říkají. Je nás méně a méně. Značný pokles obyvatel v kraji se může projevit různými způsoby, třeba nižší životní úrovní. Změny se nedotknou Olomouce, ale venkovských oblastí, zejména na Jesenicku. Zavřou se některé školy a školky, někam přestanou jezdit autobusy, ve službách budou chybět zaměstnanci, investoři budou hledat jiné oblasti, protože u nás by v nových podnicích neměl kdo pracovat. Konkurence je obrovská, Jihomoravský kraj a zejména okolí Brna se stává špičkovou výzkumnou a vědeckou lokalitou, Moravskoslezský kraj má obrovské peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci a velmi dynamicky se proměňuje. Oba kraje tak budou, a už se tak děje, stahovat špičkové pracovníky, především vysokoškolsky vzdělané. Naše zaostávání a chudnutí se může prohlubovat.

Zaměřme se na vzdělání

Je jasné, že s tím musíme něco udělat. Samozřejmě, trend je zřejmý. Lidé a především mladí, se z venkova stěhují do velkých měst. V celé Evropě dochází k vylidňování venkova, rychlejší úbytek obyvatel vidíme především na Východě. I navzdory tomu nemusíme rezignovat. Naší hlavní výhodou by mělo být vzdělání. Kvalitní vzdělání. Je dokázáno, že nejvíce životních návyků získávají děti mezi třemi až pěti lety, a to zejména v mateřské školce. Lepší a dobře zaplacení učitelé na základních a středních školách vzdělávají děti kvalitněji a zvyšují jim tak životní šance. Člověk s kvalitním vzděláním, které nemusí být nutně vysokoškolské, se v životě lépe uplatní, ať už jako zaměstnanec, nebo podnikatel, který je nápaditý a dokáže pracovní místa vytvářet sám. A právě takoví lidé jsou budoucností našeho kraje. Pokud chceme negativní předpovědi o poklesu obyvatel předejít, zaměřme se na vzdělání.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava