ZPRÁVY

J. A. Komenský: „Když můžeš někomu pomoc, učiň to s největší radostí.“

12. listopadu 2014, 12:04, redakce, placená reklama
J. A. Komenský: „Když můžeš někomu pomoc, učiň to s největší radostí.“ Špatný prospěch, problémy se spolužáky, rozepře s rodiči, nezájem o studium, neschopnost přizpůsobit se školním podmínkám, osobní problémy, nesoulad v mezilidských vztazích, mizivé pracovní návyky, drogy, alkohol a k tomu hledání smysluplnosti života. Stačí? Můžu uvádět další a další problémy, se kterými se dospívající potýkají. Vyřešit všechny těžkosti našich dětí, to by bylo ideální. Nežijeme však v ideálním světě. Vychovávat, vzdělávat, pomáhat mladým je úkolem nejen nás učitelů, ale i odborníků – psychologů, speciální pedagogů, výchovných poradců, specialistů na řešení sociopatologických jevů.

 V naší škole, Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk, působí od 1. září školní poradenské pracoviště. Výchovná poradkyně, speciální pedagožka, koordinátor sociálně patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči pomáhají našim žákům řešit jejich těžkosti. Vytvořit funkční tým odborníků přímo ve škole, v místě, kde by se žáci měli pohybovat nejdéle během pracovního týdne, byl úkol velmi náročný. Dnes po dvou měsících činnosti pracoviště snad můžu říct, že se nám daří naplňovat náš záměr.

V září proběhly adaptační seznamovací kurzy žáků prvních ročníků, na něž speciální pedagožka navázala programy, jejichž prostřednictvím se snažila zmapovat sociální klima v každé třídě „prvňáků“. Smyslem bylo vyhledávání projevů rizikového chování dětí, řešení školní neúspěšnosti již v zárodku. Na tuto prvotní činnost navazují kolegyně vytvářením individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, dosud nepodchycení žáci s nejrůznějšími specifickými vývojovými poruchami učení jsou za spolupráce a podpory rodičů předávány do odborné péče. Výchovné problémy mohou často přerůst zákonnou mez a mladistvý je prověřován orgány činnými v trestním řízení. I v těchto případech jsou schopni a ochotni pracovníci našeho školního poradenského pracoviště podat pomocnou ruku, odborně zasáhnout. Je jednoduché říct o problematickém mladém člověku, že z něho nic nebude, že je zbytečné s ním ztrácet čas. Společně se svými kolegy se domnívám, že pomoc našim žákům není marností a že naději musí být součástí naší práce. V naší škole se potýkáme se značným úbytkem žáků v průběhu vzdělávání. Jednoduše řečeno – ukončují školu bez výučního listu, bez maturity. Důsledné, systematické a systémové využívání služeb pedagogického pracoviště by mělo odstranit aspoň částečně tento problém. Naši odborníci se zúčastňují náborových akcí mezi „deváťáky“, rozvíjejí své znalosti v oblasti kariérového poradenství. Každé dítě po ukončení povinné školní docházky má právo na další vzdělávání, na uzpůsobení podmínek ve škole tak, aby úspěšně dosáhlo výučního listu nebo maturitního vysvědčení.

Jen díky dobrému vzdělání je možné získat kvalitní zaměstnání. Kvalitní zaměstnání znamená žít spokojený a plnoprávný život.

Irena Jonová, ředitelka školy


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

 

ZA KULTUROU ZADARMO


Hrajte s TÝDNEM o 4 krát 2 vstupenky na pořad scénického čtení LiStOVáNí s herci Alanem Novotným a Jiřím Resslerem, který se uskuteční ve středu 28. března v zábřežském kině Retro. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména čtyř čtenářů, kteří půjdou do kina zadarmo.

Soutěžní otázka:

Který populární herec je propagátorem a hlavní tváří cyklu scénického čtení LiStOVáNí?

A) Lukáš Hejlík
B) Ondřej Sokol
C) Pavel Liška

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ

Vstupenku na diashow „Ukradená země“ JIŘÍHO KOLBABY, která se uskuteční v úterý 20. března v zábřežském kulturáku, vyhráli Tomáš Tesař ze Šumperka, Marie Maráková ze Šumperka, Helena Unzeitigová ze Zábřeha, Petr Doleček z Bludova a Zdenka Klimešová z Hrabenova.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně IC Zábřeh (v budově kulturáku).