Společnost

Šumperská škola změnila název. Jak se teď jmenuje?

Střední škola železniční, technická a služeb má za sebou výzvu v podobě distančního vzdělávání během koronavirové epidemie. Jak se studenti a pedagogové vypořádali s vyukou na dálku? Jaké inovace a novinky "jiná doba" přinesla? A jak zní nový název tradiční šumperské školy?

Korona krize odhalila, jak silná je naše společnost, v jaké kondici je naše školství, jak fungují naše školy. Z každého marasmu, z každé krize vzejde počátek něčeho nového. Něčeho, co se stane základem další tradice. 

V naší škole jsme měsíce distančního vzdělávání pojali jako příležitost. Příležitost jak poznat sami sebe, kolektiv spolupracovníků, ale především jako poznat lépe žáka, jeho zázemí, podmínky k životu, ke studiu, k práci. Uvědomili jsme si, že užívání nástrojů výpočetní techniky neznamená konec mezilidských vztahů, ale příležitost pro navázání lepší, intenzivnější komunikace. Distancí neztratili učitelé jeden druhého, ale prohloubili sounáležitost, byli oporou jeden druhému. Distanci jsme využili nejen k posílení vztahů mezi dospělými, ale tak k navýšení podpory každého žáka a jeho rodiny.

Moderní zázemí pro všechny obory

Díky financím z nadace školy jsme byli schopni poskytnout potřebné technické vybavení, finanční pomoc, poukázky na jídlo, podporu v krizových časech všem, kteří pomoc potřebovali. Nadace školy se podílela i na sbírce na pořízení kooperativního robota. Do sbírky přispělo 22 regionálních firem a jednotlivých osobností. Období korony jsme využili k zajištění techniky, která určuje vývoj v oborech, ve kterých vzděláváme naše žáky. Nákup zařízení není samoúčelný, žáci všech oborů se učí aplikovanou výpočetní techniku. Například truhláři a nábytkáři navrhují v novém programu pro 3D modelování nábytku Rhinceros a zároveň s programem byl pořízen i nový dřevoobráběcí CNC. Vývoj ve svařování vede k podílu práce robotů a kobotů.

My jsme pro obory strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení, instalatér pořídili ve spolupráci se sponzory kooperativního robota DOOSAN. Stavaři díky svému propojení s regionálními firmami vyučují o konceptu BIM, který digitalizuje veškeré procesy veřejného zadavatele, strojírenské obory úzce spolupracují a využívají podnětů a novinek společnosti Heidenhain a díky projektu firmy Průša Research získali další 3D tiskárnu.

Výuka cizích jazyků je nově podpořena využitím dotykového interaktivního displeje ve třídě, vzniká nová učebna společnosti Škoda, která bude sloužit elektrikářům a elektromechanikům.  

Tradice a budoucnost

Tradice a budoucnost. To jsou témata, která se v naší škole proplétají. Během distančního vzdělávání jsme si znovu, my dospělí, uvědomili, jak je důležité naše úsilí v budování jednotné školy, pevného zázemí pro naše žáky, jak je důležité dětem na prahu dospělosti podat pomocnou ruku, ale také jak je důležité, je podporovat v hledání vlastních životních cest, jak je důležité být učitelem – mentorem – průvodcem.

Tradice to je výchova k přijetí základních hodnot člověka. Budoucnost? To je moderní vzdělávání pro život v 21. století. Každá krize přináší něco nového, počátek nové tradice. Stavíme na tradici, díváme se do budoucna a představujeme se veřejnosti pod novým názvem, který je všeobjímající – Střední škola řemesel, Šumperk.
INZERCE


INZERCE
Radek Auer Spolu
INZERCE
Ostrov realit