ZPRÁVY

Mateřská škola Veselá školka se věnuje mimořádně rozumově nadaným dětem

16. března 2015, 14:15, redakce, placená reklama
Mateřská škola Veselá školka se věnuje mimořádně rozumově nadaným dětem Naše Mateřská škola Veselá školka Šumperk se věnuje dětem s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Vzdělávání se provádí skupinovou integrací dětí s mimořádným rozumovým nadáním (dále jen MRN) do běžné třídy. V této třídě jsou soustředěné speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových schopností dětí. Děti zde mohou také běžně po celý den využívat interaktivní tabuli.

 Péče o děti s MRN je celistvá a zahrnuje spolupráci s rodinou, ale také odborníky z pedagogicko - psychologické poradny. Péči nám usnadňuje spolupráce s Menzou, která nám poskytuje cenné rady a pořádá konference, kam zve odborníky na péči o děti s MRN. Zajímavým se také jeví obohacení výchovy a vzdělávání zkušenostmi, které načerpala ředitelka Mateřské školy Mgr. Yvona Šimková návštěvou v OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., která pracuje s dětmi ve velmi nadstandardních podmínkách a využívá nových trendů ve vzdělávání. Spolupráce s touto prestižní školou přinese mimo jiné cenné předávání zkušeností se vzděláváním dětí MRN nejen pedagogům z Veselé školky, ale také jejich rodičům. Těšit se můžeme na jejich návštěvu, která bude doprovázena přednáškou o jejich skvělé škole, ale také o pedagogických zkušenostech se vzděláváním nadaných dětí.
Ve třídě mateřské školy pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I.,II. a III. Pro tento školní rok se věnujeme projektovému vyučování na téma: ,,Naše Země kulatá“. S dětmi se pracuje intenzivně několikrát týdně, z toho 1x týdně hrají logické a didaktické hry, které rozvíjí jejich intelektové schopnosti. Mezi nadstandardní činnosti, které zařazujeme do praxe v jednotlivých částech dne podle metody NTC jsou cviky na procvičení rovnováhy a akomodaci oční čočky (rotace kolem své osy, cvičení s míčem, skákací panák, chůze po zvýšené rovině, pinkání do nafukovacích balonků, hry s padákem, trampolína, puzzle mapa světa, pexetrio státy, pexeso, grafomotorické cviky, hlavolamy ad.). Děti hrají různé logické a didaktické hry, ke kterým mají neustálý přístup. K dispozici jsou také pracovní listy určené pro rozvoj rozumových schopností dětí MŠ. Děti pracují se znaky a abstraktními symboly – vlajky států, značky aut, dopravní značky, loga, písmena a piktogramy. Pro myšlenkové mapy využíváme interaktivní tabuli, kresbu, kostky či velice oblíbené robotické auto, kterému musí dítě naprogramovat předem trasu dojetí.
Při vzdělávání dětí spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která nám děti diagnostikuje , ale i v průběhu školního roku poskytuje odborné rady. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka.

Vážení rodiče, pokud máte zájem vzdělávat Vaše dítě v moderní, dynamicky se rozvíjející mateřské škole , která vyučuje podle nejnovějších trendů, přijďte k nám dne 24.-25.3.2015, kdy proběhne Zápis do mateřských škol. V době od 8.00-16.00 budeme všechny zájemce čekat na adrese Prievidzská 1, kde sídlí naše největší mateřská škola.


Projevy, které mohou ukazovat na mimořádné nadání u Vašeho dítěte, dle L. K. Silvermanové :

 • neobvyklá čilost již v raném dětství,
 • menší potřeba spánku,
 • dlouhé období koncentrace,
 • vysoká míra aktivity,
 • velmi brzy se usmívá, pozná blízké osoby,
 • intenzivní reakce na hluk, bolest, frustraci,
 • pokročilý vývoj skrze vývojové mezníky,
 • neobyčejná paměť,
 • radost z učení a rychlost učení,
 • raný a rozsáhlý rozvoj jazyka,
 • fascinace knihami,
 • zvídavost,
 • excelentní smysl pro humor,
 • abstraktní myšlení a schopnosti řešení problémů,
 • živá představivosti (např. imaginární společníci),
 • citlivost a soucit.MŠ Veselá školka Šumperk,
www.veseleskolky.cz
 


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru