KULTURA

III. Klášterní hudební slavnosti Šumperk odkrývají svou dramaturgii

1. července 2009, 08:00, rejdakce
Šumperk - Také v letošním červenci ožije Šumperk festivalem klasické vážné hudby.
III. Klášterní hudební slavnosti Šumperk jsou již připraveny a my bychom rádi pootevřeli programová dvířka tohoto mladého festivalu. Pro letošní rok jsme připravili 3 koncerty, které se budou konat 8.7.2009, 10.7.2009 a 17.7.2009, a všechny budou velkou hudební událostí nejen pro Šumperk, ale pro celý region Olomouckého kraje.

Zahajovací koncert ve středu 8. července 2009 nabídne od 20 h v prostorách Klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku večer Braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha. Toto světově proslulé instrumentální dílo sestává ze šesti samostatných koncertů, na koncertu v Šumperku uslyšíme koncerty č. 3, 4 a 5 v podání souboru historických nástrojů Ensemble Accento.

Druhým festivalovým koncertem přivítáme v pátek 10. července 2009 od 20 h v Pavlínině dvoře hvězdu našeho současného houslového nebe Gabrielu Demeterovou a soubor Collegium Gabriely Demeterové, který bude se sólistkou spoluúčinkovat. Program koncertu bude složen ze skladeb barokních mistrů G. Ph. Telemanna, H. I. F. Bibera, J. J. Quantze a G. Tartiniho. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve velkém sále Domu kultury.

Závěrečný festivalový koncert v pátek 17. července 2009 bude poctou jednomu z největších skladatelů hudební historie Georgu Friedrichu Händelovi. V letošním roce vzpomínáme 250 let od jeho úmrtí, a také proto jsme s radostí vybrali pro závěrečný koncert oratorium Mesiáš. Známé Alleluja z tohoto oratoria si jistě nenechají zasvěcení ujít. Večer bude v režii světoznámého českého souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodejích v Informačním centru v Šumperku a v pokladně Domu kultury v Šumperku.


1. MUSICA BOHEMICA

O souboru
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět i projekty s více jak sedmdesáti členy včetně sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. V této kategorii vznikají různé programy tématického zaměření, například vánoční a velikonoční koncerty, koncerty pro mládež (výchovné koncerty) a jiné. Velké těžiště souboru je ovšem také v nahrávání nejrůznějšího repertoáru na nosiče CD. Soubor natočil 38 titulů CD a hudbu k několika filmům. Musica Bohemica je častým hostem v zemích celé Evropy.

Umělecký vedoucí Jaroslav Krček


 
Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklór a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se ji snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.
 
 
Souběžně s tímto vyhraněným historicko-folklórním zájmem probíhá i druhá linie jeho tvorby: vlastní kompoziční práce na poli symfonickém, komorním a vokálním. Také v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné názory nepodléhající módě. Nikdy nevyznával žádnou ortodoxní uměleckou víru, nedal se svazovat předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu všemožných skladatelských technik. Zato však usiloval o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače zaujala. Stejně osobitým je i dirigentem. Natočil například více než 50 CD, od hudby historické přes své vlastní skladby až k nahrávkám týkajících se právě folklóru.
 

 
2. COLLEGIUM GABRIELY DEMETEROVÉ

Soubor, který plní hudební sny ...
Jak název napovídá, soubor v roce 2005 založila houslistka Gabriela Demeterová. Je jeho sólistkou i uměleckou vedoucí. Členy jsou výjimečné hudební osobnosti. Všechny spojuje společný sen o špičkové interpretaci hudby a obdobná profesní vyspělost.

"Jsem ráda, že si dnes mohu dovolit vybrat si ze svých kolegů ty "nej" a s nimi se věnovat té krásné dámě, paní Hudbě. Je to soubor, který pro mne vytváří potřebné hudební zázemí, v němž mohu naplno realizovat své hudební vize," vysvětluje zakladatelka souboru Gabriela Demeterová.

Collegium Gabriely Demeterové je všestranný komorní soubor. Jeho obsazení se mění podle potřeb repertoáru a programu. Tak může svým posluchačům nabídnout i speciální aranžmá virtuózních skladeb pro housle nebo violu, které jsou jinak uváděny pouze s velkým symfonickým orchestrem nebo naopak jen s klavírem. Do širokého repertoáru patří například Brahmsovy Uherské tance, Sarasateho Cigánské melodie, Čajkovského Valse-Scherzo, Dvořákův Mazurek ...

Výjimečným hudebním počinem souboru je interpretace a natočení kompletu duchovních kantát „Opella Ecclesiastica“ českého barokního skladatele Josefa Antonína Plánického. Nahrávka vznikla na zámku v jeho rodišti Manětíně, kde také za svého života působil. Ucelený soubor drobných hudebních dílek s hlubokými biblickými tématy je plný melodických nápadů a zcela srovnatelný s tvorbou slavných skladatelů tehdejší Evropy.

Barokní sen splnil soubor vynikajících interpretů sobě i svým posluchačům na řadě krásných koncertů. V roce 2005 vystupoval například na Mezinárodních festivalech komorní hudby v Českém Krumlově nebo Emy Destinové v Českých Budějovicích. V prosinci téhož roku absolvoval úspěšné koncertní turné po Japonsku. K nejvýznamnějším aktivitám roku 2006 patřila v Praze účast ve slavnostním programu k 50. výročí společnosti Sazka v Sazka Areně. V nejmodernější české víceúčelové hale s kapacitou až 18 tisíc diváků vystupovalo Collegium v rámci programu jako jediný soubor z oblasti vážné hudby.

Gabriela Demeterová


 
Houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži prestižního časopisu Prague Leaders Magazine ...

Gabriela Demeterová se již řadu let intenzivně věnuje studiu barokní hudby a její interpretaci na moderním nástroji s použitím dobových prvků. Od roku 1998 hraje starou hudbu v původním ladění (415 Hz), které je téměř o půl tónu nižší než ladění užívané v současnosti. Cílem nižšího ladění je lepší vyznění jednotlivých tónin a jejich disonancí; umožňuje také práci s alikvotními tóny a větší zvukovou barevnost.


3. ENSEMBLE ACCENTO

Ensemble Accento byl založen v roce 2003 cembalistkou Editou Keglerovou a flétnistkou Julií Branou poté, co se obě hudebnice vrátily ze studíi v zahraničí ( Hamburk, Den Haag, Brémy, Londýn) a navázaly tak na dřívější spolupráci z let studií na Konzervatoři v Plzni. Soubor se věnuje historicky poučené interpretaci hudby a hraje na dobové nástroje nebo jejich kopie. Jeho repertoár zahrnuje díla instrumentální a vokální z období raného a vrcholného baroka až po klasicismus. Soubor pravidelně spolupracuje s dalšími umělci, čímž se daří programovou nabídku souboru dále rozšiřovat.

Julie Braná
barokní flétnyJulie Braná vystudovala konzervatoř ve třídě paní prof. M. Kroupové a jako příčná flétnistka působila (1995/96) v Karlovarském symfonickém orchestru. Současně se intenzivně věnovala hře na zobcovou flétnu – mistrovské kursy u renomovaných flétnistů, např. u P. Holtslaga, H. Tola, W. Hazelzeta, K. Hüntelera, N. Haden, P. Thorby v Nĕmecku, Holandsku, či Norsku. Vystupovala s různými soubory « staré hudby », se kterými natočila i několik nahrávek např. s Musicou floreou, či Jiřím Stivínem.

Od roku 1987 pravidelně navštěvovala letní mistrovské kursy zobcové flétny v Bechyni (nyní Prachatice) a nyní jako lektorka zde vede každoročně od léta 1998 mistrovský kurs zobcové a barokní příčné flétny spolu s dalšími významnými českými a zahraničními interprety staré hudby.

V roce 1996 byla Julie Braná přijata na Hochschule für Musik und Theater Hamburg, kde pod vedením prof. P. Holtslaga studovala hru na zobcovou flétnu jako hlavní obor a v roce 2001 zde úspěšně získala diplom, studium pak ukončila v roce 2004 a doplnila tak koncertním diplomem a to s vyznamenáním. Tímto se stala u nás v tak netradičním oboru první kvalifikovanou interpretkou na tento nástroj. Její repertoár pojímá hudební styly 14. – 20. století v oblasti sólové i komorní. Zvláštĕ pak interpretace moderní hudby zde zaujímá důležitou roli.

Julie Braná se také věnovala studiu barokní a klasicistní příčné flétny na Hochschule für Künste Bremen (2001-03) u prof. M. Roota a působila jako zobcová a příčná flétnistka v různých ansámblech, např. Ensemble tre voci, Holborne consort, Hannoversche Hofkapelle, Niedersächsische Staatstheater Hannover, a jako pedagog zobcové flétny na hudebním oddělení Volkshochschule Pinneberg.

V roce 2003 přijala Julie Sukupová místo profesorky zobcové flétny na Konzervatoři v Plzni. Její koncertní a pedagogickou činností získává tak zobcová flétna jako profesionální nástroj významné postavení na české hudební scénĕ.

Edita Keglerová
cembaloEdita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni obor klavír a cembalo. V roce 1993 byla přijata na Akademii múzických umění v Praze, kde dále rozvíjela svůj zájem o hru na cembalo pod vedením Prof. Giedré-Lukšaité Mrázkové.

Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě u prof. Jacquese Ogga na Královské Konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom MMUS v sólové a komorní hře .V roce 2002 jí bylo uděleno stipendium Královskou Akademií hudby v Londýně na roční stáž, kde se věnovala převážně studiu hry číslovaného basu (prof. Laurence Cummings), ale též hře na klavichord (prof. Terence Charleston) a kladívkový klavír (prof. Carole Cerasi). V září 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou disertaci na Akademii múzických umění v oboru „Interpretace a teorie interpretace“ na téma: Koncertantní tvorba J. A. Bendy.

V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrynclovou 1. cenu a Zvláštní cenu nakladatelství Bärenreiter za nejlepší interpretaci skladby, dle historicky poučené provozovací praxe, na nejprestižnější Mezinárodní soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických Bruggách. V roce 2000 získala „Honorable mention“ na téže soutěži, tentokráte v sólové cembalové hře. V roce 1998 se členky cembalového dua staly finalistkami mezinárodní rozhlasové soutěže Tribuna mladých interpretů TIJI.

Jako sólistka nebo členka různých komorních souborů vystoupila na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří (Londýn, Berlín, Drážďany, Den Haag, Praha, Tokio aj.). Spolupracuje s ansámbly zaměřenými na interpretaci staré hudby (Pražský barokní soubor, Capella Regia, Hipocondria). V roce 2004 založila spolu s flétnistkou Julií Branou soubor Accento. Nahrává pro Český rozhlas a spolupracuje s Českou televizí. V letech 2003-2005 vyučovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od roku 1996 pedagogicky působí na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením.


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Tento článek dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.

ZA KULTUROU ZADARMO

Hrajte s Rejem o tři lístky na film Rocketman.Životní příběh hudební legendy Eltona Johna, vinoucí se od jeho hudebních začátků až na samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity. Režie se ujal Dexter Fletcher, který stál za dokončením filmu Bohemian Rhapsody. Šumperské kino OKO ho promítá ve čtvrtek 30. května. Můžete být u toho, pokud odpovíte správně na soutěžní otázku. Výherce zveřejníme v příštím čísle.

Otázka:
V hlavní roli Eltona Johna zazáří Taron Egerton. V jakém kresleném filmu si Eltona Johna již zazpíval

A) Tajný život mazlíčků
B) Ledová královna
C) Zpívej

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO a ADRESU na číslo 737 559 551. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ
Volné vstupenky pro třikrát dvě osoby na zahajovací koncert festivalu Klášterní hudební slavnosti 2019 konaný v šumperském Domě kultury 7. června, vyhrávají: L. Odehnalová z Kolšova, M. Kulhaj ze Šumperka a Z. Trhalová ze Zábřeha. Blahopřejeme! Vstupenky si vyzvedněte v pokladně DK.