Co dělat po sražení divočáka? A co když nechce pojišťovna platit? Advokát Matěna radí

Během roku dojde v Olomouckém kraji k tisícům dopravních nehod, a v porovnání s minulým rokem jich dokonce přibývá. Za rok 2022 jich policisté museli šetřit téměř 6 tisíc. Co pro vás znamená srážka s divočákem? Jak postupovat v případě, že můžete přijít o řidičský průkaz? Pojišťovna vám nechce vyplatit peníze? Na to vše odpovídá advokát Marek Matěna.

Advokátní kancelář Marek Matěna pomáhá lidem v různých situacích. Foto: ak

Srážku se zvěří musel letos v říjnu řešit například jednašedesátiletý řidič. Podle policie nemohl střetu nijak zabránit. Pod koly jeho auta tak uhynula laň. „Pokud někdo srazí zvěř musí okamžitě zavolat policii, a rozhodně si nemůže zvíře ponechat, to by mohlo být bráno jako pytláctví,“ upozorňuje hned na úvod Marek Matěna, který dále připomíná, že není možné ani poraněné zvíře zabít, aby se netrápilo, protože by se okamžitě jednalo o trestný čin.

Kdy je povinnost volat policisty k nehodě?

- zranění nebo úmrtí

- škoda přes 100 000 Kč

- škoda někomu dalšímu, zničená silnice nebo značky

- nejde obnovit provoz

- trestný čin

- pokud byl některý z řidičů pod vlivem alkoholu nebo drog

- ujetí od nehody

- pokud některý řidič neměl řidičksý průkaz

- nejasný viník nehody

Srážka se zvěří se proplácí z běžného pojištění, může se ovšem stát, že na vozovku nevběhne srna nebo kanec, ale domácí zvíře. „Pokud by uteklo domácí zvíře a řidič ho srazil, tak náhradu škody bude hradit vlastník zvířete, který má povinnost jej hlídat,“ vysvětluje dále olomoucký advokát.

Pozor! Na možnost pohybu zvěře upozorňují dopravní značky a řidič musí jízdu v autě přizpůsobit situaci. „Obecně lze říci, že pokud si zvýšil poškození řidič sám nerespektováním dopravních pravidel, nebude to chtít pojišťovna hradit,“ zdůrazňuje Matěna.

Pojišťovna nechce platit? Pomůže advokát

Situací, při kterých se člověk dostává do sporu s pojišťovnou je celá řada, výjimkou nejsou ani dopravní nehody. „Zpravidla je to ve chvíli, kdy pojišťovna odmítá vyplatit pojistné plnění, přestože jsou dodrženy pojistné podmínky. Advokát může podat civilní žalobu, aby smlouvu splnila a zaplatila,“ vysvětluje advokát Marek Matěna, ale zároveň upozorňuje, že předtím advokát s pojišťovnou vyjednává.

Advokátní kancelář Marka Matěny se ovšem nezabývá pouze případy, které se týkají dopravních nehod. Na právníkův tým se můžete obrátit i v případě rozvodu, nákupu na e-shopech nebo převodu nemovitostí.

„Výhoda advokáta je, že se vyzná v pojistných podmínkách, dokáže se zástupci pojišťoven vyjednávat a donutit ji k proplacení. Nesmí se zapomínat, že pojišťovna je soukromý subjekt a určuje pravidla hry,“ říká Marek Matěna s tím, že zapojit advokáta do boje s pojišťovnou je dobré ve chvíli, kdy odmítá vyplatit pojistné plnění, nebo je extrémně nízké. Podle Matěny je například vhodné napadnout znalecký posudek, který se věnuje také právní podstatě, a ne pouze skutkové: „V ten moment se řeší pojistné podmínky a výluky, například požití alkoholu nebo drog.“

Advokát Marek Matěna.

Jak nepřijít o řidičák?

Tým Marka Matěny se ovšem dopravním nehodám věnuje i v případě, že se nejedná o náhradu škody. „Nehodám se věnujeme i pokud jde o přestupky. Řidič nechce přijít o body nebo dokonce řidičský průkaz,“ upřesňuje zaměření své advokátní kanceláře Matěna.

„Postup je vlastně jednoduchý, advokát nejprve nahlédne do spisu, následně právně analyzuje spisový materiál, zejména podklady dodané policií, výpovědi klienta, svědků, případně poškozených a ze všech podkladů vybírá informace ve prospěch klienta, toho také zastupuje při výslechu a komunikuje se správním orgánem.“ říká advokát, který při práci řeší rozpory ve výpovědích zúčastněných osob a nevhodné použití zákonných ustanovení ze strany policie a správního orgánu. „Chceme vždy prokázat, že nebyla naplněna skutková podstata přestupku, případně ne v plném rozsahu,“ uzavírá Marek Matěna.

Pokud máte jakékoliv otázky spojené s náhradou škody nebo byste potřebovali služby právníka můžete se podívat, které advokátní kancelář Marka Matěny nabízí (telefon 736 265 241). Právníkův tým se o vše postará.


Máte právní problém? Advokát Marek Matěna poradí online:

  INZERCE
Remax reality Remax reality


INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
Festival zdraví Olomouc