MAS Šumperský venkov slaví 17 let, za tu dobu se stala důležitým článkem šumperského regionu

Místní akční skupina Šumperský venkov oslavila sedmnácté výročí existence. Od svého vzniku na Šumpersku podpořila nebo sama zrealizovala na tři stovky projektů v hodnotě přes 90 milionů korun. Co její činnost obnáší a může být prospěšná i vám?

Spolek MAS Šumperský venkov se zaměřuje na rozvoj venkova a za dobu své historie nepřetržitě realizuje projekty zaměřené na zkvalitnění života ve svých obcích. Stěžejním dokumentem je pro ni strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region", na jejímž základě pro své území* získává evropské prostředky, které následně ve svých obcích také prostřednictvím dotací přerozděluje. Kromě dotačního zaměření MAS sama realizuje projekty a aktivity, které pomáhají rozvíjet region šumperského venkova.

"MASky v Evropě velmi úspěšně fungují již více než 30 let a jsem hrdý na to, že Česká republika je dnes jedničkou a vlajkovou lodí v jejich využití při rozvoji venkova v rámci celé EU. Nejedná se však jen o dotační program, jedná se hlavně o nástroj spolupráce všech důležitých hráčů v regionu z veřejného, soukromého a neziskového sektoru. A táhnout za jeden provaz nese vždy své ovoce, to věděl již kníže Svatopluk se symbolickými třemi pruty. Jsem moc rád, že naše MASka bývá často dávána za příklad u nás i v zahraničí a díky tomu jsme měli také tu čest přivítat u nás řadu milých návštěv z celého světa, které se k nám přijely inspirovat," uvedl Radim Sršeň, předseda MAS Šumperský venkov a náměstek ministra pro místní rozvoj v jedné osobě.

V tuto chvíli končí realizace strategie MAS Šumperský venkov s pořadovým číslem II pro období 2014-2020. V tomto období MAS ze čtyř operačních programů podpořila více než stovku projektů napříč obcemi MAS, přičemž administrovala a konzultovala žádosti více jak 200 žadatelů.

„Nejčastěji pomáháme realizovat projekty obcím, podnikatelům, zemědělcům, lesníkům i neziskovým organizacím,“ uvádí manažerka MAS Iva Václavová. „Kromě toho se ale zabýváme také rozvojem vzdělávání v regionu, aktivitami zaměřenými na životní prostředí a spoluprací nejen s dalšími MAS a subjekty v Česku, ale i v zahraničí,“ dodala.

Jaké projekty se na Šumpersku zrealizovaly v posledních 2 letech?

Projekty v obcích

„Podpořili jsme například rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rapotíně, rekonstrukci jednoho z objektů Ruční papírny ve Velkých Losinách, kde mohla vzniknout zážitková dílna ručního papíru „Svět papíru“ a návštěvníci si tak sami mohou vyzkoušet práci s papírem. Podpořen byl také vznik sociálního podniku – kavárny na Zámečku Třemešek. Nová kavárna poskytuje kvalitní stravovací služby s vyšší přidanou hodnotou v podobě inkluze osob s mentálním postižením,“ uvedla Adéla Nováková, projektová manažerka MAS Šumperský venkov pro IROP.

Projekty na podporu podnikání na venkově 

„Podnikatelé z dotací přes MAS Šumperský venkov vybavují prodejny, pořizují nákladní auta k výkonu svých služeb v terénu. Pořizují nové stroje nebo vybavují své provozy a kanceláře novými technologiemi,“ konkretizovala projektová manažerka místní akční skupiny Kamila Čelovská.

Projekty na podporu neziskových organizací

„Zkrátka nepřišly ani spolky, které si díky dotačním výzvám z MASky mohly vybavit klubovny. Hasiči, sokoli a fotbalisté pořizovali vybavení pro svou činnost a na kulturní akce, které v našich obcích pořádají. Myslivci z Vernířovic nyní trénují na moderní laserové střelnici,“ uvedla jen pár příkladů z mnoha, projektová manažerka MAS Petra Kucinová.

„Pěknou ukázkou toho, jak se dá pod jednou střechou zkombinovat několik různých dotačních zdrojů s těmi MASkovými, jsou projekty na zámečku Třemešek v Dolních Studénkách, kde ze zanedbané historické stavby vzniklo moderní komunitní centrum pro celý region. S podporou MAS Šumperský venkov tu vznikla kavárna, zrekonstruovala se část objektu, byly vybaveny prostory rodinného centra nebo bylo podpořeno financování sdíleného sociálního pracovníka pro šumperský region,“ dodala Kucinová.

Mám v hlavě také nějaký nápad. Co s tím?

Všechny projekty začínají nápadem. Ty s vámi zkonzultují manažerky kanceláře MAS v Novém Malíně a pokud jako žadatel splňujete podmínky některého z dostupných dotačních programů, nasměrují vás na správný program. Společně s žadatelem konzultují projektový záměr a připravují ho k podání. K dispozici mu jsou i při následné realizaci.

„Žadatelům se snažíme být překladatelem složitých dotačních podmínek a jejich průvodcem celým procesem administrace projektu tak, aby byl zdárně dotažen do konce. Nebojte se na nás obrátit s tím svým,“ uzavřela s úsměvem manažerka Václavová. Více na www.sumperskyvenkov.cz.

*Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice. Některé projekty MAS zasahují také do širšího území ORP Šumperk, vč. města Šumperk.

Článek byl vytvořen v rámci projektu s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451, a je spolufinancován Evropskou unií.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
ZdeInzeruj Sumperk
INZERCE
TV Morava