LISTÁRNA

123...263264

Přidat nový příspěvek

Datum: 18.11.2015 16:29
Titulek: Fuj....5000 znaků,to jsem nečetl ani po škole
Autor: školák
Jedině na Reji to ŽIJE !
Reagovat
Datum: 18.11.2015 09:35
Titulek: Z Parlamentních listů: invaze uprchlíků
Autor: Novák
Kdo zasel vítr terorismu? Jsme my, křesťané, bez viny? Odhlédněme teď od dávno zapomenutých křižáckých výprav, během nichž hordy zfanatizovaných křesťanů vyvraždily a oloupily muslimský svět, odhlédněme od dávno zapomenutého masového vyvraždění indiánů fanatickými křesťany, kteří v dobách Kolumba vyvraždili 90 procent původních obyvatel Mexika. Z pětadvaceti milionů jich zůstal po sto letech milion. Ze zlata uloupeného indiánům dal papež Alexandr VI. vyzdobit strop slavné římské baziliky Santa Maria Magiore, kam dnes v bázni a obdivu chodíme vyznávat křesťanskou lásku k bližnímu. Odhlédněme také od koloniálního drancování prakticky všech afrických a asijských zemí Angličany, Francouzi, Španěly, Portugalci, Holanďany, Němci. Ti všichni drancovali a dělili si kořist a dnes, když ožebračení Afričané, Syřané, Afghánci, Iráčané přicházejí se žádostí vrátit ukradené, evropští zloději dokonce chtějí, abychom s nimi byli my, Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Bulhaři, Srbové, Chorvati a další, kteří nic neuloupili, solidární. I když odhlédneme od těchto dávno zapomenutých zločinů, pořád nám totiž zůstane dost těch, které se udály v nedávné minulosti nebo se dějí dodnes. Jako první terorista ve dvacátém století byl oslavován britský premiér Churchill, který vydal rozkaz bombardovat vesnice na Blízkém východě s cílem „zasadit hrůzu do srdcí necivilizovaných primitivů“. Britské královské letectvo bombardovalo Kurdy, Afghánce, Iráčany. Když zde vypuklo šíitské povstání, Britové ho bombardováním snadno rozdrtili. Jiný britský premiér, Lloyd George, suše konstatoval: „Musíme si zachovat právo bombardovat negry.“ Jiskřit to na Blízkém východě ale začalo na konci třicátých let 20. století, kdy americké těžařské společnosti objevily v Saúdské Arábii ropu. Brity tehdy odstavili dekretem prezidenta Roosevelta, který prohlásil, že Saúdi jsou demokratickým spojencem Američanů v boji proti nacismu. Francouze odtud v podstatě vykopli s poukazem, že jejich vichystický režim kolaboroval s Hitlerem, a tudíž jsou poraženou mocností. Britové se pokusili udržet si pozici na Blízkém východě státním převratem v Íránu v roce 1953, se kterým jim Američané rádi pomohli, ovšem vydupali si podmínku, že americké těžařské společnosti dostanou 40 procent britských koncesí. V sousedním Iráku byla v roce 1958 během vojenského převratu vyvražděna královská rodina, což umožnilo postupný příchod Saddáma Husajna. CIA dodala jeho straně BAAS dlouhý seznam levicových intelektuálů, které pak všechny Saddám popravil. V roce 1983 Saddám Husajn ve svém paláci srdečně přivítal amerického ministra obrany Rumsfelda. Nejstabilnějším spojencem USA na Blízkém východě je ovšem Saúdská Arábie, která je přitom najfundamentalistictějším islámským státem na světě. Podle Amnesty International popraví v této zemi obden jednoho člověka. Přesto USA královskou rodinu nikdy neoznačily za diktátory. Možná proto, že z padesáti států USA se trest smrti uskutečňuje ve třiceti čtyřech. Kdo je diktátor a kdo ne, určuje Washington podle jednoduchého klíče. Máte naftu? Pokud ano, pěkně se o ni s námi podělíte. Pokud ne, vaše vláda je diktátorská a je třeba ji vyměnit. O tom se mohli v minulosti přesvědčit Chávez, Kaddáfí či zmíněný Saddám Husajn. Jménem amerických národních zájmů, které sahají od Japonska až po Japonsko, nastolíme demokracii, ať se vám to líbí, nebo ne. Vyvoláme třeba arabské jaro, ale dáme si přitom velký pozor, aby toto jaro nezasáhlo režimy, které se o naftu a plyn s námi řádně dělí. USA za darebácký stát prohlásily Írán, protože se nechtěl dělit. Oficiální důvod byl íránský jaderný program. Jak vyřešili situaci Američané? Tak, jak ji řeší obvykle. Mluví o tom jeden z nejuznávanějších amerických bezpečnostních a politických stratégů George Friedman. Na zasedání Chicago Council on Global Affaires dne 4. února 2015 vysvětlil Friedman politiku a zájmy Spojených států. Prozradil, že hlavním cílem Washingtonu je likvidovat všechny, kteří alespoň trochu mohou ohrozit postavení USA jako světového hegemona. Amerika pociťuje nebezpečí ze strany Ruska a EU, ale i nevyzpytatelného Německa, a proto Friedman bez okolků odkryl, že Washington nesmí dopustit žádnou spolupráci a bližší vztahy Německa a Ruska. Také klidně prozrazoval mnohé účinné metody amerických tajných služeb, politiků a médií. Jejich logika je dojemně jednoduchá: Vše, co je ve prospěch Ameriky, je dobré, a ostatní mohou i zemřít. Ameriku to nezajímá. Friedman nepokrytě potvrdil taktiku „dvojího metru“– co je dovoleno Americe, nemůže dělat nikdo jiný. V politické diplomacii pak pan Friedman obhajuje starý dobrý americký postoj: „Je to sice lotr, ale je to náš lotr.“ Svá slova mimochodem velmi pěkně ilustroval na současném vedení Ukrajiny. Doslova zaznělo: „USA dodávají zbraně do Pobaltí, Polska, Rumunska, Bulharska a samozřejmě na Ukrajinu. Konají mimo rámec NATO, neboť v NATO musí být...

(Příspěvek byl zkrácen na 5000 znaků)
Reagovat
Datum: 18.11.2015 03:35
Titulek: Do Hanušovic jezdí Pendolína !!!
Autor: Plácalík krizový
Je to trhák ale je to tak. Ověřeno osobně. Antiplácalové budou v šoku a v jednom centrálně řízeném šiku. Jednotné myšlení a projevy jim dávají pocit síly a bezpečí.  
Reagovat
Datum: 17.11.2015 21:39
Titulek: Kauza "čisté" splašky
Autor: Anonym
Starosta Šumperku Zdeněk Brož chce pro město získat unijní dotaci na rozšíření kanalizační sítě a modernizaci čistírny odpadních vod. Kde se rozhodne o tom, zda ji moravské město obdrží? Bude to v Bruselu? Ten drží ruku na unijním rozpočtu. Nebo v Praze? Tam sídlí Státní fond životního prostředí, jenž české vodohospodářské projekty unii doporučuje ke schválení. Ani jedno, ani druhé. Ze všeho nejdříve na to v Šumperku potřebují svolení z Paříže. Bez toho se k dotaci nedostanou. Proč ta oklika? Šumperský starosta vysvětluje, že ve městě nad Seinou sídlí francouzská společnost Ondeo, jejíž česká filiálka se v Šumperku stará o provoz vodohospodářské infrastruktury. Potrubí a čistička sice patří městu Šumperk, to je však pronajalo společnosti Ondeo. Provozní smlouva má vypršet koncem roku 2020. Unijní dotaci v nekrácené výši ale mohou získat pouze sídla, jejichž smlouvy s provozovateli skončí nejpozději koncem roku 2015. Aby se Šumperk dostal k maximu peněz z Bruselu, musí provozní smlouvu s firmou Ondeo zkrátit o pět let. Ano zatím ústně "Vyjednávání trvalo půldruhého roku. Nedávno ve Francii konečně řekli ano, i když na papíře to zatím nemáme," říká Zdeněk Brož. Upřesňuje, že Šumperk potřebuje investovat 1,5 miliardy korun, aby splnil unijní směrnici na čištění městských odpadních vod. Do zmíněné částky jsou zahrnuty i náklady na dobudování kanalizace v Zábřehu, Mohelnici a Lošticích, které se na modernizovanou čističku napojí. Zdeněk Brož předpokládá, že nová provozní smlouva by mohla být uzavřena do dvou měsíců. Že je zkrácení o pět let na dobré cestě, potvrdil Ekonomu i Pierre-Etienne Segre, generální ředitel Ondeo Services CZ. Nebude to ale zadarmo. "Požádáme o náhradu škody. Zkrácením smlouvy přijdeme o třináct milionů korun zisku ročně. Za pět let to dělá 65 milionů korun," naznačuje Segre představu o kompenzaci. Firma Ondeo vybírá v Šumperku poplatky za vodné a stočné. Současně však městu platí za pronájem vodohospodářské infrastruktury. Konkrétní částku Segre neuvedl. Pouze dodal, že nájemné se obecně pohybuje na 20 až 25 procentech obratu. Ondeo v Česku ovládá šestnáct procent trhu se službami ve vodárenství a kanalizacích. Krátké jsou výhodné S náhradou ušlého zisku starosta počítá. Tvrdí, že i za tuto cenu bude pro Šumperk zkrácení smlouvy výhodné. Platí totiž, že čím jsou provozní smlouvy kratší, s tím vyšší unijní dotací lze počítat. "Města, jejichž smlouvy s provozovateli skončí v roce 2015, mohou získat dotaci, která jim pokryje až 85 procent investice," vysvětluje Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU na ministerstvu životního prostředí. Potrvá-li smlouva až do roku 2020, lze získat dotaci jen do výše 60 procent nákladů. S třiceti procenty dotace mohou počítat žadatelé s dohodami do roku 2022. Když městu smlouva s provozovatelem skončí po roce 2022, nedostane z unijních fondů ani korunu. Kříž uvedl, že z tohoto důvodu v Česku nemůže o dotaci z unie žádat devatenáct sídel z celkových 315, které neplní unijní směrnici o čistotě městských odpadních vod a potřebují investovat do obnovy. Mezi postiženými městy je i Praha, jíž smlouva s jiným francouzským provozovatelem, společností Veolia Voda, skončí až v roce 2028. Sama metropole například bude potřebovat na modernizaci čističky a dostavbu kanalizace odhadem až jedenáct miliard korun. Kde na to vezme, nikdo neví. Neoblomná unie Z operačního programu Životní prostředí může Česko na kanalizace a čističky odpadních vod v období let 2007 až 2013 teoreticky vyčerpat až 43 miliard korun. V praxi je však využití těchto unijních peněz vázáno splněním řady podmínek. Tou hlavní je délka provozních smluv s vodárenskými společnostmi. A v tom je náš kámen úrazu. "Evropská komise trvá na tom, že smlouvy s provozovateli mohou trvat nejvýš dvanáct let. U nás přitom existují města, která je mají uzavřeny až na 30 let, či dokonce na dobu neurčitou," uvádí Jan Kříž. Tvrdí, že kvůli dlouhým provozním smlouvám nám Evropská komise až do loňska vracela jeden vodohospodářský projekt za druhým. Komise argumentuje tím, že dlouhé smlouvy omezují hospodářskou soutěž. Nelíbí se jí také, že řadu provozovatelů města najala bez výběrového řízení, což zpochybňuje efektivitu poskytovaných služeb. Samo znění smluv v očích Evropské komise nedává záruku, že unijní peníze budou vynaloženy účelně, tedy na zlepšení životního prostředí. Unijní podpory slouží k rozvoji veřejného sektoru, ale nesmějí být poskytnuty privátním společnostem. Byla by to nedovolená podpora, vysvětlil Kříž. Více na: http://ekonom.ihned.cz/c1-36998420-kauza-ciste-splasky
Reagovat
Datum: 17.11.2015 21:36
Titulek: Bude Brusel požadovat po VHZ vrácení dotace 1,2 miliardy?
Autor: Anonym
"Plzeň převezme od 1. ledna 2016 akciovou společnost Vodárna Plzeň, která nyní patří z 98,3 procenta francouzské skupině Veolia. Zastupitelé schválili kupní smlouvu, kde je stanovena cena akcií 700,5 milionu Kč. Město Plzeň se muselo stát do roku 2016 majitelem Vodárny kvůli čerpání dotací EU, z nichž za posledních deset let získalo přes pět miliard korun. Podmínkami EU bylo samofinancování vodohospodářského systému, zkrácení trvání provozní smlouvy mezi Plzní jako vlastníkem infrastruktury a jejím provozovatelem (Veolií), která byla původně uzavřená až do roku 2017, a také předepsaná tvorba ceny vody." http://www.nase-voda.cz/plzen-odkoupi-od-veolie-vodarnu-cena-maximalne-700-milionu/ ________________________________________________________________ Co tady předvádí Suchomel (KDU-ČSL), je podle mého názoru nesplnění dotačních podmínek Evropské komise. Evropská komise požadovala po VHZ zkrácení provozní smlouvy se ŠPVS - stejně jako v Plzni. Tečka. Ne nějaké divadélko a pak znovuobnovení provozní smlouvy se ŠPVS.
Reagovat
Datum: 17.11.2015 21:12
Titulek: Koncesní smlouva VHZ opět s ŠPVS a další zdražení vody
Autor: Anonym
Smlouva o provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. uzavřená mezi smluvními stranami: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., statutární zástupce: Ing. Petr Suchomel předseda představenstva a Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s,, statutární zástupce: Manuel Nivet, předseda představenstva 9. 11. 2015 Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace - 2016  1. část Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace - 2016   2. část Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace -  2016   Přílohy http://www.vhz.cz/stranka/informace.html
Reagovat
Datum: 17.11.2015 11:07
Titulek: Nostalgické jízdy ČD v rámci běžného provozu
Autor: ŠPK prezentační centrum.
Trať 292 Krnov-Šumperk je unikátní. Vlaková historická motorová souprava jezdící v úseku Šumperk-Jeseník patří dávno do šrotu. Staré červené motoráčky, nestačí pobrat cestující a to je trať do LÁZNÍ Jeseník !!! Kde lidé vozí větší zavazadla. Stoupání na Ostružnou to nezvládá a až se urve převodovka všichni se pozabíjí.  ČD vědomě hazardují se zdravím cestujících. A v tomto úseku jezdí v zimě plno lyžařů s lyžemi a i mimo zimu tam jezdí hodně turistů s batohy. Ví o tomto stavu české dráhy? Asi ne. Děs a hrůza !! Provoz na trati s těmito šrotovými soupravami někdo schválil? A kdo? To se asi někdo spletl. Existuje v ČR ještě nějaká horší trať a soupravy? Ví o této životu nebezpečné a odporné hrůze ředitelství ČD? Šumperk-vstupní brána Jeseníků se prezentuje nostalgickými jízdami běhen běžného provozu bez příplatku!! Adrenalinová jízda sebevrahů. http://www.imagehosting.cz/?v=ervenmeue.jpg
Reagovat
Datum: 16.11.2015 03:43
Titulek: To je něco !!
Autor: Loukota
Reagovat
Datum: 13.11.2015 21:00
Titulek: Na Reji
Autor: ovčan
to Žije.
Reagovat
Datum: 13.11.2015 19:21
Titulek: Heureka!
Autor: tvoja matka
Už mi to konečně došlo, proč se to tady jmenuje...  REJ !!! nebo taky RÝPEJ, ŠŤOUREJ či VRTEJ !? třeba pro ty ostatní města regionu:)))
Reagovat

123...263264

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

 

ZA KULTUROU ZADARMO


Hrajte s REJEM o 5 vstupenek na koncert mladého úspěšného zpěváka SEBASTIANA, který zazpívá nejen hity Toulavá a Záchranný bod v pátek 11. prosince v H-clubu Šumperk. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména výherců, kteří půjdou na koncert zadarmo.

Soutěžní otázka:

Odkud pochází zpěvák Sebastian?

A) z Liberce
B) z Prahy

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ:

Vstupenku na koncert metalové kapely DYMYTRY, která zahraje v sobotu 28. listopadu v KD Zábřeh, vyhráli Ondřej Diviš ze Zábřeha, Josef Haramia ze Šumperka, David Glozyga ze Zvole, Lubomír Nekvinda z Dolních Studének, Josefka Gojišová z Hrabišína.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně IC Zábřeh (v kulturáku).