LISTÁRNA

123...234235236...306307

Přidat nový příspěvek

Datum: 4.10.2014 19:59
Titulek: Nám z pěkného chodníku v Dolních Studénkách
Autor: Anonym
udělali pitomý cyklochodník, tak hlavně, že si jeho projektant Luděk Cekr CEKR CZ s.r.o. (bratr šumperského zastupitele Luboše Cekra, NEZÁVISLÁ VOLBA) nahrabal a využily se desítky milionů Kč z EU. Kde jste viděli, sakra, aby cyklisti jezdili v obci po chodníku, co! Když jsou volby, lidi na ně kašlou a tím pádem jsou tam ti, co tam jsou. http://foto.turistika.cz/foto/31471/92841/lrg_img_9060.jpg
Reagovat
Datum: 4.10.2014 19:33
Titulek: Obchvat Bludova
Autor: Petr Mirek
Do pěti let má být ze Šumperka veden obchvat do Bludova. Je to téma na kandidáty do zastupitelstva v Bludově i v Šumperku, potažmo D. Studének, protože mohou tuto strategickou komunikaci ovlivnit. Já jsem názoru, že po blokaci záměru ze strany Dolních Studének je nyní cesta volná a má se co nejdřív začít. Priorita je obchvat, ne cyklostezky a další stejné minoritní stavby.
Reagovat
Datum: 4.10.2014 15:41
Titulek: Proč se nedá napsat komentář ke promo článku "Rok po...
Autor: Anonym
Jednoduchá odpověd. Vidím tu jednoznačně cílený záměr redakce Rej.cz. Jelikož provozovatel Rej.cz je již několikrát zminovaný Ondra Polák kandidující jako lídr ODS, nabývám dojmu, že dát možnost lidem diskuze a pak ji smazat, vede k jasnému rozzlobení čtenáře a následné pošpinění strany, jež se článkem propagovala. Takhle se dá využít médium ve svůj prospěch a ještě na tom vydělat za placenou reklamu.
Reagovat
Datum: 4.10.2014 09:20
Titulek: Proč není diskuze?
Autor: Tomáš
Proč se nedá napsat komentář ke promo článku "Rok po volbách"? Byla tam diskuze a už není. Byla z většiny proti Pro regionu, chtěli to smazat oni svobodomyslní Piráti, kterýma se zaštiťují Pro - region? nezakazují dufám lidem svobodně napsat názor, ať se Rej vyjádří proč diskuze není, čekám
Reagovat
Datum: 3.10.2014 21:02
Titulek: Je normální
Autor: Ne Skrbek
Nechci rozptylovat volební show, ale pravidelné příspěvky pana Skrbka jsou poněkud zvláštní. Ten pán má údajně velký vliv na záhadnou komisi pro bezpečnost ve městě. Když se podívám na historii jeho příspěvků, mám zvláštní pocit, že jeho ochranu jaksi nechci. Ve svých výlevech tupovaně porušuje zákon a nebojí se. To o něčem mírně svědčí. Z diskuze Moje město vyplývá mnohé. Nevíte prosím někdo, co ten pán je vlastně zač? Dík
Reagovat
Datum: 3.10.2014 16:43
Titulek: Bez titulku
Autor: Prozřelý [---.static.spk.cz]
Chudák Polák - tomu to asi ODS neřekla, že je pohunkem Kutala a v jeho patách Brože. Polák je jen loutka, která se vždycky může bránit, že vlastně s ODS nic nemá společnýho, protože je nestraník. Je navíc tak mladej, že o starých akcích ODS neví a není schopnej rozpoznat, že si ho motají tak, jak chtějí oni. No jo - vykradenost ODS se potvrzuje...
Reagovat
Datum: 3.10.2014 15:26
Titulek: Vratislav Kutal byl v březnu 2003
Autor: Šumperk = Kutalov
pravomocně odsouzen k deseti letům vězení za přípravu vraždy novináře Blesku a objednávku bombového výbuchu. Z vězení byl v roce 2007 po odpykaných 4 letech, 9 měsících protiprávně předčasně propuštěn olomouckou okresní soudkyní Michalou Burešovou, kolegyní a přítelkyní soudkyně Langerové. Kvůli dalším asi deseti vraždám a mnohamiliardovým daňovým únikům při prodeji lehkých topných olejů (LTO) odsouzen nikdy nebyl. Šumperku se začalo v 90. letech říkat Kutalov, město Šumperk dokonce ručilo za půjčku jeho firmě u zahraniční banky svými nemovitostmi. Majetkový podíl v Kutalově Obchodním korzu drželo město Šumperk ještě mnoho let po Kutalově odsouzení (!!!) (prodáno v roce 2009), starosta Zdeněk Brož (Nezávislá volba) a místostarosta Petr Suchomel (KDU-ČSL) zasedali až do roku 2010 v dozorčí radě a představenstvu Obchodního korza. Dá se říct, že město Šumperk v pohodě spolupodnikalo s odsouzeným vrahem...  Další šumperský zastupitel Tomáš Potěšil (ODS)  je ředitelem Kutalovy firmy FORTEX-AGS a.s., jeho otec Vladimír Potěšil byl v 90. letech též radním Šumperka za ODS a ředitelem FORTEX-AGS, navíc ve střetu zájmů, když FORTEX-AGS například v roce 2000 od radnice získal bezkonkurenčně nejvíce zakázek. Další mnohaletý radní Jaromír Mikulenka (ODS) také figuroval v několika Kutalových firmách. Místo aby bručeli v base za § 216 legalizace výnosů z trestné činnosti, lidově zvaný praní špinavých peněz, nebo se alespoň styděli, všichni opět drze kandidují v komunálních volbách. Vládnou v Šumperku 25 let a chechtají se slušným lidem do obličeje. Zase jim to příští pátek umožníte, zase jim "to hodíte"?
Reagovat
Datum: 3.10.2014 14:54
Titulek: Jestli vy nevíte, komu FORTEX-AGS, a. s. patří,
Autor: Šumperk = Kutalov
tak si pište, že všichni šumperští zastupitelé moc dobře vědí, kdo je kdo a pro koho co dělají. Kdo je tady nejbohatší kmotr. Vratislav Kutal vlastní stavební firmu FORTEX-AGS, obchodní centrum v bývalém Moravolenu OBCHODNÍ KORZO, Olšanské papírny nebo společnosti CONTO a.s. a a CONTO GROUP a.s., které držely do roku 2001 majoritu 57,08 % akcií Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. (ŠPVS), v roce 2001pak Kutal prodal akcie ŠPVS Francouzům ONDEO/SUEZ. Politické strany si nekonkurují a nekontrolují se, ale šumperští zastupitelé jsou jedna sehraná parta napříč všemi stranami v zastupitelstvu. Taky sedí většinou na radnici od 90. let, někteří přesně 25 let, například starosta Zdeněk Brož a další.  
Reagovat
Datum: 3.10.2014 14:22
Titulek: Zastupitelé města Šumperka
Autor: Anonym
prodali v roce 2007 městské pozemky v lokalitě Na Vodárně za cenu pouhých 250 Kč/m2 firmě FORTEX-AGS, a. s., která celou lokalitu zasíťovala a FORTEX-AGS, a. s. je následně prodává už jako stavební parcely pro individuální výstavbu rodinných domů v rámci jedněch z nejrozsáhlejších developerských projektů v Šumperku - Panorama a Panorama II za cca 1.500,- Kč/m2, ceník: http://fortexreality.cz/cz/prodej-nemovitosti/developerske-projekty/sumperk-panorama-II/stavebni-parcely/cenik/ J
Reagovat
Datum: 3.10.2014 14:09
Titulek: Šumperk 250,- Kč/m2 --> FORTEX-AGS 1500,- Kč/m2
Autor: Anonym
10. zasedání zastupitelstva města Šumperka předsedá: Mgr. Zdeněk Brož HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO 13.9.2007 16:52:42 06.04 MJP 4 - prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 HLASOVAL PRO: Zdeněk Brož (Nezávislá volba), Milan Polášek (Nezávislá volba), Jan Havlíček (Nezávislá volba), Petr Suchomel (KDU-ČSL), Ivo Vykydal (KDU-ČSL), Vít Rozehnal (KDU-ČSL), Zdeněk Zerzáň (ODS), Jaromír Mikulenka (ODS), Stanislava Adoltová (ODS), Marek Zapletal (ODS), Petr Bittner (ODS), Roman Macek (ODS), Oldřich Svozil (ČSSD), Zdeněk Muroň (ČSSD), Jiří Gonda (ČSSD), Petr Král (ČSSD), Jan Přichystal (ČSSD), Renata Slavotínková (ČSSD), František Merta (KSČM), Miroslav Mitrofan (SNK), Alena Šmotková (SNK) ZDRŽEL SE: Milan Pavlas (KSČM) OMLUVEN: Marcela Vyletělová (ODS), Petr Kuba (KSČM), Květoslav Vykydal (Nezávislá volba) NEPŘÍTOMEN: Stanislav Grygar (KSČM), Vladimír Štěpán (Nezávislá volba) Ke schválení bylo potřeba 14 hlasů Celkem zastupitelů: 27 Pro: 21 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (4%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 2 Hlasování o usnesení 1.) ZM (zastupitelstvo města - pozn.) schvaluje na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1111/07 ze dne 9. 8. 2007, prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby v souladu s územním plánem v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Na Vodárně, za těchto podmínek: - prodávající: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PS Č 787 93, IČ 00303461 - kupující: FORTEX-AGS, a. s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PS Č 787 92, IČ 00150584 - kupní cena: 250,- Kč/m2 - kupující uhradí 30 % kupní ceny do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zbývající část kupní ceny ve výši 4.158.350,- Kč bude uhrazena do dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy k převáděnému pozemku p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk, v případě neuhrazení celé kupní ceny do tohoto termínu je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to jednorázově do 30 dnů ode dne oznámení o nesplnění shora uvedené podmínky - kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- K č za vyhotovení smlouvy v souladu s "Postupem..." a správní poplatek ve výši 500,- K č za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 2.) ZM neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby v souladu s územním plánem v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Na Vodárně společnosti SUPPORT DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Chlumecká 1539/7, Praha 9, PS Č 198 00, IČ 25665545, a to z důvodu schválení prodeje jinému zájemci. Termín: 13.09.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel www.sumperk.cz/filemanager/files/file.php?file=7723
Reagovat

123...234235236...306307

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

DO KINA ZADARMO

 

Hrajte s REJEM o tři vstupenky na akční thriller SICARIO 2: SOLDANO, který šumperské kino OKO promítá ve dnech 28. a 29. června. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména tří čtenářů, kteří půjdou do kina zadarmo.

Soutěžní otázka:

O čem vypráví příběh filmové série Sicario?

A) o drogových kartelech
B) o krvelačných zombies
C) o motocyklových závodnících

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)


VYHODNOCENÍ

Vstupenku na koncert skupiny ZRNÍ, která zahraje na hradním nádvoří v Zábřeze ve čtvrtek 28. června, vyhráli Šárka Lakomá ze Šumperka, Alžběta Vévodová z Chromče, Michal Pěnička ze Šumperka, Miluška Vobořilová ze Šumperka a Tomáš Dobranský ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně IC Zábřeh (v budově kulturáku).