Zprávy

Škola a firma mají společný cíl - vychovat šikovné a úspěšné řemeslníky

ŠUMPERK - Za více než milión korun zrekonstruovala a vybavila společnost Pars nova dílny pro studenty Střední školy železniční, technické a služeb. Cílem je rozvoj preferovaných oborů elektromechanik a elektrikář. Nové prostory slouží budoucím řemeslníkům od začátku prosince a jsou další podporou duálního vzdělávání v Šumperku.

Pro rozvoj odborného školství je nezbytně nutné propojit teoretické vzdělávání ve škole s odbornou praxí žáků u kvalitní a stabilní firmy, která žákovi vytvoří takové podmínky, aby si už od 2. ročníku studia dokázal vybudovat vztah k firmě, ke kolektivu odborníků, kteří jej vzděláváním provázejí. Přesvědčili jsme se, že vzdělávání s prvky duálního systému, které se dostává do popředí při výuce řemeslných oborů, je aplikovatelné i v našich podmínkách.

Duální vzdělávání přináší prospěch škole, firmě, ale především žákům 

Úzké propojení Střední školy železniční, technické a služeb a společnosti Pars nova a. s., člen skupiny Škoda, přináší prospěch firmě, škole, ale především žákům. Pars nova poskytuje vybraným mladým elektromechanikům (slaboproud), elektrikářům (silnoproud) i truhlářům měsíční stipendium ve výši 1500 korun. Tito žáci pracují v dílnách s mistry svého řemesla, s lidmi, které firma vybrala, vychovala a samozřejmě ohodnotila za výchovu a vzdělávání žáků. Jeden odborník z praxe – tak zvaný táta, má přiděleného jednoho žáka. Tento žák získává kromě stipendia i další benefity – zdarma stravu a v případě potřeby i ubytování v domovech mládeže.

Pars si je vědoma, že je dobré budovat vztah k firmě každého stipendisty. Žáci uvedených oborů mají možnost zapojit se aktivně do dění ve firmě a zúčastnit se společně s dalšími zaměstnanci třeba oborového zahraničního veletrhu, seznámit se s provozem plzeňské Škody Transportation nebo se účastnit dalších vybraných programů. Žák se stává plnoprávným členem kolektivu odborníků daného oboru. Kromě elektrikářů, elektromechaniků a truhlářů firma intenzivně poskytuje vzdělávání i stipendia žákům dalších oborů: strojnímu mechanikovi, mechanikovi strojů a zařízení (žák získává ve 3. ročníku výuční list a ve čtvrtém maturuje), obráběči kovů. Ve firmě najde uplatnění i maturant z oboru strojírenství – obsluha CNC, instalatér, klempíř, ale také operátor skladování.

Dílnu využijí desítky studentů

Společnost Pars nova chce být vtažena do širší a všeobjímající podpory vzdělávání všech žáků Střední školy železniční, technické a služeb. Pro rozvoj preferovaných oborů elektromechanik a elektrikář byla v areálu společnosti v krátkém čase zrekonstruována a vybavena dílna pro desítky žáků v hodnotě více než milión korun. Pars nova se dnes finančně podílí na oceňování nejlepších žáků školy, poskytuje ceny v soutěžích žáků základních škol, které střední škola připravuje, podílí se na několikaletém projektu školy Poznej svět poznávej povolání pro děti z mateřských škol regionu, společně organizujeme prezentační akce Den řemesel, Burza práce, den otevřených dveří i soutěže odborných dovedností žáků technických oborů.

Forem spolupráce jsme během let objevili několik. Společnost Pars nova nikdy neodmítla zapojit se do chodu školy. Personální ředitelka úspěšné firmy je dlouholetou předsedkyní školské rady SŠŽTS a s managementem škola pravidelně konzultuje rozvoj technických oborů i směr, kterým se škola jako nadregionální zařízení má ubírat.

Duální vzdělávání znamená, že škola a firma mají společný cíl – kvalitní vzdělávání pro kvalitní život, a to se v Šumperku daří.
INZERCE
Remax reality Remax reality

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Pomáhej pohybem ČEZ
INZERCE
Radio Haná