LISTÁRNA

123...373374

Přidat nový příspěvek

K zamyšlení z hlediska dějepisu. K zamyšlení nad modifikací „tématu legiovlaku“ pro Českou republiku v roce 2019 a uskutečněním praktických činů. Tento text nemá ambici pravdy. Nesouhlasící čtenářstvo nechť mají  svoje verze. „Téma legiovlak“ má kořeny v Rakousku  – Uhersku a je spojeno se vznikem Československé republiky. Habsburská říše ve století páry slábla. I když v Českých zemích byla patrná vyspělost. Narůstá nepokoj uvnitř říše. Lidé ze svých rodných území odchází do zahraničí. Zůstávající lidé se touží zařídit podle svého. Vídeň tomu nerozumí. Krize je vždy živnou půdou pro různé nápady. V úvodu krize = 1. světové války,  vládne mezi elitou Českých zemí linka, že je možná rekonstrukce monarchie v zájmu lepšího života v ní. Na síle nabývá myšlenka radikálnější –  samostatný československý stát. Trio Masaryk, Beneš a Štefánik vyráží do světa pracovat na realizaci myšlenky z vnějšku. Vnější prostor poskytoval významnou podmínku pro uskutečnění myšlenky. Šlo o stejně naladěné vojáky, mající možnost aktivní činnosti.       Masaryk prohlásil, že budeme-li mít vojáky, v zahraničí ani ve Vídni se nebudou moci tvářit, že je nápad s Československem nezajímá.   Poselství.     Vztahu lidí a státu ke své obraně a bezpečnosti si jistě bude všímat okolí. Jde o zprávu, jak nám na rodné zemi záleží, jak vážně to s ní myslíme. Nemusí se přemýšlet jen v parametrech státu. Nabízí se i útvary menší – rodina, obec, město.   Za členy Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí ing. Jiří Skrbek
Reagovat
Datum: 16.6.2019 11:34
Titulek: další díl seriálu "Mirkův přítel", ANO, to je realita.
Autor: Jarda Hofman
Reagovat
Datum: 15.6.2019 10:45
Titulek: jen zobejte, havloidé...
Autor: Jarda Hofman
Reagovat
Datum: 13.6.2019 14:19
Titulek: trikolora
Autor: Jarda Hofman
Reagovat
Datum: 13.6.2019 12:17
Titulek: Občanstvo
Autor: Jiří Skrbek
omámené ze své bohaté účasti při různých volbách, se jalo prodloužit si slast a vyjadřovat svoje názory nejen ve volebních místnostech, ale i na náměstí v Šumperku. Náves jsem chtěl taktéž navštívit, ale chyběl mi transparent, abych tam nestál jen s holýma rukama, když jde o naše živobytí. Tak k první variantě textu „DEMISI igelitovým pytlíkům v obchodech“ byla vyrobena druhá. S textem „DO MÍSY s betonem a asfaltem“. I když nám na ty komodity přispívá EU, která je tak často na rynku vzpomínána. Rodina vidouc má dílka, ťukáním na čelo transparentně sdělila, že transparenty jsou značně přízemní, bo jsou na stole důležitější témata ohrožující náš život. Reportáže v médiích vystavily rodině pochvalu. Nepoučen a tajně pro příští demo připravuji transparent „5M8 4996“. Pantáta v tomto plechovoplastovém kastlíku vyjadřoval svůj názor na život okolo sebe před landem. Panímáma pěchovala mezi regály do vozíku plasty, které už ani Čína nechce. On hlídaje rodinné úspory před odrbáním spal ve zdravém ovzduší vytvořeném klimou. Aby klima fungovala tož si k tomu broukala motorem. Už při mém příjezdu byl pantáta v limbu. Vyhledal  jsem 4 položky, kouzlil při použití z domu přinesených papírových sáčků, vystál průměrnou pokladniční frontičku. Následoval telefonní pokyn k nákupu další položky a znovu frontička. Při mém cyklo odjezdu pantáta nadále v limbu a motor nadále v chodu. Budu velkorysý, že by jen hoďku ?
Reagovat
Datum: 12.6.2019 14:25
Titulek: Leo K.: Dík podpoře z Hradu, vládnu, lžu a kradu…
Autor: VLK BLOGUJE
Jenže na nějakém střetu zájmů a na fúzi politiky a ekonomiky je postavena celá dnešní „demokratická“ politika v ČR. Nechápu, jak to může někdo nevidět. Jsme skutečně slepí? Máme skutečně tak krátkou paměť? Ještě za vlády Petra Nečase, 14. května 2012 americký novinář Erik Best píše: "Když se v Kmotrovi don Tattaglia pomstí donu Corleonemu za smrt svého syna stejnou mincí, Pět famiglií z New Yorku a New Jersey se sejde, aby mezi sebou dojednaly mír. „Jak je možné, že jsme zašli tak daleko, “ zeptá se don Corleone. „Je to tak nešťastné, tak zbytečné, “ povzdechne si. Během setkání se dohodnou na rozdělení obchodu s drogami, který byl zdrojem jejich bolestného konfliktu. Don Corleone nakonec odsouhlasí i to, že se bude dělit o všechny „svoje“ soudce a politiky. Pokud by se za podobným účelem sešly hlavy českých Pěti rodin v pražském Buddha Baru, na schůzku by se dostavil Petr Kellner z PPF, Marek Dospiva z Penty, Patrik Tkáč z J&T, Karel Komárek z KKCG a Zdeněk Bakala z BXR. Šance, že by se všichni tito pánové sešli pohromadě, je však malá, jelikož mezi nimi stále zuří boj o teritorium, respektive o sféry vlivu, a nejsou ještě schopni mezi sebou uzavřít mír.(Všimněte si, že mezi „velkou pětkou“ Best nejmenoval Babiše) Je těžké říct, jak velkou část české ekonomiky tyto rodiny ovládají, ale pokud odečteme exportní trh, který tvoří 75 % českého HDP, zjistíme, že se jedná o vskutku nemalý podíl. A dále narůstá. Společně s J&T je PPF druhým největším výrobcem elektřiny a největším výrobcem tepla v Čechách. Dále PPF spoluvlastní největší pojišťovací společnost, je vedoucím poskytovatelem spotřebitelských úvěrů (Home Credit), provozuje dvě banky a spolu s KKCG převzala Sazku. K tomu všemu je spolu s Generali největším správcem aktiv v zemi. Má rovněž zájem o koupi sítě plynovodů od RWE a s pomocí Kremlu se jí to pravděpodobně také podaří. Nebuďte překvapeni, pokud se tu objeví ještě Air Mobile…" Konec citace. Pokračující protesty se zaměřují především na Babišův střet zájmů a na to, že představuje vzor sloučení politické a ekonomické moci. Pokrytectví či spíše faleš těch protestů spočívá v tom, že zamlčují stejné, ale skryté propojení, které tu bylo od samého začátku před Babišem. https://vlkovobloguje.wordpress.com/
Reagovat
Datum: 11.6.2019 18:41
Titulek: Bez titulku
Autor: jan
Byla to smlouva pako-v dnešní době se tomu říká Pakt-je To tak!
Reagovat
Datum: 10.6.2019 18:09
Titulek: Vodárenský byznys STAROSTŮ, ODS a NEZÁVISLÉ VOLBY
Autor: .....................
JIŘÍ NAVRÁTIIL (STAROSTOVÉ) - zastupitel STAROSTŮ v Rapotíně a člen představenstva soukromého vodárenského provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s. RADIM JIROUT (ODS) - zastupitel ODS v Ústí nad Orlicí a generální ředitel soukromého vodárenského provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s., dříve poslanec ODS.   JAN HAVLÍČEK (NEZÁVISLÁ VOLBA Z. BROŽE) - obchodně správní ředitel soukromého vodárenského provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s., dříve zastupitel NEZÁVISLÉ VOLBY v Šumperku. JIŘÍ MAZÁK - výrobní ředitel soukromého vodárenského provozovatele  Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s. Majitel ŠPVS - francouzská nadnárodní firma SUEZ. K 1.1.1994 se majoritním vlastníkem ŠPVS stala firma CONTO, menšinový akcionář byl Alois Mazák z Hanušovic. Alois Mazák byl od roku 1991 ředitel státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, v roce 1993 předložil privatizační projekt na privatizaci státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Privatizační projekt č. 22648 předložený vedením státního podniku, schválený dne 29.7.1993 Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. CONTO patřilo kontroverznímu podnikateli, bývalému policistovi Vratislavu Kutalovi z Bohuslavic, který zbohatl na nelegálních obchodech s lehkými topnými oleji. V roce 2001 Vratislav Kutal prodal ŠPVS francouzské společnosti Ondeo, nynější název SUEZ. Privatizátor Alois Mazák byl generálním ředitelem ŠPVS až do svého odchodu do důchodu v roce 2009. SUEZ zásobuje přibližně 1,1 milionu obyvatel České republiky pitnou vodou. SUEZ je druhou světově největší vodárenskou společností na světě. SUEZ založil v roce 1858 Lionel de Rothschild pro stavbu Suezského průplavu. Generální ředitelkou SUEZu (ENGIE) je Isabelle Kocher, bývalá zaměstnankyně Compagnie Financière de Rothschild. Rothschildové ovládají SUEZ přes síť elitních investičních fondů. Šumpersko řeší, zda odstaví francouzskou firmu a bude vodárny řídit samo  https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/vodarny-ceny-vody-zmena-provozovatele-sumpersko.A170221_2307405_olomouc-zpravy_stk
Reagovat
Datum: 10.6.2019 16:20
Titulek: Petr Blažek (PRO REGION) o kradení NAŠÍ VODY Francouzi SUEZ
Autor: ŠPVS SUEZ
Petr Blažek Vážení spoluobčané, vím, že se opakuji, ale ČASU bylo a stále je pořád hodně. Denně se totiž fúzují firmy s miliardovými obraty/jměním. Denně se zakládají a likvidují obchodní společnosti. Denně probíhají nákupy a prodeje akcií, atd. Pokud nám vedení VHZ již v r.2017 sdělilo, že má na účtu více než 100 mil.Kč „volných“ a neví kam je uložit na výhodný úrok a my víme, že podobné společnosti mají kompletní majetek za cca 130-160 mil.Kč, nebyl a stále není problém, založit novou vlastní provozní společnost (když Francouzi údajně stále nechtějí prodat akcie) a potřebné pořídit (kanceláře, PC, SW, HW, hlásiče, cisterny, drobnou mechanizaci, GIS, atd.) A myslím si, že by cca 120 mil.Kč bohatě stačilo, protože VHZ má i budovy, kde by mohl být dispečink, účtárny, technický personál a vedení. Není nutné stavět novou budovu, garáže, dílny, sklady. Aspoň ne ihned. Na konci tohoto roku bude na účtu VHZ odhaduji minimálně 150 mil.Kč, když tam „naskočí“ další peníze z pachtovného, které se neutratily vlastními režiemi, opravami a investicemi. Jedná se tedy o opravdu velmi výhodnou investici s velmi rychlou návratností a se zajištěním následných zisků pro zdejší obce. Není-li však vůle a odvaha, potom to opravdu nejde. To jsme poslouchali na různých jednáních cca 5 roků. Od začátku bylo starostům podsouváno JEDINÉ správné řešení: Varianta B1- KONCESE. Až se jim to povedlo... Mám velké obavy, že v r.2023-25 , kdy bude pomalu končit prodloužení „nové“ koncesní smlouvy, těžko se do toho někomu z Vás, mladších, bude chtít, aby od r.2025 byl on zodpovědný za provozování VaK. Situace se tak bude tedy pravděpodobně opakovat té z r.2014-2018. Je to tak pohodlnější. Žádné velké starosti, peníze se pravidelně z pachtovného sypou. ŠKODA každé koruny, která opustí náš region, v tom se také opakuji a může to být i do jiné, třeba i české provozní společnosti. Náš PRO-REGION celou dobu usiloval o vlastní provozování VaK , bez cizích prostředníků. https://www.facebook.com/proregion/
Reagovat
Datum: 10.6.2019 09:00
Titulek: nepřípomíná vám to něco?
Autor: Jarda Hofman
Novináři a co z nich zůstalo, to vystihují slova Johna Swintona, bývalého šéfa personálu novin New York Times: „ V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc, a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“ Projev v rámci přípitku v New York Press Clab (1880)
Reagovat

123...373374

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

ZA KULTUROU ZADARMO

Do kin míří film Yesterday. Víte jaké to je, když jste jediný člověk na světě, který zná písničky The Beatles? Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce. Šunmerské kino OKO ho promítne ve čtvrtek 27. června. Tři z vás mohou být u toho, když správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít kapku štěstíčka při losování. Výherce zveřejníme v příštím čísle.

Soutěžní otázka:

Jaký film nenatočil režisér Danny Boyle?
a) Milionář z chatrče
b) Trainspotting
c) Jobs

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO a ADRESA na číslo 737 559 551. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ
Tři volné vstupenky na divadelní představení Manželství v kostce, které uvede zábřežský kulturní dům v pátek 21. června od 19 hodin zcela netradičně v kině RETRO, vyhrávají: Květa Dvořáková z Velkých Losin, Petra Brachtlová z Libiny a Bronislava Nečesaná z Mohelnice. Blahopřejeme! Vstupenky si vyzvedněte v pokladně Kulturního domu.