Nová výstava v Červeném kostele představí práci Jana Jemelky a Otmara Olivy

Srpen byl v Červeném kostele věnován Ukrajině a jejímu statečnému boji proti ruskému agresorovi. S novým školním rokem připravila Vědecká knihovna v Olomouci výstavní projekt představující dílo dvou umělců světoznámého formátu a dlouholetých přátel – výtvarníka Jana Jemelky a sochaře Otmara Olivy. Výstava s podnázvem Dialog v umění bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 7. září v 18 hodin v Červeném kostele.

Sochaře Otmara Olivu a výtvarníka Jana Jemelku pojí dlouholeté přátelství. Foto: archiv VKOL

Po celý srpen měli návštěvníci Vědecké knihovny v Olomouci a Vlastivědného muzea v Olomouci možnost zhlédnout výstavu ukrajinských válečných fotografů Bojují i za nás. Fotografie zachycující vývoj konfliktu, který trvá již více jak rok a půl, daly opět připomenout, jak statečně se ukrajinský lid brání a kolik utrpení, ztrát a neštěstí tato válka přináší zejména obyčejným lidem, rodinám, přátelům.  

Knihovna se rozhodla také připojit k oslavám důležitého dne ukrajinské historie. Myšlenka uspořádat Den nezávislosti Ukrajiny v Červeném kostele vznikla právě při přípravě výstavy a knihovna těmito akcemi chtěla vyjádřit nejen solidaritu Ukrajině, ale také připomenout den, kdy se před 32 lety stala suverénním evropským státem.

Ve čtvrtek 24. srpna se tak mohli návštěvníci kostela seznámit s ukrajinskými tradicemi a zvyky. Nechyběla ochutnávka tradičního jídla, hudba, ukázka poezie či workshopy, na kterých si zájemci mohli vyrobit ukrajinské panenky, tzv. Motanky, či si vyzkoušet jeden z nejrozeznatelnějších a nejznámějších symbolů Ukrajiny ve světě – petrykivskou malbu, zanesenou v roce 2013 na seznam UNESCO.

Obě akce se setkaly s pozitivním ohlasem veřejnosti a VKOL na ně naváže i Nocí literatury ve středu 20. září, kdy bude v rámci jejího zahájení do programu zařazen úryvek nizozemsko-ukrajinské autorky Lisy Weeda z knihy Aleksandra, pokrývající celé jedno století ukrajinské historie na příběhu jedné rodiny, v podání básníka a spisovatel Tima Postovita.

Na září připravila knihovna zcela nový výstavní projekt propojující dílo dvou významných umělců – Jana Jemelky a Otmara Olivy. Výstavu s podtitulem Dialog v umění tvoří v Červeném kostele výběr společných i samostatných sakrálních realizací těchto dlouholetých přátel zachycených ve fotografii. Doplněna je také o drobné sochařské práce Otmara Olivy a grafiky Jana Jemelky.

Samostatná expozice věnovaná knižním ilustracím Jana Jemelky bude pak instalována v Galerii Biblio v hlavní budově Vědecké knihovny v Olomouci. Vystaveny zde budou reprodukce uměleckých děl, vitráží, grafik, obrazů, originální ilustrace, ale i sestavy barevných skel pro předlohy obálek. Otmar Oliva je v tomto případě zastoupen výběrem publikací kardinála Tomáše Špidlíka nesoucích reprodukce jeho uměleckých děl. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v Červeném kostele ve čtvrtek 7. září v 18 hodin, výstava pak potrvá do 27. října.

Jan Jemelka (* 1953) se narodil se v Praze, žije a tvoří v Olomouci-Hodolanech. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a pražské Akademii výtvarných umělců. Zabývá se malbou, grafikou, navrhováním vitrážových okem a knižní ilustrací. Zaměřil se na práce v architektuře, převážně do sakrálních prostor u nás i v zahraničí. Od studií spolupracuje se sochařem a kamarádem Otmarem Olivou. V letech 1995–1997 provedl nové vitráže v kostele Panny Marie Matky Církve v Mariboru ve Slovinsku. Nejvýznamnějším dílem na našem území jsou vitráže v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci.

Olomoucký rodák Otmar Oliva (* 1952) působí na Velehradě, kde se usadil a založil vlastní ateliér se slévárnou. Svým dílem obohatil také Olomouc, kde je autorsky spjat s fontánou Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra (nádvoří Sarkandrovy kaple), úpravou liturgického prostoru kaple sv. Anny a jinými pracemi drobnějšího charakteru (zvony, náhrobky, pamětní desky apod.) Prestižní zakázky získal také v mezinárodním kontextu, pracoval pro papeže sv. Jana Pavla II. (výzdoba kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu) a realizoval výbavu liturgického prostoru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru (ve spolupráci s Janem Jemelkou). V obci Tupesy nedaleko Velehradu byl olomouckým emeritním biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou odhalen Olivův památník sv. Jana Pavla II. jako trvalá upomínka návštěvy tohoto slovanského papeže v roce 1990 na našem území. Mezi jeho další významné práce patří oltář na Vřesové studánce v Jeseníkách, kříž na vrcholu Gerlachovského štítu, náhrobek Miroslava Zikmunda na Lesním hřbitově ve Zlíně či památník Milady Horákové na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. S Janem Jemelkou v nedávné době spolupracovali na úpravě hřbitovní kaple Svaté rodiny v Odrách či výzdobě kaple Erlebachovy boudy v Krkonoších.


O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.INZERCE
Mrkni na reality Mrkni na reality

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
AZ Ekotherm
INZERCE
TV Morava