Místní akční plán ve vzdělávání na Šumpersku úspěšně pokračuje

MAS Šumperský venkov realizuje od roku 2016 projekt MAP, v rámci kterého podporuje zvyšování kvality vzdělávání na území ORP Šumperk. Využívá k tomu nástroje spolupráce i strategického plánování a navazuje na cíle, které si průběžně nastavila. První pozitivní výsledky se už dostavily.

MAS Šumperský venkov představuje dětem vědu a techniku v tom nejlepším světle a podporuje tak polytechnické vzdělávání v regionu. Foto: MAS Šumperský venkov

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, nejlepší dostupný servis pro každého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy,“ dodal Radim Sršeň, předseda MAS Šumperský venkov, z.s.

Místní akční plán ve vzdělávání III, jehož realizace byla zahájena 1. 9. 2022 v návaznosti na MAP I a II, úspěšně navazuje na předchozí projekty a úspěšné implementační aktivity v regionu.

Co se v rámci tohoto projektu podařilo v souvislosti se vzděláváním dětí v MŠ a ZŠ na Šumpersku zrealizovat? 

Pomáháme zlepšovat prostředí škol. Dokument Strategický rámec investičních priorit ve vzdělávání, na něž je možno čerpat dotace z evropských fondů, zejména z IROP (Integrovaný regionální operační program), administrativně spadá pod činnosti projektu. Tento dokument obsahuje kromě vize ve vzdělávání konkrétní seznam projektových záměrů, které by školy chtěly s pomocí dotací realizovat. Dokument je možno aktualizovat vždy jednou za 6 měsíců. Nová aktualizace probíhá v současné době a bude schválena Řídícím výborem projektu v polovině června.  

Wellbeing ve škole aneb dobrá atmosféra, spokojenost ve škole. Zjednodušeně řečeno jde o osobní pohodu jedince, která vychází ze stavu, ve kterém může v podporujícím a podnětném prostředí rozvíjet svůj fyzický, emocionální, sociální, duchovní a kognitivní (poznávací, myšlenkový) potencionál, což vede ke spokojenému životu. Nejde však jen o prostředí, v němž se žáci i učitelé pohybují, ale i o atmosféru školy, ducha spolupráce, přátelské prostředí, aby se děti hodně naučily, ale cítily se přitom dobře, stejně jako jejich učitelé. Důležitá je komunikace s pedagogy, co oni sami potřebují k naplnění tohoto cíle v rámci akčního plánování do škol s využitím facilitace.  

Rovný přístup ke vzdělávání všem dětem. Spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají oblastí inkluze, řeší otázky, příležitosti a rizika v rámci inkluzivního vzdělávání. Plánujeme zejména prohloubení komunikace a sdílení zkušeností mezi asistenty pedagoga a školních preventistů.  

Podpora aktivních učitelů, lídrů ve školství. Významnou aktivitou je činnost pracovních skupin, kde učitelé můžou vyjádřit svůj postoj, názor, sdílet zkušenosti v rámci regionu o nových metodách ve výuce i pomůckách, které napomáhají lepšímu pochopení probírané látky dětem.  

Polytechnické vzdělávání má smysl. Předvést vědu a techniku dětem od mateřských po základní školy v tom nejlepším světle a podporovat polytechnické vzdělávání v regionu Šumperska. To jsou hlavní cíle Konstruktérské akademie, která se uskuteční 7. – 8.6.2023 v prostorách tělocvičny Základní školy v Postřelmově. Poprvé je i letos připraven program pro rodiče s dětmi, ten proběhne 7.6. v odpoledních hodinách. 

Zapojení rodičů i zřizovatelů do systému vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhající zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Přidat k nám se můžete kdokoliv, více informací o projektu naleznete na stránkách mapsumpersko.cz

INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
ZdeInzeruj Sumperk
INZERCE
TV Morava