KULTURA

Památky se opět otevřou v sobotu 13. září

9. září 2008, 01:46, sumperk.cz, www.ehd.cz
Památky se opět otevřou v sobotu 13. září Šumperk - Každoročně se druhou zářijovou sobotu konají i v Šumperku Dny evropského dědictví, jejichž součástí jsou Dny otevřených dveří památek. Stejně jako v minulých letech budou šumperské památky přístupné zdarma mezi 9 až 16 hodinou.

Otevřené památky

(detaily pod odkazy - na stránce dále)
Budova Vlastivědného muzea v Šumperku s areálem
Kostel Zvěstování Panny Marie
Radnice
Měšťanský dům čp. 233, tzv. Geschaderův
Bývalý žerotínský zámek
Státní okresní archiv Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Barbory
Farní kostel sv. Bartoloměje
Farní muzeum Zábřeh
Mariánský morový sloup 
Kašna na náměstí
Hrad Zábřeh
Muzeum Zábřeh - Dům Pod Podloubím
 
Filiální kostel sv. Barbory
Kostel Církve československé husitské
Šubrtova kaplička
Zámek Skalička
Státní zámek Velké Losiny
Ruční papírna - Muzeum papíru Velké Losiny
Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově
Renesanční tvrz Kryštofa Staršího Hubercka z Belnsdorfu v Nemili
Věznice Mírov
Mladečské jeskyně
Státní hrad Bouzov
Vodní tvrz v Jeseníku
Rodný dům Vincenze Priessnitze
Jeskyně Na PomezíNabídka prohlídek se již několik let nemění, takže zájemci se mohou podívat do kostelíka sv. Barbory v Jiráskových sadech, farního kostela sv. Jana Křtitele, tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici, bývalého žerotínského zámku (tzv. Zámečku), na věž Radnice, do Klášterního kostela Zvěstování Panny Marie (u zdravotní školy), Zemského archivu Opava, Státního okresního archivu Šumperk (objekt stojí na konci ulice Bří Čapků) a Vlastivědného muzea v Šumperku. Pracovnice archivu opět připravily k této události výstavu ze svých sbírek.
 

Ta je tentokrát zaměřena na sportovní činnost a prezentuje ukázky z činnosti šumperského turnerského spolku, který byl založen již v roce 1864 a nabízí skvělou dokumentaci ze života šumperského meziválečného Sokola. Muzeum vedle stálé expozice, jíž se zájemci budou moci nechat provádět unikátním automatickým audioprůvodcem GuidePORT, nabízí dalších několik zajímavých výstav – nechte se překvapit. K nejzajímavějším nabídkám budou jistě patřit výsledky pokračujícího restaurování barokních maleb uničovského malíře Ignáce Oderlického ve farním kostele Zvěstování Panny Marie. Všemi památkami budou zájemce provádět zkušení odborní průvodci.

Nezapomeňte: sobota 13. září mezi 9 a 16 hodinou.


OTEVŘENÉ PAMÁTKY


Budova Vlastivědného muzea v Šumperku s areálem

 
Typologie památek:
Architektonické památky - městská architektura
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Hlavní třída 22
www.muzeum-sumperk.cz

Čtyřkřídlá rozlehlá budova s obdélným nádvořím. Hlavní dvoupodlažní průčelí s arkádami je členěno bosáží, pilastry a profilovanými římsami. V interiéru valené klenby a zrcadlové klenby s ornamentální malbou. Empirová architektura z 1. poloviny 19. stol.  upravená v duchu francouzské neorenesance.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno út-pá 9.00-12.00 a 12.30-17.00, so 9.00-13.00, ne 13.00-17.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
PhDr. Marie Gronychová, tel.: 583 214 070

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce    

Výstava " Umělecké slohy sedmi staletí "
Datum a čas konání akce: 13.09.2008 9.00-16.00 hod.

Vstupné: zdarma
Umělecké slohy sedmi staletí (Šumpersko, Zábřežsko, Mohelnicko).
 

 

Kostel Zvěstování Panny Marie

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Kladská ul.
www.muzeum-sumperk.cz

Jednolodní podélná architektura s obdélnou předsíní a boční kaplí, fasáda členěná opěrnými pilíři, v interiéru valené klenby s lunetami. V jádru gotická architektura z počátku 14. stol. barokně upravená ve 2. polovině 17. stol. V boční kapli nástropní malby z pol. 18. stol.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno VI.-IX. út-pá 9.00-12.00 a 12.30-17.00, so 9.00-13.00, ne 13.00-17.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
PhDr. Marie Gronychová, tel.: 583 214 070

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 Radnice

 
Typologie památek:
Architektonické památky - městská architektura

Adresa:
náměstí Míru 1

Objekt z roku 1911 postavený ve stylu tzv. saské neorenesance doplněné několika secesními detaily.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Drahomír Polách, tel.: 583 388 688

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Měšťanský dům čp. 233, tzv. Geschaderův

 
Typologie památek:
Architektonické památky - městská architektura
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Kladská 1 233

Měšťanský dům s patrovými arkádami a mansardovou střechou s toskánskými sloupy. V interiéru křížové a valené klenby s lunetami. Klasicistní objekt z konce 18. stol. s gotickým jádrem.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Walter Sitte, tel.: 583 215 142

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 

Bývalý žerotínský zámek

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Bulharská 8 372

Dvoupatrová trojkřídlá budova. Původně hrad přestavěný Tunkly z Brníčka a Žerotíny na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek. Od 2. pol. 16. stol. ve vlastnictví města používán k hospodářským účelům, v pol. 19. stol. stavebně upraven pro školní účely.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Mgr. Luboš Mátych, tel.: 583 213 156

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

Státní okresní archiv Šumperk

 
Typologie památek:
Architektonické památky - městská architektura

Adresa:
Bří Čapků 35

Architektura z 90. let 20. století.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
PhDr. Hana Jarmarová, tel.: 583 212 248

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

Doprovodná akce    

Výstava "Sportovní spolky v Šumperku"
Datum a čas konání akce: 13.09.2008 9.00-16.00 hod.

Vstupné: zdarma
Výstavka archivních dokumentů zachycujících sportovní spolky a organizace v historii Šumperku.
 

 

Kostel sv. Jana Křtitele

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Kostelní náměstí

Jednolodní podélný kostel na půdorysu kříže, v interiéru křížové a valené klenby s lunetami, v podvěží křížová žebrová klenba. V presbytáři nástropní malby z poloviny 18. stol. V jádru gotický architektura z poč. 14. stol., barokně upravená v pol. 18. stol.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
P. Vojtěch Kološ , tel.: 583 213 747

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

Kostel sv. Barbory

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Jiráskovy sady

Obdélný jednolodní kostel s trojúhelníkovým štítem. V interiéru valené klenby zdobené barokními freskami uničovského malíře Ignáce Oderlického. Barokní architektura z poloviny 18. století.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
P. Vojtěch Kološ, tel.: 583 213 747

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt


Farní kostel sv. Bartoloměje

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka
rkfzabreh.rps.cz/historie_bartolomej.html

Jednolodní barokní kostel postavený v letech 1751-54. Barokní obrazy z dílny Tadeáše Supera z Moravské Třebové a Christofa Sambacha z Vídně, dřevořezby od Floriána Tomáška z Jedlí. Nový liturgický prostor a obětní stůl z roku 1998. Ve zpřístupněné věži a na půdě kostela sídlí Farní muzeum Zábřeh.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce    

Pamětní list
Datum a čas konání akce: 20.09.2008 - 21.09.2008 do 12.00 hod.

Vstupné: zdarma
Pro návštěvníky,kteří navštíví všechny památky otevřené v Zábřehu ve Dnech evropského dědictví, je připraven pamětní list. Vydává se oproti "důkazu" o návštěvě památek (razítko příslušné památky) ve Farním muzeu Zábřeh - ve věži chrámu sv. Bartoloměje. Proto doporučujeme věž navštívit jako poslední.

Doprovodná akce    

Polední zvonění na zvon sv. Bartoloměje
Datum a čas konání akce: 20.09.2008 - 21.09.2008 12.00 hod.

Vstupné: zdarma
Polední Anděl Páně se bude zvonit ručně na městský zvon sv. Bartoloměje, který byl ulit v roce 2000, má hmotnost 1070 kg a ladění fis1.

 

 

 

Farní muzeum Zábřeh

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - synagogy
Typ ochrany památek:
Kulturní památka
rkfzabreh.rps.cz/muzeum.html

Farní muzeum sídlící v prostorách půdy a věže farního chrámu nabízí k prohlídce několik expozic se vztahem k historii kostela a regionu. Prohlídka završena ve zvonovém patře, které skýtá vedle zvonového souboru v dřevěné zvonové stolici nevšední výhled na město.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno ne 8.00-8.30 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ne

 

 Mariánský morový sloup

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - drobná (kapličky, boží muka, kříže ...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka
rkfzabreh.rps.cz/historie_morovysloup_zabreh.html

Barokní kamenická práce z roku 1713 provedená dílnou Jana Sturmera podle návrhu Václava Rendera. Sloup, který zdobí znak sladovnického cechu, nechal postavit panský sládek Josef Počta. Na čtyřech rozích balustrády jsou umístěny sochy sv. Šebastiána, sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno celoročně

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Kašna na náměstí

 
Typologie památek:
Architektonické památky - architektonické doplňky (plastiky, kašny...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka
rkfzabreh.rps.cz/historie_kasna.html

Klasicistní kašna byla postavena v roce 1829 na místě bývalého návesního rybníčku. Nacházelo se u ní jedno z vyústění bývalého městského vodovodu. Kašna je zdobena znakem města Zábřehu a německy psaným nápisem s chronogramem, kamenný sokl nese ženskou figuru držící roh hojnosti.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno celoročně

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Hrad Zábřeh

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Kulturní památka
rkfzabreh.rps.cz/pamatky_hrad_zabreh.html

Původní tvrz byla založena souběžně s městem. Po přestavbách za Šternberků a Kravařů se jednalo o hrad, který byl za Tunklů rozšířen. V 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek a obklopovala jej renesanční zahrada. V letech 1727-1736 bylo přistavěno severní zámecké křídlo.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

Muzeum Zábřeh - Dům Pod Podloubím

 
Typologie památek:
Architektonické památky - městská architektura
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Žižkova 1
rkfzabreh.rps.cz/pamatky_dum_pod_podloubim.html

Dům Pod Podloubím je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu v regionu. Na budově zanechaly stopy všechny významné stavební epochy. Gotickými sklepy počínaje, přes renesanční věž s loubím a barokními stropy v přízemí a prvním poschodí konče. Od r. 1998 zde opět sídlí zábřežské muzeum.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno út-so 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Vstupné: za běžné vstupné

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 Filiální kostel sv. Barbory

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka
rkfzabreh.rps.cz/historie_barbora.html

Gotický presbytář je pozůstatkem původního kostela sv. Kříže z 15. stol. V období reformace v kostele sídlil českobratrský sbor, z této éry pochází hranolovitá renesanční věž se zvonem z roku 1614. Po roce 1620 byl kostel zasvěcen Navštívení Panny Marie a po barokní přestavbě v roce 1774 sv. Barboře

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ne

Doprovodná akce    

Polední zvonění na zvon sv. Barbory
Datum a čas konání akce: 20.09.2008 - 21.09.2008 12.00 hod.

Památný zvon byl ulit v roce 1614 na náklady Ladislava Velena z Žerotína a jeho manželky Bohunky z Kunovic. Hmotnost zvonu je 700 kg a jeho ladění a1. Zvon od roku 2000 opět visí na dřevěné zvonové stolici z roku 1774.

 

Kostel Církve československé husitské

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)

Adresa:
28. října 20
rkfzabreh.rps.cz/pamatky_kostel_cce.html

Novogotický kostel nechal na počátku 20. století postavit Otto Brass pro příznivce evangelického vyznání. Základní kámen kostela byl položen 8. května 1902. V současné době kostel slouží Církvi československé husitské.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 Šubrtova kaplička

 
Typologie památek:
Sakrální architektura - drobná (kapličky, boží muka, kříže ...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
cesta Zábřeh - Nemile
rkfzabreh.rps.cz/historie_kaple_subrtova.html

Barokní kaplička z druhé poloviny 18. století stojí na poutním místě známém od roku 1750, kdy zde Jan Schubert zavěsil obrázek Bolestné Panny Marie. O oblíbenosti místa ve 20. století svědčí monumentální pieta sochaře Antonína Berky, vytesaná v hořickém pískovci.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

 

 

Zámek Skalička

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Skalička
rkfzabreh.rps.cz/pamatky_zamek_skalicka.html

Zámek je v jádru barokní architekturou z roku 1727, vzniklou pravděpodobně přestavbou starší tvrze písemně doložené již v roce 1639. Ve 2. polovině 19. století byl přestavěn v neobarokním slohu, přičemž tuto podobu nesetřely ani pozdější úpravy. K nejvýznamnějším držitelům patřil rod Chorinských.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František John, tel.: 731 626 527

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce    

Výstava obrazů Ondřeje Růžičky
Datum a čas konání akce: 20.09.2008 - 21.09.2008 během prohlídek

Vstupné: zdarma
Výstava obrazů

 

Státní zámek Velké Losiny   

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Národní kulturní památka
www. losiny-zamek.cz

Areál zámku je národní kulturní památka. Renesanční zámek byl vybudován na místě vodní tvrze v 80. letech 16. století Janem ze Žerotína. Kolem roku 1693 bylo přistavěno dvoupodlažní barokní křídlo.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV. a X. so,ne,sv. 9.00-15.00, V.-VIII. mimo po 8.00-16.00, IX. mimo po 9.00-15.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
30.4.2008-31.10.2008 8.00 - 16.00 a 9.00 - 15.00 hod.

Vstupné: za běžné vstupné

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
František Fiala, tel.: 724 271 615

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

Doprovodná akce  

Mezinárodní den památek a historických sídel
Datum a čas konání akce: 13.09.2008 - 14.09.2008 9.00-15.00 hod.

Děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma (neplatí pro zájezdy).
 

 

 

 

Ruční papírna - Muzeum papíru Velké Losiny     

 
Typologie památek:
Technické památky
Muzea, galerie či jiné soubory sbírkových předmětů
Typ ochrany památek:
Národní kulturní památka Kulturní památka
www.rucnipapirna.cz

Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách, založená Janem.ml. ze Žerotína před rokem 1596. Dnes nejstarší, dosud nepřetržitě pracující ruční papírna v zemích střední Evropy. Od roku 1987 její součástí Muzeum papíru s expozicemi dějin manufakturní výroby. Významná kulturní a technická památka.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno I.-IV., X.-XII. denně 9.00 -16.00, V.- IX. denně 9.00 - 17.00, vždy v so,ne od 12.00 do 12.30 přestávka

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008-14.9.2008 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Vstupné: Za snížené vstupné dospělí se slevou 50%, děti a studenti zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
PhDr. Richard Sedláček, tel.: 583 248 433

Bezbariérový přístup: ne

Doprovodná akce    B

Čerpání ručního papíru
Datum a čas konání akce: 13.09.2008 - 14.09.2008 9.00-17.00 hod.

Ojedinělá příležitost pro návštěvníky technické památky vyzkoušet si vlastní dovednost při čerpání listů ručního papíru, zhotovení dopisní obálky či voskové pečeti.

 

Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově

 
Typologie památek:
Funerální (hřbitovní) památky
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Pod Lipami
rkfzabreh.rps.cz/pamatky_postrelmov_hrobka.html

Stavba z roku 1592 na půdorysu čtverce se stanovou střechou u kostela sv. Matouše v Postřelmově. Objekt zaujme pískovcovým portálem se zajímavou ikonografickou výzdobou a kovanou mříží z proplétaných vzorců s vegetativními motivy. V kryptě se dochovaly mumifikované ostatky příslušníků rodiny Bukůvků

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno při významných příležitostech

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
21.9.2008 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Zdeněk Müller, tel.: 732 851 793

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 Renesanční tvrz Kryštofa Staršího Hubercka z Belnsdorfu v Nemili

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Filipov
rkfzabreh.rps.cz/pamatky_tvrz_nemile.html

Ojedinělá renesanční tvrz stojící na středověkých základech dokládající typ obydlí drobné šlechty z přelomu 16. a 17. století. Ve štítu druhotně osazen kamenný erb urozeného vladyky Kryštofa Staršího Hubercka z Belnsdorfu, který tvrz nechal renesančně přestavět. V 19. století byla tvrz přestavěna.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
21.9.2008 10.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Jaromír Schoffer, tel.: 777 657 779

Bezbariérový přístup: ne

 

 Věznice Mírov

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...)
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
poštovní přihr. 1
www.vscr.cz/mirov

Hrad byl od svého založení ve 13. století v rukou olomouckých biskupů a arcibiskupů. Před 150 lety začal objekt sloužit jako státní věznice. V rámci EHD bude zpřístupněno 1. nádvoří včetně kostela sv. Markéty (1664-1687) s výstavou ke 150. výročí věznice. Umožněna bude prohlídka hradního opevnění.

Památka zcela uzavřená veřejnosti.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008
21.9.2008
22.9.2008-25.9.2008

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Břetislav Koudelka, tel.: 583 488 250

Bezbariérový přístup: ne

Doprovodná akce    

Prohlídka dne 20.9.2008 - disposice
Datum a čas konání akce: 20.09.2008 15.00-19.00 hod.

Vstupné: zdarma
Vstup do objektu je možný pouze v rámci prohlídky, osobám starším 15 let a po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Poslední skupině návštěvníků v počtu max. 30 osob bude umožněn vstup vždy nejpozději v 18.30 hod.

Doprovodná akce    

Prohlídka dne 21.9.2008 - disposice
Datum a čas konání akce: 21.09.2008 9.00-19.00 hod.

Vstupné: zdarma
Vstup do objektu je možný pouze v rámci prohlídky, osobám starším 15 let a po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Poslední skupině návštěvníků v počtu max. 30 osob bude umožněn vstup vždy nejpozději v 18.30 hod.

Doprovodná akce    

Prohlídky ve dnech 22.-25. 9.2008 - disposice
Datum a čas konání akce: 22.09.2008 - 25.09.2008 15.00-19.00 hod.

Vstupné: zdarma
Vstup do objektu je možný pouze v rámci prohlídky, osobám starším 15 let a po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Poslední skupině návštěvníků v počtu max. 30 osob bude umožněn vstup vždy nejpozději v 18.30 hod.

 

 Mladečské jeskyně

 
Typologie památek:
Mimo uvedenou specifikaci
Přírodní památky
Typ ochrany památek:
Památka používající ochrany z pozice zákona o ochraně přírody nebo se na takovém chráněném území nacházejí
www.caves.cz

Jeskyně s labyrintem puklinových chodeb, dómů a komínů, bohatá krápníková výzdoba. Světově významné archeologické a paleontologické naleziště mnoha koster lidí z období středního paleolitu, zachovalá ohniště a řada dokladů o jejich životě. Expozice ve vstupní části jeskyně. Návštěvní okruh 300 m.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV. X. út-ne 9.00-15.00; V.-IX. út-ne 9.00-16.30 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008-14.9.2008 9.00 - 16.30 hod.

Vstupné: Za snížené vstupné dospělí 50 %, ostatní zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Drahomíra Coufalová, tel.: 585 347 148

Bezbariérový přístup: ne

 

Státní hrad Bouzov

 
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Národní kulturní památka
hrad-bouzov.cz

Městečko Bouzov leží v severovýchodním výběžku Drahanské vrchoviny v blízkosti soutoku říčky Třebůvky a potoka Špránku. Na kopci nad městečkem se vypíná mohutný, pozdně romantický hrad stejného názvu. První zmínka o Bouzovu pochází z roku 1317.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV.a X. so,ne,sv. 9.00-15.00, VI.-VII. denně mimo po 9.00-18.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008-21.9.2008 10.00 - 13.00 a 14.00 - 15.00 hod.

Vstupné: za běžné vstupné

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Zuzana Marková, tel.: 604 386 200

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce    

Mezinárodní den památek a historických sídel
Datum a čas konání akce: 13.09.2008 - 14.09.2008 9.00-16.00 hod.

Běžné vstupné - na trase kostýmovaní průvodci, součástí prohlídky bude soutěž pro děti s drobnými odměnami v ceně prohlídky

 

Vodní tvrz v Jeseníku

  
Typologie památek:
Architektonické památky - hrady, zámky, tvrze, paláce
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Zámecké náměstí 1
www.muzeum.jesenik.net

Trvz obehnaná vodním příkopem postavena ve 2.pol. 13.stol. k ochraně města. Současná podoba z počátku 18.stol. To už sloužila jako správní budova vratislavského biskupa. Nyní je sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka. Příkop je t.č. bez vody.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IX. -V. út-so 9.00-12.00, 13.00-16.30; VI.-VIII. út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Mgr. Veronika Rybová, tel.: 584401070

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce    

Doprovodný kulturní program
Datum a čas konání akce: 20.09.2008

Vstupné: zdarma
V souvislosti s tématem "Památka v krajině a krajina jako památka" zviditelnění Vodní tvrze jako historické dominanty ve městě pomocí doprovodného kulturního programu.
 

 

 Rodný dům Vincenze Priessnitze

 
Typologie památek:
Mimo uvedenou specifikaci
Památná místa
Muzea, galerie či jiné soubory sbírkových předmětů
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa:
Priessnitzova 175, Lázně
www.muzeum.jesenik.net

Původně rodný dům zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze, jím přestavěný v roce 1822 na první vodoléčebný ústav na světě. Od r.1999, kdy byla ukončena rekonstrukce, je zde umístěna expozice historie jesenického lázeňství.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IX.-V. út-pá 12.30-17.00; so,ne 10.00-12.00; 12.30-17.00; VI.-VIII. út-ne 10.00-12.00;12.30-17.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
20.9.2008 10.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Mgr. Veronika Rybová, tel.: 584401070

Bezbariérový přístup: ne

 

Jeskyně Na Pomezí

 
Typologie památek:
Mimo uvedenou specifikaci
Přírodní památky
Typ ochrany památek:
Památka používající ochrany z pozice zákona o ochraně přírody nebo se na takovém chráněném území nacházejí

Adresa:
směrem na obec Vápenná
www.caves.cz

Dvoupatrový systém puklinových chodeb je nejdelším krasovým systémem v ČR vytvořeným v krystalických vápencích - mramorech. Má bohatou krápníkovou výzdobu, ve které převládají sintrové náteky, jezírka, záclony, stalaktity a stalagmity. Návštěvní okruh měří 350 metrů.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV.-VI. a IX. X. út-ne 9.00-16.00; VII. VIII. po-ne 9.00-17.00 hod.

Ve dnech EHD 2008 otevřeno:
13.9.2008-14.9.2008 9.00 - 16.00 hod.

Vstupné: Za snížené vstupné dospělí 50 %, ostatní zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD:
Petr Kubalák, tel.: 584 421 284

Bezbariérový přístup: ne 


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.

Datum: 10.9.2008 23:04
Titulek: V mikroregionu Zábřežsko - akce bude až následující víkend !!!
Autor: František John
120
152
Památky mikroregionu Zábřežsko se veřejnosti otevřou v rámci Dnů evropského dědictví až o týden později než na jiných místech bývalého okresu, organizace Dnů umožňuje využít oba víkendy. Rozhodli jsme se tak mimo jiné z důvodu prodloužit návštěvníkům možnost návštěvy památek.
Reagovat

ZA KULTUROU ZADARMO

 VYHODNOCENÍ

V minulé soutěži se o volný vstup na zábřežský Akustikfest správnou odpovědí nikdo nepřihlásil, nemá tedy žádného výherce.