LISTÁRNA

123...234235236...297298

Přidat nový příspěvek

Datum: 18.9.2014 03:39
Titulek: Politici, zástupci lidu do voleb!!
Autor: Houfnice
Chcete být znovu zvoleni? Nás voliče po příliš nezajímají vaše sliby. Napište sem co jste ve svém volebním období pro voliče udělali, kolik jste za volební období vydělali, v jakých dalších funkcích si ještě přivyděláváte a kolik, kteří vaši rodinní příslušníci mají různé spřízněné funkce a kde a různé vazby na podnikatele atd. Na REJi se objevuje hodně nejrůznějších sdělení o tom jak si vy i se svými rodinkami obsazujete lukrativní místa atd. Ukažte voličům, že přistupujete k volbám bez postranních úmyslů, že smyslem vaši kandidatury nejsou jen koryta, ale že jste už skutečně pro voliče něco udělali. Máte ring volný. Pište o o současném volebním období, ketré bude končit a předveďte se!! My voliči napjatě čekáme na to čím se nám pochlubíte a podle toho budeme volit. Že jste REJ nečetli? Pak dáváte najevo, že vás voliči vůbec nezajímají. Že to bylo na poslední chvíli a v tom chvatu jste to nestihli a přehlédli? Pak voliči přehlédnou vás. Na REJi jste měli celé volební období prostor se vyjadřovat k tomu co lidi zajímá. moc jste zde nebyli.
Reagovat
Datum: 18.9.2014 00:11
Titulek: Pro ziskovky, neziskovky či volební programy
Autor: Jiří Skrbek
Zákon 372/2011 o zdravotních službách popisuje mnohé  zajímavé. Práva a povinnosti nemocnice, práva a povinnosti pacienta, atd. Toť odpověď na srpencovou otázku Hry civilní ochrany, „kde  je popsána mlčenlivost zdravotnického zařízení ?“. Což takhle se navážet do lidiček. Nechtěli by jste při kávě či Šeráku slyšet o pajšlu tohoto dílka a v pravidelných intervalech slyšet o střevech zákonů jiných ? Nemusíte při tom blahem létat po sále, ale bylo by dobré  tušit. Před jelením měsícem se Hra ptá: co „MUSÍ“ evakuační zavadlo pro evakuaci při situaci civilní ochrany ? V Šumperku proběhla tradiční  inovace  obsahu  vývěsek civilní ochrany a odpověď je v některé z nich:  u křižovatek ulic Bludovská Langrova a Husitská Kozinova, u prodejen Hruška na ulici Uničovská a náměstí Republiky, ve výloze čistírny u hlavní pošty. Odpovědi  patří do kanceláře 508, radnice, nám. Míru 1, Šumperk.
Reagovat
Datum: 17.9.2014 18:56
Titulek: Špinavá hra s vodou
Autor: Bedřich
Správcem vodovodů a kanalizací města Šumperka byl až do roku 1991 státní podnik SmVaK Ostrava, odštěpný závod 09 Šumperk, od 1. 7. 1991 pak státní podnik Vodovody a kanalizace Šumperk. Ředitel tohoto státního podniku Ing. Alois Mazák si podal privatizační projekt a k 1. 1. 1994 tak vznikly dvě samostatné akciové společnosti – vlastnická společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., jejímiž akcionáři je sedmadvacet měst a obcí na Šumpersku http://www.vhz.cz/stranka/o-spolecnosti.html  a provozní společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. (ŠPVS).  Dne 2. 4. 2001 francouzská společnost ONDEO Services S.A. koupila  57,08 % akcií Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. od společností CONTO a.s. a CONTO GROUP, a.s., obě se sídlem v Praze, Michalská 12 jako prodávajícími. http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-998.html Podle obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma byl předsedou představenstva společnosti CONTO GROUP a.s. Vratislav Kutal (několik let ve vězení za vraždu), místopředsedou představenstva Radomír Paclík (správce Kutalova majetku), předsedou dozorčí rady Milan Šišma (stále ve vězení za vraždu), členem dozorčí rady Alois Mazák. Bývalý socialistický ředitel a privatizér Alois Mazák byl ředitelem ŠPVS až do roku 2009. Od výše zmíněného roku 2001 dodneška poslala ŠPVS svým vlastníkům do Francie téměř čtvrt miliardy korun ve formě dividend.
Reagovat
Datum: 17.9.2014 18:07
Titulek: Milý občané,
Autor: Bedřich
po více než dvaceti letech budeme mít unikátní šanci, aby se voda vrátila do našich rukou. Dlouhodobá smlouva, uzavřená se soukromou ŠPVS na provoz kanalizací na Šumpersku k 1. lednu 1994, skončí v roce 2015. U vodovodní sítě smlouva končí až v roce 2020. V roce 1994 proběhlá privatizace zisků a zestátnění nákladů nebyla pro lidi a obce výhodná. Pokud bude VHZ provozovat svou infrastrukturu, tak při zachování nebo i snížení cen vody může inkasovat zisky a z nich financovat investice, zisky z vody už nebudou "odtékat" do Francie.  
Reagovat
Datum: 17.9.2014 17:19
Titulek: Milý pane Miketo z Mohelnice,
Autor: Bedřich
nevzpomínám si, že by Vám kdy obyvatelé 28 měst a obcí sdružených v obecní společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) dali mandát, abyste po 20 letech, kdy nás ždímal soukromý provozovatel Šumperská  provozní vodohospodářská společnost a.s. (ŠPVS), vlastněný  nejdříve Kutalem a pak Francouzi ONDEO/SUEZ, a kdy jsme platili nejdražší vodné a stočné v Olomouckém kraji, opět zašmelil naše kanalizace dalšímu soukromému provozovateli a tato tunelářská praxe měla nadále pokračovat. Ve vesničce Nový Malín provozuje vodovod a splaškovou kanalizaci obecní společnost Provozní Nový Malín s.r.o. za vodné a stočné včetně DPH 48,- Kč/m3, zato my, klienti VHZ a soukromého francouzského provozovatele ŠPVS/ODEO/SUEZ, musíme platit neuvěřitelných 78,80,- Kč/m3. Jsme si jisti, že když provoz kanalizace zvládne maličká obecní společnost v Novém Malíně, zvládne provoz infrastruktury jistě i VHZ. Koncerny nechť si vydělávají na lidech ve Francii. Pro koho vedení VHZ vlastně pracuje? Pracují snad místní politici ve vedení VHZ tajně proti občanům?
Reagovat
Datum: 17.9.2014 16:47
Titulek: Kopneme konečně francouzské vydřiduchy ŠPVS do ***?
Autor: Breaking News z VHZ
AKTUALITA Z VHZ, POZOR, POZOR! Včera vyšel v deníku Právo, příloha Střední a východní Morava, strana 10 článek: VYPÍŠÍ TENDR NA PROVOZOVATELE KANALIZACÍ Šumperk (pem) - Nového provozovatele svých kanalizačních sítí pro roky 2016 až 2020 vybere Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). To proto, aby dodržela podmínky projektu Horní pmoraví II, za kterých dostala zhruba 1,2 miliardy korun z evropských a státních peněz na obnovu a vybudování kanalizace v regionu. "Výběrové řízení bude vypsáno a zveřejněno do 31. prosince letošního roku, přesně o rok později budou sítě předány novému provozovateli," uvedl manažer projektu Aleš Miketa s tím, že VHZ již podepsala smlouvu se společností Grant Thornton Advisory (GTA), která pro ni bude tendr řídit od vypsání až po předání sítí vybranému provozovateli. Dosud spravuje stoky a vodovody pro VHZ firma Šumperská provozní vodohospodářská společnost. Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy města a obce regionu. Poměr rozdělení akcií mezi obce odpovídal podílu na hodnotě společného majetku. Akcionáři se scházejí na valných hromadách, kde rozhodují mimo jiné o obsazení představenstva i o všech zásadních investičních krocích.
Reagovat
Datum: 16.9.2014 16:52
Titulek: Jan Šafařík a náměstek pro vyzbrojování Kopřiva
Autor: Vyzbrojovači KDU-ČSL
Šumperák Jaroslav Kopřiva (KDU-ČSL) se stal náměstkem pro vyzbrojování Ministerstva obrany ČR již v roce 2003, ale jinak příspěvek sedí. Kolik asi zbrojních zakázek prošlo korupčníkovi náměstkovi Kopřivovi od 2003 do 2010 rukama? Co mu asi radil jeho 26letý poradce Jan Šafařík (KDU-ČSL) ze Šumperka? Předseda šumperské KDU-ČSL a kandidát v říjnových komunálních volbách Jan Šafařík (*28. února 1981) byl totiž okamžitě po absolvování podivné komické Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) zaměstnán od března 2007 do září 2009 na ministerstvu obrany ve funkci poradce náměstka pro vyzbrojování Jaroslava Kopřivy. Kdo je Jaroslav Kopřiva:     Jaroslav Kopřiva (KDU-ČSL) se narodil 27. února 1961 v Šumperku. V roce 1985 absolvoval Stavební fakultu ČVUT.     Od srpna 2003 byl náměstkem ministra obrany pro vyzbrojování.  31. srpna 2010 jej ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) odvolal kvůli informacím deníku MfDnes, podle nichž Kopřiva mimo jiné domlouval provizi za armádní zakázku.     Po ukončení vysoké školy pracoval jako projektant (1985-1990). V roce 1990 se stal místopředsedou tehdejšího okresního národního výboru v Šumperku a v letech 1990 až 1992 byl přednostou okresního úřadu v Šumperku. Od září 1992 do dubna 2000 byl prvním náměstkem ministra vnitra. Poté byl jmenován generálním sekretářem Sdružení Česká katolická charita (2000-2003)     Kopřiva je členem KDU-ČSL (do strany lidové vstoupil v roce 1989). V prosinci 2000 se stal kandidátem KDU-ČSL na funkci lídra tehdejší čtyřkoalice KDU-ČSL, Unie svobody, ODA a DEU, ale neuspěl. Poté byl jmenován alespoň místopředsedou stínové vlády čtyřkoalice a měl na starost resort vnitra (2001-2002). Od března do května 2001 byl prvním místopředsedou KDU-ČSL.     Je ženatý, s manželkou Janou mají dvě dcery a dva syny. Jeho strýc Ladislav Kopřiva byl v osmdesátých letech ministrem bez portfeje vlády ČSR (čtvrtá vláda Josefa Korčáka). Více na: http://www.lidovky.cz/namestkovi-ministra-obrany-zlomila-vaz-provize-za-minomety-prz-/zpravy-domov.aspx?c=A100901_075023_ln_domov_mev
Reagovat
Datum: 16.9.2014 15:52
Titulek: TOP 09-vrazi seniorů
Autor: Séňa
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59235&l=cz Ti nenažrouti se zase ukázali.
Reagovat
Datum: 16.9.2014 12:21
Titulek: Do nich !!
Autor: Sládek
Reagovat
Datum: 16.9.2014 09:43
Titulek: To to zase dopadne
Autor: Inučka
Reagovat

123...234235236...297298

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

ZA KULTUROU ZADARMO

 

Hrajte s REJEM o 5 vstupenek na autorské čtení spisovatele, překladatele a publicisty MIROSLAVA MACKA, které se uskuteční v úterý 24. dubna v G-klubu Domu kultury Šumperk. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména pěti čtenářů, kteří půjdou za kulturou zadarmo.

Soutěžní otázka:

Miroslav Macek vydal úspěšné pokračování slavné knihy. Jaké?

A) Slavnosti sněženek
B) Smrt krásných srnců
C) Saturnin

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)


VYHODNOCENÍ

Vstupenku na festival ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY se skupinou SPIRITUÁL KVINTET, který se uskuteční v pátek 20. dubna v DK Šumperk, vyhráli Vlasta Španihelová z Nového Malína, Jana Stejskalová ze Šumperka, Miroslav Diviš z Postřelmova, Pavlína Lesovská ze Šumperka a Eva Kechrtová ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně DK Šumperk (po - pá, 14 – 18 hodin).