O Červeném kostele: Rekonstrukce promění chrám v moderní kulturní stánek

Na podzim roku 2020 začala dlouho očekávaná rekonstrukce Červeného kostela v Olomouci, jejíž dokončení se plánuje na konec letošního roku. Vědecká knihovna díky ní konečně získá vhodné reprezentativní prostory a zároveň nové foyer s recepcí a kavárnou. Novogotický evangelický kostel byl postaven před 120 lety. Nejen z důvodu výročí vzniku této ojedinělé stavby, ale také kvůli blížícímu se slavnostnímu otevření po rozsáhlé rekonstrukci, přináší REJ ve spolupráci s Vědeckou knihovnou Olomouc seriál o Červeném kostele. Část druhá se věnuje právě aktuální rekonstrukci.

V listopadu 2021 se po renovaci na střechu Červeného kostela vrátil sanktusník, doplněný o ozdobné prvky z dílny sochaře Jana Dostála. Foto: VKOL

Schválení projektu na postavení nového depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci vedlo k otevření debaty o budoucím využití Červeného kostela, který sloužil téměř šedesát let jako provizorní sklad knih. Výsledek vycházel z potřeby Vědecké knihovny mít k dispozici sál pro akce typu autorských čtení, seminářů, přednášek nebo koncertů. Takový prostor VKOL dlouhodobě postrádala, a proto se rozhodlo, že kostel bude nově sloužit právě kulturním účelům. V roce 2017 byla zpracována studie na jeho přestavbu, kterou připravil atelier-r architekta Miroslava Pospíšila. Zcela odlišná funkce kostela však zahrnovala i vybudování zázemí pro knihovnu i návštěvníky, ty zpracovatel umístil do nové stavby spojující kostel s budovou ředitelství. Nový moderní prostor nabídne mimo jiné i kavárnu.   

Vlastní kostel bylo třeba nejprve staticky zajistit, aby pak následně mohla proběhnout kompletní renovace všech problematických částí budovy. Uvnitř byly odstraněny veškeré vnitřní omítky a vybourány poškozené podlahy, do kterých bude nově instalováno podlahové vytápění. Objekt dostane také novou elektroinstalaci včetně osvětlení, ozvučení, slaboproudých rozvodů.

10 tisíc knih jako dekorace foyer

V současné době kolemjdoucí už mohou obdivovat pečlivě vyčištěné cihlové zdi kostela či novou měděnou střechu, osázenou „šperky“ z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála. Do makovice hlavní věže bylo vloženo ve třech pouzdrech poselství pro budoucí generace - původní obsah, z doby založení kostela a předešlých oprav, byl doplněn o předměty ze současnosti. Celkovou rekonstrukcí, a to vůbec první od stavby kostela v roce 1901, si prošel také sanktusník. Střecha časem získá tmavý nádech a bude doplňovat přístavbu s černým pláštěm. Zajímavou součástí nového foyer bude pro návštěvníky bezesporu zhruba osm metrů vysoká stěna pokrytá téměř 10 tisíci knihami. Na sběr publikací vyhlásila VKOL veřejnou sbírku, zájemci z řad veřejnosti tak mohli svými knihami přispět k výsledné podobě multifunkčního dekorativního prvku.

Velkou proměnou projde také okolí kostela. Prostor bude částečně zpevněn a osázen lavicemi z pohledového betonu a zelení, chybět nebudou ani designové stojany na kola. Po ukončení rekonstrukce tak vznikne v centru Olomouce kulturní prostor s kapacitou až 200 míst, využitelný pro akce nejrůznějšího typu.

Co vše Červený kostel nabídne návštěvníkům, se dočtete v dalším chystaném článku.

O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Tichá se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.


Vizualizace foyer se stěnou z knih. Zdroj: ateliér-r.

Vizualizace nového foyer. Zdroj: ateliér-r.

Otevírání schránek z makovice s poselstvím budoucím generacím, srpen 2021. Zdroj: VKOL.

Vkládání „poselství pro budoucí generace“ do nových pouzder proběhlo za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, radního pro kulturu a památkovou péči Jana Žůrka a ředitelky VKOL Ivety Tiché. Zdroj: VKOL.

Zároveň s rekonstrukcí kostela „roste“ i nová přístavba, ve které bude recepce a kavárna. Zdroj: VKOL.

Nové foyer VKOL bude propojovat Červený kostel s budovou ředitelství. Zdroj: VKOL.

Ředitelka VKOL Iveta Tichá při natáčení reportáže o Červeném kostele pro TV Morava. Zdroj: VKOL.

Korespondenční lístek s kresbou Jubilejního kostela císaře Františka Josefa I. v Olomouci (nedatováno, pravděpodobně po roce 1902), která byla uložena ve schránce v makovici kostela. Zdroj: VKOL.INZERCE
Remax reality Remax reality

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Ostrov Realit