Podivná zakázka na rekonstrukci kulturáku. Město vyloučilo nejlevnější nabídku na základě falešných argumentů

ŠUMPERK – Výběr zakázky na vypracování projektové dokumentace pro opravu šumperského kulturáku provázejí nejasné okolnosti. Ačkoli o práci mělo zájem více architektů, nakonec se přihlásili jen dva. Rada města pak z výběrového řízení vyloučila firmu DigiTry Art Technologies, která za dílo nabízela deset miliónů korun. A naopak vybrala společnost Atelier 38 – ta si řekla o dvojnásobek.

Vedení města Šumperka vyloučilo ze soutěže na projekt rekonstrukce Domu kultury firmu na základě smyšlených argumentů. Poškozená společnost už celou věc předala právníkům. Foto: rej

„Argumentace zadavatele (města) uvedená v rozhodnutí o našem vyloučení je pouze obecná, nekonkrétní, nepodložená konkrétními údaji a skutečnostmi, respektive podložená nepravdivými skutečnostmi,“ uvedl ve svém vyjádření Petr Babínek, jednatel firmy, kterou město z výběrového řízení vyhodilo.  

Poškozená společnost už celou věc předala právníkům a po šumperské radnici požaduje, aby se výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace kulturáku zopakovalo.

Podezřele nízká cena, tvrdí vedení města

„Město rozhodlo o vyloučení firmy DigiTry Art, neboť její nabídka obsahuje mimořádně nízkou cenu, která byla nedostatečně zdůvodněna,“ stojí ve zprávě města, na jejímž základě k vyloučení zmiňované firmy došlo.

Argumentace šumperské radnice nízkou cenou se střetává s jejím vlastním rozhodnutím z roku 2019. Tehdy město svěřilo vypracování projektové dokumentace na opravu kulturáku firmě, jež si řekla o 5 miliónů korun a později od smlouvy odstoupila. DigiTry Art letos nabídla 10 miliónů, a přesto se to radním zdálo příliš málo. Nakonec radnice vybrala společnost, která dostane z městské kasy 21 miliónů.

Jednatel vyloučené firmy: Odůvodnění je prokazatelně lživé

Podle města je ale nejvyšší cena v pořádku, protože odpovídá odhadu České komory architektů i komory autorizovaných techniků a inženýrů. Aspoň takto oficiálně radní odůvodnili vyloučení nejlevnější firmy. Problém je, že ani jedna z výše zmiňovaných odborných asociací se podle svých slov k zakázce na projektovou dokumentaci kulturního domu v Šumperku vůbec nevyjadřovala. 


REJ.cz má k dispozici dopis jednatele vyloučené společnosti, který obdrželi všichni zastupitelé města. Zveřejňujeme jeho znění včetně autorem tučně vyznačených částí textu: 

Dobrý den, 

obracím se na vás jako účastník výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace“.

Prosím, neberte tento mail jako výkřik do tmy od zhrzeného projektanta, který byl v rámci VŘ vyloučen, ale jako výraz šoku z okolností, které mají vést k našemu vyloučení a které přesahují rozměr konkrétní veřejné zakázky. S dovolením jsem je shrnul v následujících 3 důležitých bodech:

Zadavatel nás prý vyloučil na základě stanovisek od ČKAIT a ČKA, která měla obsahovat konkrétní kalkulaci časové náročnosti plnění VZ a přiměřené nabídkové ceny a potvrdit v obecné rovině, že námi nabízená cena je mimořádně nízká. K žádosti 106 jsme od obou institucí obdrželi oficiální stanoviska, která jsou přílohou tohoto mailu, ze kterých vyplývá šokující informace. Obě instituce potvrdily, že žádné stanovisko ve vztahu k veřejné zakázce neposkytly, to jako fakt? To myslí jako veřejný zadavatel vážně? Je úplně jedno, jestli si závěry těchto stanovisek vymyslel zadavatel sám nebo je s někým věcně konzultoval, tak jako tak nemohlo jít o oficiální stanovisko odborné instituce, za které jej vydával. Odůvodnění rozhodnutí je tak prokazatelně lživé.

Zadavatel uznal společnosti Atelier 38 s.r.o., v rámci prokázání kvalifikace reference, které jsou s obdobným přístupem zadavatele (porovnání investiční hodnoty / honorářový řád) na tom ještě hůře než naše nabídková cena. A to v pořádku je?

Člen komise Arch. Hájek rovněž vysoutěžil studii za cenu, která odpovídá cca 17 – 25% částky dle honorářového řádu, my se pohybujeme kolem 50%. A to v pořádku je?

O nás si můžete zjistit více info z registru smluv, kde máme veškeré smlouvy s veř. zadavatelem a zde si můžete udělat sami názor na naší společnost, co děláme a co umíme. 

S pozdravem

Ing. Patrik Babínek, jednatel

INZERCE
ČEZ ČEZ

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Džemfest Festival zdraví