Kam s přečtenou knihou? Do knihobudky

ŠUMPERK - Darovat, vyměnit nebo půjčit si knihu nyní můžete v Šumperku i bez průkazky. V divadelním parčíku totiž nově stojí první šumperská knihobudka registrovaná u mezinárodní iniciativy Little Free Library. Druhou umístí Střední škola řemesel ve spolupráci s městem Šumperk co nevidět pod zámečkem.

V Šumperku vyrostla první knihobudka. Malá věc otevírá studentům velké možnosti. Šumperk díky členství v komunitě Little Free Library získá příležitost k propagaci místních literárních talentů po celém světě. Foto: sšř

Slavnostní otevření knihobudky proběhlo v rámci zahájení oslav města Šumný Šumperk. Událost si nenechali ujít ředitelka školy Irena Jonová, ředitel a umělecký šéf divadla Matěj Kašík, starosta města Miroslav Adámek, jednatelka Domu kultury Hana Písková, ředitel Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha Radovan Auer a další významní hosté. 

Myšlenka vybudování sítě knihobudek ve městě se zrodila v hlavě Kimberly Stuart, stážistky Fulbrightova stipendia, která působí na Střední škole řemesel v Šumperku jako asistentka výuky anglického jazyka. „Přemýšlela jsem, jak nejlépe využít talent našich žáků ve prospěch místní komunity. Pouliční knihovničky v sobě tento potenciál nesou,“ přiblížila mladá Američanka své pohnutky a vize, které ji k iniciaci tohoto projektu vedly, a dodala, že členstvím v komunitě Little Free Library se Šumperk nejen připojí ke společnosti milovníků literatury a umění, ale získá příležitost k propagaci místních literárních talentů.

Umění semknout se a dělat úžasné věci

„Práce na knihobudkách a realizace tohoto projektu jsou příkladem lidské otevřenosti, spolupráce, sounáležitosti. Prostě a jednoduše chceme, aby nám bylo spolu dobře,“ uvedla ředitelka školy Irena Jonová. V podobném duchu se vyjádřil také starosta města Miroslav Adámek, který akcentoval, že v podhůří Jeseníků žijí lidé, kteří se dokáží semknout a dělat úžasné věci.

Střední škola řemesel přitom dlouhodobě klade důraz vedle rozšiřování odbornosti také na rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, podporu sociálního cítění a komunitní sounáležitost. Realizuje, či se významně podílí na vzniku mnoha místních projektů. Vedle těchto pouličních knihovniček jsou to například také nedávno odhalená Lavička Jana Zajíce, vyvýšené záhony pro osoby na vozíčku a ptačí krmítka pro stacionář organizace Pontis či vybavení asistenčního domu pro klienty s poruchami autistického spektra organizace Dětský klíč Šumperk.

Kniha má v dnešním světě pořád své místo

Mezi pozvanými hosty byl také Miroslav Kobza, uznávaný novinář, spisovatel a redaktor. Autor mnoha literárních děl a rozhlasových pořadů přibližujících krásu a historii Moravy, jehož práce obohacuje českou kulturu již řadu let. S přítomnými se podělil o svou lásku k literatuře a historii. Popsal, jak řeší etická dilemata zachování autentičnosti a pravdivosti při zprostředkovávání skutečných událostí a lidských osudů a zdůraznil, že i v dnešním digitálním světě má tištěná kniha své místo.

Program zpestřilo hudební vystoupení všestranného šumperského umělce a hudebníka Tomáše Wursta a scénické čtení vybraných úryvků z knih Roberta Fulghuma, které si připravili žáci Střední školy řemesel.

Projekt realizuje Střední škola řemesel, Šumperk ve spolupráci s městem Šumperk a Divadlem Šumperk za podpory Fulbrightovy komise v rámci iniciativy Little Free Library. Knihobudky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby odrážely architektonický charakter místa své instalace – dům Ottokara Katzera z roku 1930 na Hlavní třídě a zámeček na Bulharské ulici. Autorem obou je Václav Staigl, žák třetího ročníku oboru truhlář Střední školy řemesel v Šumperku.

Autor knihobudky Václav Staigl, žák třetího ročníku oboru truhlář Střední školy řemesel v Šumperku.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava