LISTÁRNA

123...45...375376

Přidat nový příspěvek

Datum: 3.7.2019 14:18
Titulek: Odpověď na otázku dnešní zkoušky sirén
Autor: Jiří Skrbek
Rozdíl v houkání sirén. Při zkoušce sirén – houkání sirén táhlé, 1x. Při ostrém varovném signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – houkání sirén kolísavé, opakuje se 3x i vícekrát. Ještě neskončila jedna záležitost, legiovlak v Šumperku 20 až 25.8., a už se připravuje další. 21. září, Muzeum silnic Vikýřovice, 14:00 až 17:00 hod, spolupráce s aktivní zálohou Armády ČR – pěší rota pro Krajské vojenské velitelství Olomouc. Členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí. Dycky kontext.
Reagovat
Datum: 1.7.2019 19:53
Titulek: Valertova žluto-oranžová obluda v památkové zóně
Autor: Žák, Bezděk a Valert
Krátce před obecními volbami, dne 19. června 2014, prodalo šumperské zastupitelstvo investorům A. Ž. (Aleš Žák) a  I. B. (Ivo Bezděk) městský pozemek parcelní číslo p.č.2320/1 pro zástavbu proluky ulice Radniční (usnesení 1268/14). Za kupní cenu pouhých 800,- Kč/m2. Lukrativní pozemek v těsné blízkosti klášterního kostela a Geschaderova domu. Pro výstavbu polyfunkčního domu. Aleš Žák a Ivo Bezděk jsou zkušení šmelináři z WANEMI ZÁBŘEH. Zástupcem investorů Mgr. Aleše Žáka a Ivo Bezděka byla společnost STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r. o., kterou vlastní Ing. arch. Jiří Valert. Architekt Valert je i politik z BROŽOVY NEZÁVISLÉ VOLBY, několikrát kandidoval za Nezávislou volbu v šumperských obecních volbách, zvolen nikdy nebyl. Pak ještě zastupitelstvo 18. 9. 2014 schválilo, že daruje těmto pánům přilehlý městský pozemek p.č. 2320/4 o výměře 3 m2 a zaplatí místo nich DPH a správní poplatky. Pro srovnání: »V okrajových částech Šumperku se nabídkové ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů pohybují od 900 do 1500 korun za metr čtvereční,« řekl Jiří Volf z investičního oddělení realitní poradenské firmy King Sturge k podobné kauze, kdy město Šumperk prodalo městský pozemek Aleši Valentovi naproti Lidlu a dnešní knihovně za cenu dohodou 820 korun za metr čtverečný. »Žijeme v kapitalismu, kde funguje nabídka a poptávka, v tom není nic špatného,« prohlásil akrobatický skokan Aleš Valenta o podivně nízké ceně. Pak na trávníku v Radniční ulici začal stavět jakýsi Milan Poisl, LYTHYCOM s.r.o. bezbariérový penzion s restaurací pro náročnou  klientelu. Poté, co Poisl nezískal od Olomouckého kraje dvanáctimilionovou dotaci z evropských peněz, prodal rozestavěný penzion firmě CZ PSB REALITY, a.s. Praha, jejímž jediným akcionářem je anonymní schránka PALMSPRINGS BROKERS LIMITED, Londýn, Finchley, Juliana Close 36, N2 0TJ, Velká Británie. Předsedou správní rady a ředitelem CZ PSB REALITY byl v letech 2014-15 Jiří Vysloužil ze Šumperka a 2015-17 Petra Aberlová ze Šumperka. CZ PSB REALITY nechala udělat změnu užívání z hotelu na bytový dům s adresou Radniční 3288/10 a rozprodala jej na byty a komerční prostory (celkem je tu 7 jednotek) přes reklamní inzeráty: »Byt se nachází ve IV. NP nízkoenergetické novostavby v historickém centru města Šumperka, na ulici Radniční. Jedná se o velmi pěkný prosluněný byt s nádherným výhledem na město a do okolní krajiny.« Od srpna 2018 je firma CZ PSB REALITY v likvidaci. Kdo si na proluce v Radniční namastil kapsu? Někdo ze Šumperka skrytý za anonymní britskou firmu, a Aleš Žák a Ivo Bezděk. https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva.html Šumperští občané jsou šokováni při pohledu na rozkrádání jejich majetku a poškozování zájmů jejich obce.
Reagovat
Datum: 30.6.2019 18:09
Titulek: Podle tradice
Autor: Jiří Skrbek
Na trojce, občanského rádia, při prvních dnech v červci. „Civilka“ se ozve takto: středa 0830, pátek 1700 a sobota 0830. Výběr z témat: přihlášky z éteru, naše činnost v červnu - sumář, Evald Jaroslav, sport na Šumpersku, kniha "Ruka noci podaná", legiovlak,  SONS, hasiči Vikýřovice, Dolní Studénky v ohrožení, kultura. Dále podle tradice také při středě ve 1210 zkouška sirén. Téma: Jaký je rozdíl v houkání sirén při zkoušce a v houkání při vyhlašování varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" ? Členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí.
Reagovat
Datum: 29.6.2019 12:11
Titulek: nejlepší komik ve vedlejší roli TOP star
Autor: Jarda Hofman
Reagovat
Datum: 28.6.2019 22:14
Titulek: OROGNET: Pekelné vedro je uměle přitaženo do Evropy
Autor: !!!
Subtropický jet stream je evidentně manipulován HAARPem. všeobecné globální lhaní ve všech oblastech lidské činnosti má vrchol v podobě lží o extrémech počasí, které je lživě sváděno na matku přírodu, anebo na lidskou činnost způsobující oteplování, atd. atd. Klima planety se nepochybně mění. Extrémy počasí však jsou všechny/z velké části uměle vytvořeny tím, že geoinženýři/klimateroristé, mající k dispozici systém již velmi dokonalých meteorologických a klimatických zbraní rozmístěných po celé planetě, z bezpečných bunkrů pomocí počítačů řídí a ovládají veškeré světové počasí. Kdykoli se jim zachce, mohou způsobit záplavy, zemětřesení, extrémní horko, krupobití, cokoliv se jim zamane. Bez jejich zásahu nespadne z nebe ani kapička vody. Jejich působení je tím zákeřnější, že lidstvo až na zanedbatelné promile lidí o tom nemá ani tušení, a informace o všeobecném umělém řízení počasí není schopno přijmout. Přece by nám naši vládcové, kteří tolik pečují o naše blaho, nemohli něco takového dělat... Střední Evropa tedy dostává v těchto dnech příděl pekelných veder. Pro Evropu to znamená něco ke 40°C. (Pro oblasti, kde jsou na vedro zvyklí, jako Asie, Afrika, Austrálie, jim umějí vytvořit až 50°C, což už je na hranici přežití.) Teplotní extrémy se vyrábějí zejména manipulací tryskového proudění (jet streamu). 1) BLOKÁDA JET STREAMU V těchto dnech subtropický jet stream vytváří mimořádné kličky nad Atlantikem. To znamená, že klimateroristé mu postavili do cesty několik elektromagnetických blokád, aby ho zdeformovali, a aby se kolem něj, jak vidíme, natáhl pytel studeného vzduchu od severu nad Atlantik (kde to není nápadné) a od jihu aby se natáhl pytel horkého afrického vzduchu nad střední Evropu, kde my tím pádem máme pekelné vedro ke 40°C, a to abychom se potrápili a neměli roupy. 2) SUCHÉ FREKVENCE Samozřejmě, že k takové manipulaci musejí spolupracovat i všechny ostatní složky systému řízení počasí. Útočné meteorologické zbraně ve střední Evropě, tzv. "meteorologické radary", (zejména viz níže snímek - screenshot Německo), vydávají tzv. suché frekvence, projevující se kruhem modré barvy kolem radarů (modrá = barva slabých srážek - jde o tzv. falešné srážky). To je vlnění odpuzující tvoření oblačnosti, udržující jasno. Když totiž vzrostou teploty tak jako v těchto dnech, tak se dle fyzikálních zákonů musí více vody vypařovat z povrchu země, čili mělo by se tvořit více oblačnosti, zejména bouřkové; následné srážky by však způsobily ochlazení, a klimateroristé by nedosáhli svých plánovaných 40°C; proto radary v ohřívané oblasti musí rušit tvorbu oblačnosti. 3) CHEMTRAILS A aby radary mohly rušit tvorbu oblačnosti, tak musí být atmosféra vodivá, a toho se dosáhne rozptýlením příslušných chemikálií. Zkrátka, fyzikální zákony dostávají v dnešní "meteorologii" zcela na frak. V počasí neplatí už vůbec takové veličiny jako teplota, tlak, vlhkost, vypařování ... vše je uměle manipulováno. Nevadí, vydržíme. VÍCE SI MŮŽETE PŘEČÍST TADY http://orgo-net.blogspot.com/2019/06/pekelne-vedro-je-umele-subtropicky-jet.html#more
Reagovat
Datum: 27.6.2019 17:54
Titulek: Jak to vypadá s klimatizací?
Autor: Klimoš
Za 25tisíc a spotřeba 15kW za den. Vhodné pro seniory.
Reagovat
Datum: 26.6.2019 23:41
Titulek: Stavba papírny Wanemi nabírá zpoždění 05. listopadu 2007
Autor: Zřejmě dobrej oddíl
Stavba papírny Wanemi nabírá zpoždění  05. listopadu 2007, 00:00: Podle posledních informací by továrna mohla zahájit výrobu v lednu 2011, o dva roky později oproti původnímu plánu společnosti. Nový termín zprovoznění papírny vedení firmy považuje za reálný.    Více na: https://www.euro.cz/byznys/stavba-papirny-wanemi-nabira-zpozdeni-887498#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink
Reagovat
Datum: 24.6.2019 10:46
Titulek: živě z čapího hnízda, milion chvilek pro pro demokracii
Autor: Jarda Hofman
Reagovat
Datum: 23.6.2019 09:26
Titulek: Červen Evald Jaroslav
Autor: Jiří Skrbek
To se týká jen Šumperanů ? Aby se nepřehlédlo či až zapomnělo. Podplukovník Jaroslav Evald byl důstojník Československé armády. V letech 1922 až 1934 zastával u pluku v Šumperku různé velitelské funkce. Např. správce tzv. vojenského zátiší (klubu). Jeho služba byla bohatá na spolupráci státního zaměstnance - vojáka s civilním životem, zejména s českým prostředím.   Klub československých turistů v Šumperku jej zvolil členem výboru a vedoucím lyžařského kroužku. Učil mládež lyžovat. Organizoval kulturní a sportovní akce pro vojáky a civilisty. Byl příkladem nejen ve sportu. Znal rusky, francouzsky a německy. Ale asi neznal signál „PADLA“ a otázku „CO ZA TO ?“. Při svém legionářském DNA se nemohl smířit v roce 1939 s protektorátem. V Lounech pomáhal řídit odbojovou organizaci Obrana národa. Hledal informace a předával je  do Anglie, shromažďoval  zbraně. Roku 1940 zatčen, v červnu 1943 popraven. Ocenění, výběr – čestný občan města Šumperka, abychom nezapomněli ulice Evaldova v Šumperku, pamětní desky radnice Šumperk, Louny sokolovna a Památník Hrabyně. A co je přenositelné pro nás a dnešní čas ?  Není toho málo. A Váš názor ? Členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí.
Reagovat
K zamyšlení z hlediska dějepisu. K zamyšlení nad modifikací „tématu legiovlaku“ pro Českou republiku v roce 2019 a uskutečněním praktických činů. Tento text nemá ambici pravdy. Nesouhlasící čtenářstvo nechť mají  svoje verze. „Téma legiovlak“ má kořeny v Rakousku  – Uhersku a je spojeno se vznikem Československé republiky. Habsburská říše ve století páry slábla. I když v Českých zemích byla patrná vyspělost. Narůstá nepokoj uvnitř říše. Lidé ze svých rodných území odchází do zahraničí. Zůstávající lidé se touží zařídit podle svého. Vídeň tomu nerozumí. Krize je vždy živnou půdou pro různé nápady. V úvodu krize = 1. světové války,  vládne mezi elitou Českých zemí linka, že je možná rekonstrukce monarchie v zájmu lepšího života v ní. Na síle nabývá myšlenka radikálnější –  samostatný československý stát. Trio Masaryk, Beneš a Štefánik vyráží do světa pracovat na realizaci myšlenky z vnějšku. Vnější prostor poskytoval významnou podmínku pro uskutečnění myšlenky. Šlo o stejně naladěné vojáky, mající možnost aktivní činnosti.       Masaryk prohlásil, že budeme-li mít vojáky, v zahraničí ani ve Vídni se nebudou moci tvářit, že je nápad s Československem nezajímá.   Poselství.     Vztahu lidí a státu ke své obraně a bezpečnosti si jistě bude všímat okolí. Jde o zprávu, jak nám na rodné zemi záleží, jak vážně to s ní myslíme. Nemusí se přemýšlet jen v parametrech státu. Nabízí se i útvary menší – rodina, obec, město.   Za členy Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí ing. Jiří Skrbek
Reagovat

123...45...375376

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

ZA KULTUROU ZADARMO

Hrajte s Týdnem o dvě volné vstupenky do Šumperského muzea, kde 25. července proběhne Prázdninový den. Malé návštěvníky čekají vědomostní a dovednostní úkoly při dobrodružné cestě za pokladem ve Velké prázdninové herně. V rámci výstavy Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme také zjistí, jak šikovnými pomocníky v kuchyni jsou, a sami si vyzkoušejí, jaké to je být kuchařem. Společně nahlédneme pod pokličku nejenom české, ale také evropské kuchyně. Kdo chce čelit kulinářským výzvám a k tomu se skvěle bavit nesmí chybět. Můžete být se svými dětmi u toho, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít kapku příslovečného štěstíčka při losování. Výherce zveřejníme v příštím čísle.

Soutěžní otázka:

V jakém duchu se ponese letošní Prázdninový den v Muzeu Šumperk?
A. Historickém
B. Kulinářském
C. Elegantním

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO a ADRESA na číslo 737 559 551. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ
Volné dvojvstupenky na koncert pokračujících Klášterních hudebních slavností, konaný 11. července v Rapotíně vyhráli: O. Dvořák z Velkých Losin, J. Holínová z Bludova, J. Haramia a J. Růžičková ze Šumperka. Blahopřejeme! Výherce jsme informovali prostřednictvím sms.

Volné dvojvstupenky na závěrečný koncert v Šumperku, konaný 26. července v Klášterním kostele vyhráli: Jitka Klaclová, Marcela Haramiová a Martin Kulhaj ze Šumperka. Blahopřejeme! O výhru se přihlaste při vstupu do kostela.