KULTURA

Jedenáctá sezóna Klasika Viva je za dveřmi

2. února 2011, 00:00, téma KLASIKA VIVA, rejdakce
Jedenáctá sezóna Klasika Viva je za dveřmi Šumperk - Cyklus koncertů Klasika Viva zahajuje letos svou jedenáctou sezónu. Mnozí snad již ani nepamatujeme, kdy se koncerty konaly v prostorách obřadní síně na šumperské radnici.
Za dobu své existence si Klasika Viva vydobyla slušné renomé mezi hudebními projekty kraje, koncerty je možné navštívit nejen v Šumperku, ale také v Jeseníku a nabízíme satelitní koncerty i v Loučné nad Desnou. Původní záměr z roku 2008, aby se k projektu připojil také Zábřeh, se bohužel nepodařil naplnit. Nicméně dílčí spolupráce bude v budoucnu fungovat. Projekt se rozrostl také o svou festivalovou sestru Klášterní hudební slavnosti a již druhým rokem má Klasika Viva pod svými křídly také festival Šumperské Preludium. Po loňské zkušenosti můžeme konstatovat, že spojení těchto dvou projektů byl nápad dobrý a životaschopný.

Sezóna Klasika Viva začíná 8.2.2011 a tento první koncert sezóny je také zahajovacím koncertem Šumperského Preludia. Na koncertě od 19 hodin v Klášterním kostele v Šumperku vystoupí světoznámé klavírní trio České trio. Soubor hraje ve složení Jana Vlachová - housle, Miroslav Petráš - violoncello a Milan Langer – klavír a všichni jsou pedagogové Pražské konzervatoře, školy, která v letošním roce oslaví 200 let od svého založení. Tomuto výročí je také věnován letošní ročník festivalu Šumperké Preludium.

Sezóna 2011 naváže na sezónu předchozí. Pro letošní rok pořadatelé zachovají oblíbenou Kartu Klubu přátel Klasika Viva a nově se vracejí k Abonentním kartám. Karta Klubu přátel KV stojí 80 Kč a platí jeden rok. Při předložení této karty získává její držitel slevu z jednotlivého vstupného 20 Kč. Abonentní karty na 1. pololetí je možné již zakoupit v obvyklých předprodejích v Šumperku a Jeseníku. Cena karty pro šumperské posluchače je 420 a 320 Kč, v Jeseníku je cena karty 290 a 210 Kč. Jiné ceny jsou dány jinými počty koncertů v každém městě. Držitelé Abonentní karty mají program na koncertech zdarma.

A na co je možné se těšit? Nabídneme vystoupení japonské houslistky Shizuky Ishikawy, koncert klavírního dua italských sourozenců de Stefano, Čtvero ročních dob A. Vivaldiho v podání orchestru Barocco sempre giovane nebo např. vánoční koncert Jaroslava Svěceného.
 

České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky koncertů doma i v zahraničí. Vedle pravidelného hostování na evropských koncertních pódiích si získal soubor svou pevnou pozici i u zámořských posluchačů - ve Spojených státech a v Japonsku. Bývá pravidelným hostem významných mezinárodních hudebních festivalů. Odborné hudební kritiky koncertních vystoupení i nahrávek Českého tria oceňují především kompaktnost souboru, přestože je tělesem výrazných hráčských individualit, mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost a hloubku projevu i jeho spontánnost a temperament.

Šíři repertoáru Českého tria dokumentují i čtyři poslední kompaktní disky pro firmu Arco Diva s nahrávkami stěžejních děl českého i světového repertoáru. Nejnovější CD - pod názvem Elegiaco - obsahuje Elegické trio č. 1 g moll Sergeje Rachmaninova, Trio B dur op. 21 Antonína Dvořáka a mladistvé Trio c moll op. 2 Josefa Suka. Jako bonus pak ještě Sukovu Elegii op. 23.

Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům. České trio pokračuje v práci předchozích slavných trií téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu českého interpretačního umění.

Dana Vlachová je umělkyní s bohatými koncertními aktivitami. Je dcerou Josefa Vlacha, primária světoznámého Vlachova kvarteta, pedagoga a dirigenta. Již v dětství ji rodiče /matka byla též vynikající houslistka/ vedli k objevování krás komorní hudby. Ve 12 letech jako členka smyčcového kvarteta, které zvítězilo v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga, vystoupila na koncertě v pražském Rudolfinu. Pravidelně se aktivně účastnila Mezinárodních kurzů komorní hudby v Arvice /Švédsko/, kde každoročně pedagogicky působili členové Vlachova kvarteta.

Během studií u prof. Marie Hlouňové /někdejší žákyně slavného Jaroslava Kociana a sólistky České filharmonie/ na Pražské konzervatoři a AMU a po několikaleté zkušenosti ve smyčcovém kvartetu začala Dana Vlachová intenzivně pracovat v klavírním triu Ars Trio /s Martinem Ballým - klavír a Janem Páleníčkem - violoncello/. Vedle prof. Josefa Vlacha se pedagogicky věnoval Ars Triu i prof. Josef Páleníček, v té době vůdčí osobnost proslulého Českého tria. Pod vlivem těchto mimořádných osobností Dana Vlachová vyzrála ve vyhraněnou uměleckou individualitu. Přispěla k tomu i řada recitálů a sólových vystoupení /nejčastěji v Beethovenově Trojkoncertu, Voříškově Grand Rondeau, Bachově a Vivaldiho dvojkoncertech aj./. Příležitostně působila též v Českém komorním orchestru, který vedl Josef Vlach.

Práce v klavírním triu se ovšem záhy stala těžištěm umělecké dráhy Dany Vlachové. Ars trio se brzy zařadilo mezi stálice českého hudebního života - v r. 1985 získalo Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, reprezentující sérii vystoupení ve Dvořákově síni Rudolfina, nahrálo mj. komplet klavírních trií A. Dvořáka pro francouzskou společnost BNL, za který získalo Cenu Českého hudebního fondu, a vystupovalo na řadě významných světových pódií /Německo, Francie, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Monako, Španělsko, Maroko/. Začátkem 90. let pokračoval soubor Ars Trio již pod názvem České trio a v r. 1998 se ustálil ve svém nynějším složení /Miroslav Petráš - violoncello a Milan Langer - klavír/.

Od r. 1994 působí Dana Vlachová pedagogicky na Pražské konzervatoři, kde vychovala řadu vynikajících houslistů. Od r. 2008 zde vede houslové oddělení. Pravidelně působí jako lektor na houslových kurzech a master classech u nás - Klášterec nad Ohří, Praha, Šternberk - i v zahraničí /např. Japonsko, USA, Korea/. Při své pedagogické práci se zabývá otázkou správné metodiky, uvolněnosti a ekonomiky houslové hry. Bývá často členkou porot houslových soutěží - Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana, soutěží ZUŠ, International Violin Competition Nagoya - Japonsko ad.

Dana Vlachová procestovala Evropu i zámoří, uskutečnila řadu nahrávek na CD, pro rozhlas i televizi /např. NHK - Japonsko/. Od roku 1994 hraje Dana Vlachová na nástroj z dílny "Českého Stradivariho", mistra Kašpara Strnada, který byl postaven v roce 1797.
Hudební kritika nejčastěji vyzdvihuje u Dany Vlachové smysl pro krásný tón a její strhující muzikalitu a temperament.

Miroslav Petráš /1948/ je absolventem ostravské konzervatoře /1970/, AMU v Praze /1976/ a roční stáže na Akademii ve Vídni. Jako student získal několik vítězných ocenění v našich i mezinárodních soutěžích, je např. laureátem Pražského jara 1970. Od osmdesátých let zasedá pravidelně v porotách violoncellových soutěží.

Za pětatřicet let své koncertní praxe uskutečnil jako sólista stovky komorních koncertů s klavírem, harfou, kytarou či varhany, ale i řadu koncertů s orchestrem. Zatleskali mu posluchači ve většině států Evropy, Severní i Jižní Americe, v Japonsku i na Tchaj-wanu. Sám říká, že mnoho cenných zkušeností se zvukem violoncella nabyl též jako koncertní mistr a sólista Pražských symfoniků - FOK, kde působil od osmdesátého roku čtrnáct sezón. Hru na violoncello vyučuje pětadvacet let, od roku 1992 působí jako docent, od listopadu 2005 jako profesor na AMU v Praze. Vede studenty též na Pražské konzervatoři, je členem Českého tria a Klavírního kvarteta B. Martinů.

Tón jeho sólového violoncella můžeme slyšet na CD v koncertech A. Dvořáka, C. Saint-Saënse, V. Tichého nebo sonátách Z. Kodálye, R. Strausse, C. Debussyho a dalších. Na několika CD Českého tria se jako komorní hráč představuje též ve skladbách P. I. Čajkovského, A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů a dalších. Každoročně působí Miroslav Petráš v Plzni na letní Mezinárodní hudební akademii pro české a americké studenty.

Klavírista Milan Langer /1955 v Praze/ patří mezi přední české hudební interprety, spolupracuje s významnými sólisty a komorními ansámbly. Vystupoval ve většině zemí Evropy, v Americe, Japonsku, Jižní Koreji, Kuvajtu aj. Během svých studií na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění u prof. Valentiny Kameníkové se rovněž zúčastnil mistrovských klavírních kurzů Františka Raucha /Weimar, Německo/ a Guida Agostiho /Siena, Itálie/. V 16 letech získal I. cenu na Smetanovské soutěži v Hradci Králové, v sedmnácti vyhrál Chopinovskou soutěž v Mariánských Lázních a Interpretační soutěž Ministerstva kultury v Praze.

V průběhu dalších studijních let pak získával laureátské tituly a diplomy i na prestižních mezinárodních soutěžích jako je Bolzano, Moskva, Santander, Jaen nebo Pražské jaro. Od roku 1994, kdy se stává členem Českého tria, patří působení v klavírním triu mezi jeho hlavní koncertní aktivity. Vedle téměř tří desítek hudebních nosičů /LP, CD/, na jejichž realizaci se podílel, spolu s 9 CD natočenými s Českým triem /Bohemia Music, Supraphon, Arco Diva/ vzbudily v poslední době pozornost např. jeho sólové nahrávky klavírních Fug Antonína Rejchy a Eklog V. J. Tomáška /Supraphon/ nebo v USA nedávno vydané "Dream Voyages for Piano" současného amerického skladatele Carla Vollratha /MMC Recording's/.

Velký význam mají rovněž jeho aktivity pedagogické a organizační. Milan Langer je od roku 1998 pedagogem sólového klavíru a komorní hry na Pražské konzervatoři /od r. 2006 ve funkci vedoucího klavírního oddělení/, kde vyučuje naše i zahraniční studenty. Je iniciátorem a hlavním organizátorem projektu na podporu mladých klavíristů od 12 do 18 let "Mladý klavír Pražské konzervatoře", který rovněž zahrnuje Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře, které se na půdě této slavné středoevropské hudební školy /založena 1811/ nyní pravidelně konají. Mistrovské klavírní kurzy a semináře vede i v zahraničí /např. USA, Korea, Japonsko/, je častým členem porot klavírních soutěží i soutěží v komorní hře.


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Tento článek dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.

ZA KULTUROU ZADARMO

Hrajte s Rejem o tři lístky na film Rocketman.Životní příběh hudební legendy Eltona Johna, vinoucí se od jeho hudebních začátků až na samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity. Režie se ujal Dexter Fletcher, který stál za dokončením filmu Bohemian Rhapsody. Šumperské kino OKO ho promítá ve čtvrtek 30. května. Můžete být u toho, pokud odpovíte správně na soutěžní otázku. Výherce zveřejníme v příštím čísle.

Otázka:
V hlavní roli Eltona Johna zazáří Taron Egerton. V jakém kresleném filmu si Eltona Johna již zazpíval

A) Tajný život mazlíčků
B) Ledová královna
C) Zpívej

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO a ADRESU na číslo 737 559 551. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ
Volné vstupenky pro třikrát dvě osoby na zahajovací koncert festivalu Klášterní hudební slavnosti 2019 konaný v šumperském Domě kultury 7. června, vyhrávají: L. Odehnalová z Kolšova, M. Kulhaj ze Šumperka a Z. Trhalová ze Zábřeha. Blahopřejeme! Vstupenky si vyzvedněte v pokladně DK.