dobrej den – Vlastně ano

Jeseníky nepatří mezi hory, kam by člověk vyrážel s vědomím, že se už nikdy nemusí vrátit. Nejsou to Himaláje ani Andy. Jsou na dosah moderní civilizace a zajištěné sítí stanic horské služby. O to více mohou být zrádné.