Nespokojení fanoušci hokeje se bouří nad rekonstrukcí tribuny: Co to je? Akorát tak ostuda!

ŠUMPERK – Na zimním stadionu v Šumperku finišuje rekonstrukce, která z něj má po finálním dokončení vytvořit modernější hokejovou arénu. Průběh přestavby jedné ze dvou hlavních tribun ale neuspokojuje nemalou část rozčarovaných příznivců.

Zimní stadion v Šumperku přišel o poslední místa na sezení. Někteří fanoušci to nesou hodně nelibě. Foto: Petr Fišer

Ořezané řešení jim vadí natolik, že se rozhodli podat oficiální stížnost na nejvyšších místech. „Co to jako má být? Akorát tak další ostuda!“ netajil svůj pohled na věc Oldřich Hájek, známá persona v motoristickém sportu a dlouholetý fanoušek šumperského hokeje. Společně s kolegou Josefem Sedláčkem sepsal za tábor nakvašených kritiků otevřený dopis, který doručil přímo do rukou starosty města Miroslava Adámka.

Přinášíme jej v plném znění:

„Týká se velkých nesrovnalostí provázejících budování přístavby zimního stadionu, který je majetkem města.

Nejprve nás udivila lhůta sedmnácti měsíců pro realizaci stavby. Za tuto dobu jsou budovány stánky zcela nové. Bohorovné konstatování, že vše běží podle plánu, ale stavba se prodlouží o další dva až tři měsíce je minimálně zarážející.

Budiž.

Co však příznivce ledního hokeje překvapuje nejvíce je samotný výsledek.

V původním záměru bylo vybudování šaten pro mužstvo mužů, tým hostí, juniory. Na hosty se jaksi nedostalo.

Generálně přestavěná tribuna měla skýtat větší komfort, běžný na většině zimních stadionů v republice. Tribuna měla být k sezení, osazena zateplenými sedadly a součástí mělo být i nové, léta chybějící WC.

Co nabízí realizace? Tribuna výhradně ke stání, WC nic!

Při prohlídce tribuny je zřejmé, že stupně pro diváky jsou příliš úzké, než aby v případě naplnění ochozů umožnily jakýkoliv pohyb, případně rychlý přístup zdravotníků, hasičů či pořadatelů do nitra davu. Rozšíření kapacity tribuny o 300 míst (vaše slova v ČT) vyvolávají otázku o možnosti bezpečné evakuace při vzniku mimořádné události.

Opuštěním záměru vybudovat tribunu pro sedící fandy se naše město vzdaluje od ostatních, obdobných měst v Česku. Zajisté o tom – jako i senátor – máte přehled. Jako autoři dopisu jsme přesvědčeni, že v prvenství města ve snižování divácké péče nemáme konkurenci. Alespoň v tomto případě.

Vybudování nové tribuny pouze pro stojící příchozí město zcela vylučuje z návštěvy zájemce, kteří z důvodu věku či jiného hendikepu nemohou celé utkání stát. Tak tedy staří a hendikepovaní – město o vás nestojí! Snad až zase u voleb…

V případě rizikového zápasu se soupeřem s problematickými fanoušky musí být na ZS určena pro tyto návštěvníky zóna, současně se sociálním zázemím, které však, po dobu daného střetnutí, není přístupno domácím příznivcům. Pro téměř celý stadion pak zůstávají k dispozici pouze jedny toalety. Pokud se budeme dovolávat WC v bufetu hotelu Sport, je nutné si uvědomit, že tento je v soukromých rukou a majitel může kdykoliv bufet i WC uzavřít.

Diváci tak mohou, stejně jako v minulosti, chodit uspokojovat svou potřebu ven, ale s rozdílem, že již budou močit na fasádu zbrusu nové přístavby.

Pane starosto,

jste vrcholným představitelem města, čekáme tedy od Vás jednoznačné vysvětlení stavu a řešení co dál. Odvolávání se na PMŠ nemůžeme brát vážně, neboť zřizovatelem PMŠ je právě samo město.

Ukažte nám v praxi naplnění vlastních slov, že kumulace funkce starosty a senátora nebude mít vliv na vaši práci pro město Šumperk.

Podpisy a adresy autorů dopisu jsou uloženy v redakci.

Současně vyzýváme přátele ledního hokeje v Šumperku, kteří souhlasí s naším stanoviskem, aby se k nám připojili.“

Starosta: s podobou rekonstrukce souhlasily oba hokejové kluby 

"Rekonstrukce zimního stadionu byla zahájena v první polovině roku 2022. Převzali jsme zahájenou investici a jakkoliv do ní zasahovat a měnit věci je legislativně složité. Nemůžeme v průběhu stavby nařídit zhotoviteli, ať dělá věci jinak, než bylo zadáno ve výběrovém řízení. Dlužno dodat, že s podobou a technickým řešením rekonstrukce souhlasily oba hokejové kluby,“ uvedl pro Rej.cz Adámek. Starosta dodal, že některé věci, na které upozorňují hokejoví fanoušci, se nelíbí ani jemu: "Pan předseda správní rady PMŠ ode mě dostal zadání, aby se pokusil domluvit se zhotovitelem, že by se aspoň sedačky udělaly už v této etapě rekonstrukce a ne až v té další, jak je plánováno."

Na otevřený dopis fanoušků reagovalo Město Šumperk. Také tento dokument vám přinášíme v celém znění:

Přístavba zimního stadionu v Šumperku, kterou v současné době provádí Podniky města Šumperka a.s., probíhá dle architektonické studie, projektové dokumentace pro provedení stavby a platného stavebního povolení.

Doba realizace 17 měsíců není neobvyklá, přístavba zimního stadionu je nově založená stavba budovaná za plného provozu zimního stadionu (ze smlouvy vyplývá lhůta pro stavební část díla v délce 16 měsíců, spolu s kolaudačním řízením pak má být celé dílo dokončeno do 18 měsíců).

Podle projektové dokumentace k současné přístavbě se jedná o modernizaci zimního stadiónu označenou jako Etapa 3A a její součástí je vybudování nové severní tribuny určené k stání diváků a zázemí pro domácí hokejisty. Teprve vybudování jižní tribuny (Etapa 3B) bude zaměřeno na místa k sezení a zázemí pro hosty a další chybějící prostory, tudíž k „opuštění záměru vybudovat tribunu pro sedící diváky“ nedošlo. Otázka vyhřívaných sedadel bude tedy řešena až v rámci zpracování projektu k Etapě 3B. Nové WC je nyní budováno v rámci přístavby v prostoru nového centrálního vchodu za vrátnicí. Tribuna k stání odpovídá příslušným předpisům a normám a rovněž zpracované dokumentaci požárně bezpečnostního řešení z pohledu šířky únikových pruhů. Zóna pro hosty rizikových utkání bude připravena tak, aby ve spolupráci s pořadatelskou službou a Policií ČR bylo možno zabránit kontaktu mezi fanoušky a riziko konfliktní situace mohlo být eliminováno, i přístup k WC jen pro hostující fanoušky bude zajištěn.

Samozřejmě se nebráníme umožnit Vám prohlídku stavby s osobním jednáním na místě samém.

S pozdravem Mgr. Miroslav Adámek, starosta

INZERCE
Remax reality Remax reality

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Ostrov Realit