ZPRÁVY

Zámečku na Třemešku se blýská na lepší časy

20. října 2015, 16:00, Vladimíra Bartoňová
Zámečku na Třemešku se blýská na lepší časy Dolní Studénky, Třemešek - Moderní zdravotnické zařízení má vzniknout z budovy zámečku v Třemešku poblíž Dolních Studének. Renesanční stavba dnes slouží jako ubytovna pro sociálně slabé, dříve byla využívána jako učňovský internát. Až dosud veškeré snahy o nápravu tohoto stavu selhaly.

 „Nový investor má vážný zájem věnovat své prostředky do komplexní rekonstrukce zámečku Třemešek a poté zde provozovat zdravotní centrum zaměřené na pacienty se stařeckou demencí a alzheimerem,“ odtajnil plány na znovuvyužití objektu dolnostudénský starosta Radim Sršeň. Přestavba zámečku má přinést bydlení pro zhruba čtyřicet lidí a podmínky pro zřízení denního stacionáře. Firma hodlá investovat okolo dvaceti miliónů korun. Podle informací Dolnostudénských by mělo jít hlavně o znovuobnovení krásy vnitřních prostor. „Cílem je, aby do jara 2017 vzniklo zařízení, které by bylo kompletně financováno ze zdravotního pojištění a využívalo by špičkové odborníky,“ tlumočil záměr investora starosta Sršeň.

Dočká se záchrany i pivovar?

Ambiciózní plány počítají s tím, že kromě obnovy zámečku dojde také na revitalizaci přilehlého parku, který patří mezi památkově chráněné lokality. Renovace se může dočkat i další dominanta regionu, a to zchátralá budova bývalého pivovaru mezi Třemeškem a Novým Malínem. Nad jeho dalším využitím si teď obě vesnice lámou hlavu společně.


Foto: red

Budova zámečku na Třemešku je ve špatném stavu. Brzy se to možná změní.


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.

Datum: 20.10.2015 17:25
Titulek: Výrobní areál ROBOTRIO,s.r.o., provozovna Třemešek-Dolní
Autor: A co Porošenko - Mazák?
169
142
Šumperk, 30.10.2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad ... vydává r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y administrativní budovy s výrobní halou a přístřeškem, zpevněnými plochami a parkovištěm, splaškovou kanalizací, dešťovou kanalizací, odlučovačem rop.látek-lapol, přípojkou VN, přípojkou vody, oplocení a dočasné stavby zařízení staveniště projekt pod názvem:
"Výrobní areál ROBOTRIO,s.r.o., provozovna Třemešek-Dolní Studénky" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 12/1, 12/3, 12/5, 12/60, 19/1, 19/2, 21/1, 21/3, 23,
503/2, 511/3, 829 v katastrálním území Dolní Studénky.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
ostatní hlavní účastníci (dodejky)
Obec Dolní Studénky, IDDS: rrzb73k
Obecní úřad Dolní Studénky, + obecní deska na 15 dnů, Dolní Studénky č.p. 99, 788 20 Dolní
Studénky
Městský úřad Šumperk, IČO 00303461, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01
Šumperk 1

Ing. Helena U r b a n o v á
referent oddělení územního rozhodování

www.dolnistudenky.cz/soubory/ur_dolni_studenky_robotrio_vyrobni_areal_rozhodnuti.pdf
Reagovat
Datum: 20.10.2015 17:28
Titulek: 27 rodinných domů, projekt pod názvem: "LOKALITA TŘEMEŠEK
Autor: A co Porošenko - Mazák?
148
117
Šumperk, dne 6.10.2010 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Roman Mazák, nar. 5.3.1970, 8.května 60, 789 61 Bludov, kterého zastupuje Ing. Petr Ficek, nar. 7.7.1981, Komenského 1, 789 01 Zábřeh (dále jen "žadatel") podal dne 4.8.2010 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby:
27 rodinných domů s přípojkami, inženýrskými sítěmi a komunikací, projekt pod názvem: "LOKALITA TŘEMEŠEK - VÝSTAVBA RD" na pozemku parc. č. 12/1, 12/3, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/39, 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56, 12/57, 12/58, 12/59, 12/60, 12/61, 12/62, 12/63, 12/64, 12/65, 12/66, 506, 511 v katastrálním území Dolní Studénky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16. listopadu 2010 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na OÚ v Dolních Studénkách. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, úřední dny: pondělí a středa 8:15 - 12:00, 12:45 - 17:00, v ostatní dny po dohodě). Ing. Helena U r b a n o v á referent oddělení územního rozhodování, Městský úřad Šumperk, odbor výstavby

Ostatní hlavní účastníci řízení: Obec Nový Malín, Obec Dolní Studénky, Obecní úřad Nový Malín, Obecní úřad Dolní Studénky, Městský úřad Šumperk

www.novymalin.cz/downloads/Tremesek.pdf
Reagovat
Datum: 20.10.2015 17:58
Titulek: Stavební parcely k výstavbě rodinných domů v nově vybudované
Autor: A co Porošenko - Mazák?
155
156
Nabízíme k prodeji stavební parcely k výstavbě rodinných domů v nově vybudované lokalitě ,,Třemešek " mezi obcemi Dolní Studénky a Nový Malín. U každého pozemku jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě. Veřejné osvětlení. Možnost výběru velikosti pozemku. Pozemky o velikostech od 820 m2 až 1.700 m2.
Cena: Cena od 699,-Kč/m2

http://www.deltareal.cz/cz/detail/1030-prodej-pozemku-dolni-studenky-okr-sumperk/

VŠECHNY POZEMKY BYLY ORNÁ PŮDA - ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PRODÁVAL JE ROMAN MAZÁK, majitel velkoskladu Nuget v Šumperku u Jesenické

Dolní Studénky; p.č. 12/30
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
Dolní Studénky; p.č. 12/31
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
Dolní Studénky; p.č. 12/32
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
Dolní Studénky; p.č. 12/34
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
Dolní Studénky; p.č. 12/35
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
Dolní Studénky; p.č. 12/21
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
Dolní Studénky; p.č. 12/22
Vlastnické právo Podíl
Mazák Roman, 8. května 60, 78961 Bludov
atd. atd.
Reagovat
Datum: 20.10.2015 18:12
Titulek: Satelitní vesnice "Třemešek" Romana Mazáka
Autor: A co Porošenko - Mazák?
151
145
uprostřed pole na orné půdě a Robotrio Romana Mazáka hyzdící okolí renesančního zámku Třemešek, chráněného parku Třemešek a Třemešských rybníků. To je dílo vedoucího stavebního odboru Městského úřadu Šumperk Luďka Felkla (zároveň politika KDU-ČSL v Novém Malíně, což je nezákonné) a podnikatele Romana Mazáka.

V Česku ornici nepotřebujeme, ani zemědělství nepotřebujeme, ani hezké obce nepotřebujeme, ani hezkou krajinu nepotřebujeme. Pro okolní svět je důležité, aby u nás byly montovny a skladiště. Proč něco tahat s Číny, když nenažraní nehorázní Češi poslouží stejně dobře. Normálně na zblití.
Reagovat
Datum: 20.10.2015 18:54
Titulek: Pardon, oprava, Robotrio nepatří Mazákovi,
Autor: Oops
127
154
ale jak může být někomu povoleno (Petr Horáček, Vikýřovice, Aleš Blaťák, Rapotín, Milena Kouřilová, Rovensko) postavit si průmyslový areál Robotrio skoro naproti zámku a parku, jak teď vypadá, doprčic? Když už jste chtěli být zrovna na Třemešku, mohli jste odkoupit a zrekonstruovat bývalý pivovar, který jeho majitel Libor Halama nabízel mnoho let k prodeji nebo pronájmu, i jako brownfield.
Typ nabidky:
Prodej nebo pronájem
Obec:
Dolní Studénky
Rok vzniku areálu (objektu): 1871
Plocha brownfield celkem v m2: 2000
Objekty: 3
Využití areálu dle platného územního plánu:
bydlení, průmysl
Založení nemovitosti:
7.8.2007
www.ecpm.cz/filessml.php?newstyle=1&id=9762

ROBOTRIO, Králec 132, 788 20 Dolní Studénky
http://im.foto.mapy.cz//pub/big/000/069/000069944_6c8b9b

Bývalý pivovar
http://foto.mapy.cz/100415-Pece-odstrasujici-o-pamatky-Tremesek
Reagovat
Datum: 30.10.2015 13:50
Titulek: Re: Satelitní vesnice "Třemešek" Romana Mazáka
Autor: To je jedno
137
147
Gratuluji Vám k tomuto článku, sepsat takový blábol Vám muselo zabrat několik dní.Nazvat novou, moderní výrobní halu "montovnou a skladištěm", nebo jak "Robotrio stojí uprostřed pole", je přinejmenším úsměvné, a na zblití je mi akorát z Vás a Vaší závisti :-) Hala stojí vedle plechové boudy a solární elektrárny, naproti betonový kravín z dob minulého režimu.
Navíc zveřejnit že se jedná o dílo vedoucího stavebního úřadu a pana Mazáka... :-D
Dlouho už mě takto nic nepobavilo :-) Dál strkejte nos do věcí o kterých nic nevíte a nezapomeňte to zveřejnit, ať pobavíte další spoluobčany :-D
Reagovat
Datum: 20.10.2015 19:28
Titulek: Zase jenom závist!
Autor: Kakamila
114
173
Lidé umí jen závidět!Fuj!!Pivovar stejně brzo spadne a dvacet milionů je trošku malá suma na přestavbu zámku a "zvelebení" parku.......zeptej te se Milana,kolik utopil v Sobotíně......
Reagovat
Datum: 22.10.2015 04:33
Titulek: Re: Zase jenom závist!
Autor: Nána
123
172
Já také závidím a nestydím se za to. Je to přece lidské. Tvůrčí závist inspiruje a žene lidstvo vpřed. Jinak by stagnovalo a s pivovarem by se nic nestalo.
Reagovat
Datum: 22.10.2015 17:47
Titulek: Franto,
Autor: Kakamila
124
151
já ti závidím akorát tu svěžest ráno o půl páté.......
Reagovat
Datum: 24.10.2015 03:10
Titulek: Re: Franto,
Autor: Johaník
158
168
Kakamile, podívej se na bodové hodnocení souhlas/nesouhlas a můžeš s tvými křečovitými skřeky Frantovi jen závidět souhlasy. Jsi mimo hlavní REJ-proud. Pokračuj a nevzdáveje to. Uč se komunikaci od Franty.
Reagovat
Datum: 21.10.2015 08:35
Titulek: Bez titulku
Autor: apoano
176
148
Z dvou "diskutérů" závist opravdu stříká. předpokládám, že jsou natolik uvědomělí a bydlí v paneláku někde v Temenici (které vůbec nebyly postaveny na zemědělské půdě tak jako ostatně 90% staveb v špk a okolí - stačí se podívat na fotky staré ani ne 100 let ). A také pevně doufám, že až přijdou jejich děti s nápadem osmastatint se a postavit si dům, tak jim vyberou kde jedině mohou. Nejlépe odkoupit lihovar Třemešek, když by tak rádi určovali jiným, za co mají své peníze utratit. Úplně miluju chytráky co vědí ze všech nejlíp, co by měli druzí dělat.
Reagovat
Datum: 22.10.2015 10:10
Titulek: Park patří mezi chráněné lokality,
Autor: Felix
146
153
proč tam tedy bylo vykáceno mnoho stromů.krásných stoletých lip pod silnicí.Alej k zámku též byla pokácena,tyto stromy však byly poškozené a větve stahované železnými pruty ale ty pod silnicí byly zdravé.
Reagovat
Datum: 27.10.2015 10:55
Titulek: Asi tomu nerozumím,
Autor: Bedla
151
127
jestli by to mělo být pro nemocné s demencí a financováno zdravotní pojišťovnou, tak půjde o LDN, ne? Protože jiná zařízení pro lidi s demencemi jsou sociálními a tam to pojišťovny nefinancují.
Reagovat
Datum: 30.10.2015 16:55
Titulek: Fotovoltaická elektrárna FVE Dolní Studénky
Autor: Soláry
122
110
Dolní Studénky parc. č. 12/21 (Třemešek) Zahájení provozu 21.06.2010 Majitel elektrárny Roman Mazák IČO 44761805
http://www.elektrarny.pro/detail.php?id=10814
Reagovat