Co se s MASkou podařilo na Šumpersku: Podpora a rozvoj podnikání

Od svého vzniku na Šumpersku podpořila nebo sama zrealizovala na tři stovky projektů v hodnotě přes 90 milionů korun. A pro příštích šest let do regionu přinese dalších 80 milionů. Mimo jiné na podporu založení a rozvoje podnikání na Šumpersku… Podnikáte? Může být místní akční skupina Šumperský venkov prospěšná i vám?

Jedním z poslání Místních akčních skupin je podpora podnikání na venkově. Foto: mas

Místní akční skupina neboli „MASka“

„MASka“ je nezisková organizace, která mimo své vlastní projekty realizuje také strategii svého venkovského území. Na základě ní, vždy na určité období, získává pro své obce finanční alokaci, přičemž tyto finanční prostředky (zj. z EU zdrojů) přerozděluje ve svém území prostřednictvím dotačních výzev. Podnikatelé, kteří se o dotační prostředky ucházejí, si tak svými projekty konkurují pouze v rámci území MAS (v případě místní akční skupiny Šumperský venkov tedy 16 obcí) a ne napříč celou republikou.

Projekty mohou být menší (od 50 000 Kč) i větší (s podporou až 1 milion Kč). „Naše šikovné manažerky jsou žadatelům zdarma k dispozici nejen před podáním žádosti v rámci konzultací projektových záměrů, ale i poté, v rámci realizace projektů a jejich vyúčtování. Získání podpory projektů přes MASku, tak není obtížné a pravděpodobnost úspěchu je poměrně vysoká,“ uvedl předseda MAS Šumperský venkov a současný náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

„Kromě toho, že jako menší firma nemáme moc jiných možností, jak si na dotace sáhnout, vnímám jako velkou výhodu to, že jsme administraci žádosti zvládli sami. Tedy ve spolupráci s MASkou, aniž bychom museli platit jakoukoliv dotační agenturu. Manažerky mi i individuálně detailně vysvětlily jednotlivé kroky administrace a předem upozorňovaly, na co si dát pozor,“ shrnuje pan Jan, živnostník, který si díky dotaci z místní akční skupiny pořídil minibagr a přívěsný vozík, aby mohl rozšířit své služby o drobné stavební práce, po kterých je v regionu poptávka.

Co se v regionu MAS Šumperský venkov za poslední 2 roky podařilo?

„Podnikatelé z dotací přes MAS Šumperský venkov vybavují prodejny, pořizují nákladní auta k výkonu terénních služeb. Pořizují nové stroje nebo vybavují své provozy a kanceláře novými technologiemi. V tomto dotačním období zatím vyčerpali zhruba 11,5 milionu korun,“ konkretizovala manažerka místní akční skupiny Petra Kucinová.

Na Šumpersku tak bylo podpořeno například vybavení prodejny hudebních nástrojů, obuvi, provozu autoservisu nebo veterinární ambulance. Podnikatelé pořizovali nákladní vozy umožňující výkon mobilních služeb po regionu, zemědělci pořizovali vybavení na své farmy. Byla modernizována pěstitelská pálenice nebo kuchyň v oblíbené restauraci v Bludově. Oblíbená horská chata v Oskavě získala příspěvek na novou střechu. Podpořeny byly služby jako mobilní pedikúra, hloubění studen a dílčí stavební práce. …A to je jen pár příkladů z mnoha úspěšně realizovaných projektů.

Nejčastěji se ptáte:

Co je možné z dotací na podporu podnikání zafinancovat?

Dotace je možné čerpat na založení a rozvoj podnikatelské činnosti. Žadatelé tak mohou vybavovat kanceláře, provozovny, pořizovat vybavení a technologie, vč. pořizování vybavení pro mobilní služby v území MAS.

Kolik peněz mohou podnikatelé na své projekty získat?

Podnikatelské záměry mohou získat dotaci ve výši 45 % ze způsobilých výdajů. Způsobilý výdaj musí splňovat podmínky dotačního programu, přičemž musí jít o investiční výdaje, pořízené až po podání žádosti o dotaci na MAS. Žádat je možné o dotaci 50 tisíc Kč až 1 milion Kč.

Kde musí podnikatelé působit?

O dotace přes MAS Šumperský venkov mohou žádat žadatelé z těchto obcí: Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice a Vikýřovice. „Výdaje musí mít dopad pro toto území, tedy například technologie a vybavení musí být umístěny v území MAS,“ upřesňuje Kamila Čelovská, projektová manažerka MAS Šumperský venkov.

Kdy bude možné o dotace přes MAS žádat a kam se obrátit?

„Nejbližší dotační výzva pro podnikatele bude vypsána v prvním kvartále roku 2024. Informace k dotační výzvě budou umístěny na webu www.sumperskyvenkov.cz v sekci „Aktuální výzvy MAS“. Konzultovat své záměry však můžete již nyní e-mailem nebo u nás v kanceláři v Novém Malíně“, uvedla Čelovská.

Pokud projekt splňuje podmínky dotačního programu, žadatel společně s manažerkou připraví projekt k podání. Pokud projekt mezi svými konkurenty uspěje, manažerky jsou žadateli k dispozici i při následné realizaci a vyúčtování.

MAS Šumperský venkov

Spolek MAS Šumperský venkov se zaměřuje na rozvoj venkova a už 17 let úspěšně realizuje projekty zaměřené na zkvalitnění života ve svých obcích. Stěžejním dokumentem je pro ni strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“, na jejímž základě pro své území získává evropské prostředky, které následně ve svých obcích také prostřednictvím dotací přerozděluje. Kromě dotačního zaměření MAS sama realizuje projekty a aktivity, které pomáhají rozvíjet region šumperského venkova.

„Dotační poradenství poskytujeme nejčastěji obcím, podnikatelům, zemědělcům či neziskovkám. Aktivně se zabýváme ale také rozvojem vzdělávání v regionu, aktivitami zaměřenými na životní prostředí, aktivizací mládeže nebo rozvojem spolupráce s dalšími MAS a organizacemi v Česku i v zahraničí,“ dodala Petra Kucinová.

V tomto roce končí realizace strategie MAS Šumperský venkov s pořadovým číslem II pro dotační období 2014-2020, kdy MAS ze tří operačních programů podpořila více než stovku projektů napříč obcemi svého území. Administrovala a konzultovala žádosti s více jak 200 žadateli.

Nové dotační období (2021-2027) přinese na podporu podnikání v regionu dalších více než 20 milionů.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ:


Článek byl vytvořen v rámci projektu s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451, a je spolufinancován Evropskou unií.INZERCE
Remax reality Remax reality

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Ostrov Realit