Společnost

Alena Hlavešová: Vedení města by mělo být aktivnější

Alena Hlavešová je dlouholetou členkou KSČM a letos znovu povede komunisty do komunálních voleb v Šumperku. Co je podle ní největším problémem města a co by Šumperku přála do dalších let?

"Zastupitelé musí táhnout za jeden provaz. Nelíbí se mi, že se dopředu některé volební subjekty vymezují. Franta nepůjde s Jiříkem a Haničkou a podobně. Komunální politika je o lidech, ne o politických stranách," říká A. Hlavešová

S jakou vizí chcete město Šumperk v letech 2022 – 2026 vést? 

Nemáme ambice být v přímém vedení města Šumperka. Spíše to vidíme na konstruktivní opozici. Přístupy stejné jako v minulém funkčním období. Budeme hlasovat pro to, co bude prospěšné pro Šumperk a proti tomu, co by ho poškodilo.

Co si myslíte, že v Šumperku funguje skvěle, na co může být město pyšné?

Šumperk je bohatý na kulturu. Funguje divadlo, v domě kultury můžeme chodit na kvalitní pořady, hodnotné výstavy dělá muzeum, klášterní kostel je znám hudebním festivalem a koncerty, kino promítá nejnovější tituly, máme několik galerií, výborně pracuje knihovna, kulturních událostí je nepřeberné množství. A také sport. Zejména práce s mládeží jak hokejovou tak fotbalovou je na vysoké úrovni. Běžte se podívat na zimák nebo na ZŠ Sluneční, to Vám vlije energii.

Co považujete za aktuálně největší problém v Šumperku?

Máme za to, že je to dopravní prostupnost Šumperka, zejména v centru, po trase linek MHD. Parkování aut po obou stranách ulic znemožňuje současný průjezd dvou vozidel. Také povrch komunikací je jako medový plást. Ne tak sladký ale tak členitý. Zejména tam, kde teď pracují plynaři. Bude nutné sehnat finanční prostředky a povrch komunikací kompletně pokrýt. Za problém považuji také fakt, že se některé volební subjekty vymezují. Franta nepůjde s Jiříkem a Haničkou apod. Komunální politika je o lidech nikoliv o politických stranách.

"Největším problémem města je doprava. Rada města i komise v této oblasti zaspaly" 

Jak budete tenhle problém z pozice zastupitele nebo člena vedení města řešit?

Budeme muset – budoucí zastupitelé – vzít za jeden provaz. Podle mne rezort dopravy včetně komise Rady města pro dopravu v tomto zaspali. Záleží na tom, jak budou po volbách rozděleny posty. Pokud povedeme opět kontrolní výbor zastupitelstva, tak se na dopravní situaci ve městě zaměříme.

V případě zvolení do zastupitelstva byste se ráda věnovala jakým oblastem?

Něco už jsem naznačila. Pokud budu v zastupitelstvu, chci se věnovat kontrolnímu výboru. Na naší kandidátce máme odborníky na bytovou problematiku, sociální oblast, kulturu, dopravu, přípravu obyvatelstva k obraně státu, problematiku menšin, podnikání aj. Tyto lidi pak rozmístíme do výborů zastupitelstva a komisí Rady města.

Problémem Šumperka je jeho vylidňování. Máte recept, jak město vylepšit, aby odcházelo méně lidí nebo se jich sem více vracelo?

Klíč k řešení výše popsaného problému je v dostatku pracovních příležitostí a dostupném bydlení pro mladé rodiny a osoby s nižšími příjmy. Pořád si myslíme, že Šumperk nemá jasnou vizi ekonomického základu fungování města. Má přijít firma, nastanou žabomyší vády a strkanice. Vedení města by mělo být v tomto aktivnější. Hledat investory pro vznik pracovních míst, dávat směrem od města nabídky, asi by se tomu měl věnovat naplno schopný manažer. Bohaté město bude mít prostředky na rozvoj bydlení. A pak to půjde opačným směrem než teď.

Co byste popřála městu Šumperk do dalších čtyř roků?

Schopné zastupitele, aktivní vedení města. Vytvoření týmu zastupitelů, který potáhne za jeden provaz. Energii, finance a moc a moc zdraví. Bez chudoby, hrozby válek.INZERCE
Remax reality Remax reality


INZERCE
Úsovsko