KULTURA

III. Klášterní hudební slavnosti Šumperk odkrývají svou dramaturgii

1. července 2009, 08:00, rejdakce
Šumperk - Také v letošním červenci ožije Šumperk festivalem klasické vážné hudby.
III. Klášterní hudební slavnosti Šumperk jsou již připraveny a my bychom rádi pootevřeli programová dvířka tohoto mladého festivalu. Pro letošní rok jsme připravili 3 koncerty, které se budou konat 8.7.2009, 10.7.2009 a 17.7.2009, a všechny budou velkou hudební událostí nejen pro Šumperk, ale pro celý region Olomouckého kraje.

Zahajovací koncert ve středu 8. července 2009 nabídne od 20 h v prostorách Klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku večer Braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha. Toto světově proslulé instrumentální dílo sestává ze šesti samostatných koncertů, na koncertu v Šumperku uslyšíme koncerty č. 3, 4 a 5 v podání souboru historických nástrojů Ensemble Accento.

Druhým festivalovým koncertem přivítáme v pátek 10. července 2009 od 20 h v Pavlínině dvoře hvězdu našeho současného houslového nebe Gabrielu Demeterovou a soubor Collegium Gabriely Demeterové, který bude se sólistkou spoluúčinkovat. Program koncertu bude složen ze skladeb barokních mistrů G. Ph. Telemanna, H. I. F. Bibera, J. J. Quantze a G. Tartiniho. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve velkém sále Domu kultury.

Závěrečný festivalový koncert v pátek 17. července 2009 bude poctou jednomu z největších skladatelů hudební historie Georgu Friedrichu Händelovi. V letošním roce vzpomínáme 250 let od jeho úmrtí, a také proto jsme s radostí vybrali pro závěrečný koncert oratorium Mesiáš. Známé Alleluja z tohoto oratoria si jistě nenechají zasvěcení ujít. Večer bude v režii světoznámého českého souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodejích v Informačním centru v Šumperku a v pokladně Domu kultury v Šumperku.


1. MUSICA BOHEMICA

O souboru
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět i projekty s více jak sedmdesáti členy včetně sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. V této kategorii vznikají různé programy tématického zaměření, například vánoční a velikonoční koncerty, koncerty pro mládež (výchovné koncerty) a jiné. Velké těžiště souboru je ovšem také v nahrávání nejrůznějšího repertoáru na nosiče CD. Soubor natočil 38 titulů CD a hudbu k několika filmům. Musica Bohemica je častým hostem v zemích celé Evropy.

Umělecký vedoucí Jaroslav Krček


 
Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklór a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se ji snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.
 
 
Souběžně s tímto vyhraněným historicko-folklórním zájmem probíhá i druhá linie jeho tvorby: vlastní kompoziční práce na poli symfonickém, komorním a vokálním. Také v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné názory nepodléhající módě. Nikdy nevyznával žádnou ortodoxní uměleckou víru, nedal se svazovat předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu všemožných skladatelských technik. Zato však usiloval o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače zaujala. Stejně osobitým je i dirigentem. Natočil například více než 50 CD, od hudby historické přes své vlastní skladby až k nahrávkám týkajících se právě folklóru.
 

 
2. COLLEGIUM GABRIELY DEMETEROVÉ

Soubor, který plní hudební sny ...
Jak název napovídá, soubor v roce 2005 založila houslistka Gabriela Demeterová. Je jeho sólistkou i uměleckou vedoucí. Členy jsou výjimečné hudební osobnosti. Všechny spojuje společný sen o špičkové interpretaci hudby a obdobná profesní vyspělost.

"Jsem ráda, že si dnes mohu dovolit vybrat si ze svých kolegů ty "nej" a s nimi se věnovat té krásné dámě, paní Hudbě. Je to soubor, který pro mne vytváří potřebné hudební zázemí, v němž mohu naplno realizovat své hudební vize," vysvětluje zakladatelka souboru Gabriela Demeterová.

Collegium Gabriely Demeterové je všestranný komorní soubor. Jeho obsazení se mění podle potřeb repertoáru a programu. Tak může svým posluchačům nabídnout i speciální aranžmá virtuózních skladeb pro housle nebo violu, které jsou jinak uváděny pouze s velkým symfonickým orchestrem nebo naopak jen s klavírem. Do širokého repertoáru patří například Brahmsovy Uherské tance, Sarasateho Cigánské melodie, Čajkovského Valse-Scherzo, Dvořákův Mazurek ...

Výjimečným hudebním počinem souboru je interpretace a natočení kompletu duchovních kantát „Opella Ecclesiastica“ českého barokního skladatele Josefa Antonína Plánického. Nahrávka vznikla na zámku v jeho rodišti Manětíně, kde také za svého života působil. Ucelený soubor drobných hudebních dílek s hlubokými biblickými tématy je plný melodických nápadů a zcela srovnatelný s tvorbou slavných skladatelů tehdejší Evropy.

Barokní sen splnil soubor vynikajících interpretů sobě i svým posluchačům na řadě krásných koncertů. V roce 2005 vystupoval například na Mezinárodních festivalech komorní hudby v Českém Krumlově nebo Emy Destinové v Českých Budějovicích. V prosinci téhož roku absolvoval úspěšné koncertní turné po Japonsku. K nejvýznamnějším aktivitám roku 2006 patřila v Praze účast ve slavnostním programu k 50. výročí společnosti Sazka v Sazka Areně. V nejmodernější české víceúčelové hale s kapacitou až 18 tisíc diváků vystupovalo Collegium v rámci programu jako jediný soubor z oblasti vážné hudby.

Gabriela Demeterová


 
Houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži prestižního časopisu Prague Leaders Magazine ...

Gabriela Demeterová se již řadu let intenzivně věnuje studiu barokní hudby a její interpretaci na moderním nástroji s použitím dobových prvků. Od roku 1998 hraje starou hudbu v původním ladění (415 Hz), které je téměř o půl tónu nižší než ladění užívané v současnosti. Cílem nižšího ladění je lepší vyznění jednotlivých tónin a jejich disonancí; umožňuje také práci s alikvotními tóny a větší zvukovou barevnost.


3. ENSEMBLE ACCENTO

Ensemble Accento byl založen v roce 2003 cembalistkou Editou Keglerovou a flétnistkou Julií Branou poté, co se obě hudebnice vrátily ze studíi v zahraničí ( Hamburk, Den Haag, Brémy, Londýn) a navázaly tak na dřívější spolupráci z let studií na Konzervatoři v Plzni. Soubor se věnuje historicky poučené interpretaci hudby a hraje na dobové nástroje nebo jejich kopie. Jeho repertoár zahrnuje díla instrumentální a vokální z období raného a vrcholného baroka až po klasicismus. Soubor pravidelně spolupracuje s dalšími umělci, čímž se daří programovou nabídku souboru dále rozšiřovat.

Julie Braná
barokní flétnyJulie Braná vystudovala konzervatoř ve třídě paní prof. M. Kroupové a jako příčná flétnistka působila (1995/96) v Karlovarském symfonickém orchestru. Současně se intenzivně věnovala hře na zobcovou flétnu – mistrovské kursy u renomovaných flétnistů, např. u P. Holtslaga, H. Tola, W. Hazelzeta, K. Hüntelera, N. Haden, P. Thorby v Nĕmecku, Holandsku, či Norsku. Vystupovala s různými soubory « staré hudby », se kterými natočila i několik nahrávek např. s Musicou floreou, či Jiřím Stivínem.

Od roku 1987 pravidelně navštěvovala letní mistrovské kursy zobcové flétny v Bechyni (nyní Prachatice) a nyní jako lektorka zde vede každoročně od léta 1998 mistrovský kurs zobcové a barokní příčné flétny spolu s dalšími významnými českými a zahraničními interprety staré hudby.

V roce 1996 byla Julie Braná přijata na Hochschule für Musik und Theater Hamburg, kde pod vedením prof. P. Holtslaga studovala hru na zobcovou flétnu jako hlavní obor a v roce 2001 zde úspěšně získala diplom, studium pak ukončila v roce 2004 a doplnila tak koncertním diplomem a to s vyznamenáním. Tímto se stala u nás v tak netradičním oboru první kvalifikovanou interpretkou na tento nástroj. Její repertoár pojímá hudební styly 14. – 20. století v oblasti sólové i komorní. Zvláštĕ pak interpretace moderní hudby zde zaujímá důležitou roli.

Julie Braná se také věnovala studiu barokní a klasicistní příčné flétny na Hochschule für Künste Bremen (2001-03) u prof. M. Roota a působila jako zobcová a příčná flétnistka v různých ansámblech, např. Ensemble tre voci, Holborne consort, Hannoversche Hofkapelle, Niedersächsische Staatstheater Hannover, a jako pedagog zobcové flétny na hudebním oddělení Volkshochschule Pinneberg.

V roce 2003 přijala Julie Sukupová místo profesorky zobcové flétny na Konzervatoři v Plzni. Její koncertní a pedagogickou činností získává tak zobcová flétna jako profesionální nástroj významné postavení na české hudební scénĕ.

Edita Keglerová
cembaloEdita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni obor klavír a cembalo. V roce 1993 byla přijata na Akademii múzických umění v Praze, kde dále rozvíjela svůj zájem o hru na cembalo pod vedením Prof. Giedré-Lukšaité Mrázkové.

Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě u prof. Jacquese Ogga na Královské Konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom MMUS v sólové a komorní hře .V roce 2002 jí bylo uděleno stipendium Královskou Akademií hudby v Londýně na roční stáž, kde se věnovala převážně studiu hry číslovaného basu (prof. Laurence Cummings), ale též hře na klavichord (prof. Terence Charleston) a kladívkový klavír (prof. Carole Cerasi). V září 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou disertaci na Akademii múzických umění v oboru „Interpretace a teorie interpretace“ na téma: Koncertantní tvorba J. A. Bendy.

V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrynclovou 1. cenu a Zvláštní cenu nakladatelství Bärenreiter za nejlepší interpretaci skladby, dle historicky poučené provozovací praxe, na nejprestižnější Mezinárodní soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických Bruggách. V roce 2000 získala „Honorable mention“ na téže soutěži, tentokráte v sólové cembalové hře. V roce 1998 se členky cembalového dua staly finalistkami mezinárodní rozhlasové soutěže Tribuna mladých interpretů TIJI.

Jako sólistka nebo členka různých komorních souborů vystoupila na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří (Londýn, Berlín, Drážďany, Den Haag, Praha, Tokio aj.). Spolupracuje s ansámbly zaměřenými na interpretaci staré hudby (Pražský barokní soubor, Capella Regia, Hipocondria). V roce 2004 založila spolu s flétnistkou Julií Branou soubor Accento. Nahrává pro Český rozhlas a spolupracuje s Českou televizí. V letech 2003-2005 vyučovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od roku 1996 pedagogicky působí na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením.


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Tento článek dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.