O Červeném kostele: Přednáškový sál nabídne Vědecké knihovně nové možnosti

Letos je tomu 120 let, kdy byl na dnešní třídě Svobody v Olomouci dokončen novogotický evangelický kostel. Užití červených cihel pro jeho stavbu, typických pro německou cihlovou gotiku, inspirovalo k používání názvu Červený kostel, který doslova zlidověl. Nejen z důvodu výročí vzniku této ojedinělé stavby, ale také kvůli blížícímu se slavnostnímu otevření po rozsáhlé rekonstrukci, přináší REJ ve spolupráci s Vědeckou knihovnou Olomouc seriál o Červeném kostele. Část třetí se věnuje novému přednáškovému sálu v kostele, který se stane symbolem nové éry.

Vizualizace nového přednáškového sálu v Červeném kostele. Zdroj: atelier-r

V roce 2023 se Vědecká knihovna konečně dočká reprezentativních prostor pro svou kulturně-vzdělávací činnost a výstavy. Nový přednáškový sál v Červeném kostele umožní knihovně nejen zvýšit frekvenci pořádání akcí ze stávající nabídky, ale zároveň rozšířit dramaturgii o akce nového typu. Revitalizovaný objekt bude také současně znamenat nové možnosti pro pořádání výstav, a to nejen tematicky vycházejících z fondu VKOL.

Vědecká knihovna má vzhledem ke své staletí trvající historii, fondu a službám určeným široké veřejnosti potenciál stát se významným komunitním centrem v Olomouci. K tomu však potřebuje vhodné prostory, které dlouhodobě postrádá. Pořádání akcí pro veřejnost i odbornou komunitu bylo dosud limitováno absencí reprezentativního sálu střední až velké kapacity. V současnosti má VKOL k dispozici přednáškový sál ve volném výběru určený pro asi 35 sedících návštěvníků a k výstavám využívá prostorově nevyhovující Galerii Biblio v 1. patře hlavní budovy.

Až 300 akcí ročně

Nový přednáškový sál s kapacitou až 200 míst otevře VKOL cestu k vytvoření pestřejší nabídky pro veřejnost, odborníky i školy, umožní organizovat či spoluorganizovat řadu dalších typů kulturně-vzdělávacích akcí, včetně neformální tvorby (například pro mladší generace), a zahrnout širší spektrum kulturních odvětví. Do Červeného kostela se přesunou akce větší typu, jakou jsou třeba konference Bibliotheca Antiqua či festival Olmützer Kulturtage, doposud pořádané v pronajatých prostorách jiných kulturních institucí.

Současně kostel nabídne možnosti hlubší spolupráce s dalšími kulturními institucemi nejen v Olomouci, ale v celém Olomouckém kraji. Opomíjeni nebudou ani zájemci z řad veřejnosti, kteří budou mít zájem si přednáškový sál pronajmout na soukromou nebo firemní akci, a to včetně svatebních obřadů. Předběžně se využití Červeného kostela odhaduje na 250 až 300 akcí ročně, počítá se i s provozem o víkendech a svátcích.

Každý si přijde na své

Slavnostní otevření Červeného kostela spolu s novým foyer knihovny proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku. Už nyní se návštěvníci mohou těšit na výstavu světoznámého fotografa Jindřicha Štreita, která bude vůbec první výstavou v rekonstruovaných prostorách, a následně i na výstavu sochaře Otmara Olivy.

Dramaturgie programu bude tvořena tak, aby si všichni návštěvníci napříč generacemi našli „to své“. Cílem VKOL je poskytovat kvalitní vzdělávací akce, zaměřené zejména na formování a rozvíjení obecných a odborných kompetencí v oblasti mediální, informační, finanční a environmentální gramotnosti. Chybět ale samozřejmě nebudou ani oblíbené cestovatelské či vědecko-populární přednášky, autorská čtení, dokumentární filmy, besedy na různá aktuální témata či akce pořádané německou knihovnou VKOL.

Vizualizace nového přednáškového sálu v Červeném kostele. Zdroj: atelier-r

VKOL měla už možnost přivítat sochaře Otmara Olivu na besedě Dialogy nejen o umění. Umělce doplnil výtvarník Jan Jemelka. Zdroj: VKOL

Fotografie Jindřicha Štreita si zájemci mohli prohlédnout během února a března 2022 v Galerii Biblio VKOL v rámci výstavy Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022). Foto pochází ze slavnostního zahájení, kterého se zúčastnila mimo jiné také ředitelka VKOL Iveta Tichá a v současnosti pražský, tehdy olomoucký, arcibiskup Mons. Jan Graubner. Zdroj: VKOL

Současný přednáškový sál ve volném výběru je kapacitně omezen. Zdroj: VKOL

O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Tichá se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.


DALŠÍ ČLÁNKY:

O Červeném kostele: Rekonstrukce promění chrám v moderní kulturní stánek

O Červeném kostele: Historie chrámu se začala psát před 120 lety
INZERCE
Remax reality Remax reality

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Ostrov Realit