TIPY NA VÝLET

Litovelské Pomoraví

zajímavost (Litovelské Pomoraví)

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se rozkládá na ploše 96 km2. Zaujímá 3-8 km široký pruh lužních lesů a luk kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Ve středu této oblasti leží starobylé královské město Litovel. Trvale zajišťuje zvýšenou ochranu a ekologicky šetrné obhospodařování krajiny údolní nivy řeky Moravy s vysokým soustředěním přírodních hodnot.
Mokřadní část CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů. Druhou polovinu oblasti tvoří Doubravy, mírně zvlněná pahorkatina, kde se díky rozumnému hospodaření v minulosti zachoval komplex chlumních doubrav.

Jádro a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční delta a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Volně při hladině mokřadů se vznáší bublinatka jižní, různé druhy rdestů, ze dna mělkých tůní vyrůstá šípatka střelolistá, na slunných místech s kolísající vodní hladinou roste šmel okoličnatý a v okrajových rákosinách nebo ostřicích vzácně najdeme bazanovec kytkokvětý nebo pryskyřník velký.

Páteř celého území tvoří tok řeky Moravy. Se svými bočními rameny vytváří ojedinělý typ krajiny, tzv. vnitrozemskou říční deltu. Na vodní prostředí pak plynule navazuje typická pobřežní vegetace s chrasticí rákosovitou, ostřicí banátskou či vzácnou nadmuticí bobulnatou a barborkou přitiskou.
Do Litovelského Pomoraví patří i krasové území vrchu Třesín se zpřístupněnými jeskyněmi.
Ve struktuře lesní vegetace se uplatňují porosty přirozeného charakteru, především lužní lesy, smíšené dubohabrové háje, lipové dubohabřiny a olšiny, které patří díky svému rozsahu, zachovalému charakteru i pestrosti ke klenotům krajiny střední Moravy.
Nivní louky jsou stanovištěm vzácných druhů rostlin a živočichů i protierozním, vodoochranným a protipovodňovým prvkem v nivě a luční porosty sousedící s lužním lesem nebo břehovými porosty toků zpestřují malebnou krajinu. Najdeme tam zajímavé druhy rostlin, jako je pryšec kosmatý, velmi vzácný hrachor bahenní, violka slatinná, kosatec sibiřský nebo nenápadná mrkvovitá jarva žilnatá.

CHKO Litovelské Pomoraví má neobyčejně vysokou druhovou pestrost bezobratlých (vzácní korýši žábronožka sněžní, listonoh jarní, perloočky a škeblovka), denních motýlů, brouků (hlavně střevlíkovití), ryb, obojživelníků a plazů (kriticky ohrožená blatnice, vodní skokani, kuňka obecná, ropuchy, čolci, ještěrky, užovky), ptáků (48 pravidelně hnízdících druhů) a savců (letouni, netopýři, srnec obecný, daněk skvrnitý a prase divoké. Významným zásahem do živočišných společenstev oblasti bylo vysazení bobra evropského.
zpět na výpis ubytování


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru