KULTURA

TÉMA MĚSÍCE: Digitalizace může zavřít malá kina v obcích

23. září 2009, 21:55, info@rej.cz, -zag-
TÉMA MĚSÍCE: Digitalizace může zavřít malá kina v obcích Šumpersko, Jesenicko, Zábřežsko - Ministerstvo kultury přijalo v červnu materiál „Digitalizace kin v ČR“. Jedná se o výchozí dokument pro naplňování jednoho z úkolů Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2014, spočívající v podpoře modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou.
Co digitalizace znamená?

Digitalizace kin znamená nahrazení 35mm filmových projektorů digitální technologií a zároveň změnu zavedených způsobů distribuce. Kvalita digitálního promítání je srovnatelná s promítáním z 35mm, digitální kopie navíc nepodléhá mechanickému opotřebení a její kvalita tedy zůstává konstantní. Digitální projekce přinesou v budoucnu úspory, zejména při výrobě kopií a jejich distribuci. Na přechodné období, kdy bude ještě souběh klasických 35mm kopií a již nových digitálních nosičů, je však třeba počítat s vyššími náklady v oblasti distribuce. Úspora se projeví až v okamžiku, kdy bude distribuce probíhat z větší části na digitálních nosičích. Stručně tedy lze říct, že pokud nedojde k digitalizaci kin, může být v blízké budoucnosti znemožněn přístup diváků k novým filmům, které budou distribuovány pouze na digitálním nosiči.


Kolik digitalizace bude stát a kdo ji bude financovat?

Malá obecní kina budou tedy muset investovat do nového technického vybavení. Pro digitalizaci je nutný  projektor D-cinema a server Media Block. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde pokud možno i lepší zvuk  a tedy nutnost pořídit nový zvukový systém.

Náklady na realizaci digitalizace kin odhadují  úředníci ministerstva na 50 milionů korun ročně v letech 2010 až 2014. I když přijetí  programu a jeho finanční plnění odložila vláda až  do doby schválení  státního rozpočtu na příští rok, tedy po mimořádných podzimních volbách, grantové řízení, ve kterém se mohou provozovatelé kin ucházet o finanční dotaci, skončilo již 10. září


Ze  Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie lze i soukromými subjekty žádat o mimořádný grant na první vlnu tzv. velké digitalizace kina. Tento grant bude poskytován i nově vznikajícím kinům. 


Která kina budou digitalizovat a které jsou v ohrožení?

Samo ministerstvo přiznává, že nekoordinovaný proces a podcenění příprav přechodu na digitalizaci by mohl znamenat znevýhodnění ČR v oblasti distribuce filmů v celosvětovém měřítku.  

Oslovili  jsme provozovatele kin na Šumpersku, Jesenicku i Zábřežsku a zjišťovali, zda a jak se jich digitalizace dotkne.

KINO OKO ŠUMPERK
"S digitalizací v Kině Oko Šumperk samozřejmě počítáme. Prozatím jsem na začátku, nechala jsem si zpracovat projekt digitalizace kina Oko, který ještě nemám v ruce," říká ředitelka kina Zdeňka Holubářová. Podle ní čeká kino řada jednání se zřizovatelem i žádosti o dotace, bez nich se digitalizace v Šumperku jistě neobejde. 

KINO  MÍR HANUŠOVICE

K rozhovoru o osudu kina v Hanušovicích, o tom, zda je digitalizace nutná či dokonce nevyhnutelná, i o provozování kina obecně jsme si povídali virtuálně s panem Janem Šimkem z kina Mír v Hanušovicích.

Rej.cz: Dotkne se digitalizace právě vašeho kina v Hanušovicích? Jak budete při nutnosti digitalizace postupovat - žádost o dotaci, samofinancování, zrušení kina pro nedostatek finančních možností digitalizace?

Jan Šimek: "V současné době se o digitalizaci z důvodů financí neuvažuje. Předběžný rozpočet bez 3D technologie by činil asi 3 500 000,- Kč. Rozšíření na 3D dalších cca 700 000,-Kč. Na dotaci z ministerstva kultury většina malých kin nedosáhne, protože nesplní podmínky dané ministerstvem, a pokud se podmínky pro malá kina nezmění hrozí jejich zánik, protože nebudou mít co hrát."

Rej.cz: Je digitalizace akcí nezbytně nutnou pro další rozvoj kinematografie nebo jde jen o další účelové nařízení Evropské únie?
Jan Šimek: "Digitalizace je nezbytně nutná vzhledem k finančním nákladům na výrobu kopií, která je u digitálních pouze 10-20% oproti klasické 35mm kopii a možností opětovného nahrání jiného filmu na nosič."

Rej.cz: Jak si mají diváci digitalizaci představit? Pocítí oni sami nějaké změny k lepšímu? Lepší obraz či zvuk?
Jan Šimek: "Diváci uvidí obraz bez rušivých vlivů mechanického poškození, ke kterému dochází při manipulaci s kopií a promítáním a zvláště zvuk uslyší prostorově, protože většina malých kin zatím takové zařízení nemá a pro digitalizaci je nezbytné."

Rej.cz: Vítáte v současné době ekonomické krize, kdy je přísun návštěvníků kin jistě menší, projekt digitalizace? Přivede podle Vás více diváků do sálů?
Jan Šimek: "Nedá se říct, že letošní rok je menší návštěvnost, zatím je v našem kině na úrovni let minulých. Digitalizace ze začátku přivede do kin více diváků, protože každá novinka láká. Další osud kin bude záležet na postoji státu a obcí, zda podpoří zachování malých kin, protože náklady na pořízení technologie jsou pro malá kina vysoké a ekonomicky nevratné. Bylo by škoda ochudit obyvatele obcí a malých měst o často jediné kulturní vyžití."

Oslovili jsme i další kina, zejména v malých obcích, kde je právě jejich existence nejvíce ohrožena. Provozovatelé kin mají samozřejmě obavy o svou živnost či o samo zachování kina, nevylučují ani jeho uzavření. Náklady na digitalizaci se budou povětšinou snažit řešit z různých grantů a dotací.
 


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Tento článek dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.

ZA KULTUROU ZADARMO

Hrajte s REJEM o 5 vstupenek na koncert kapely TURBO, která vystoupí v DK Šumperk v pátek 26. října. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. V příštím čísle zveřejníme jména pěti čtenářů, kteří půjdou na koncert zadarmo.

Soutěžní otázka:

Ve kterém roce vydala kapela Turbo první album?

A) 1981
B) 1987
C) 1984

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO,
BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ

Vstupenku na beznadějně vyprodaný festival DŽEMFEST, který se uskuteční v pátek 19. října v Domě kultury Šumperk, vyhráli Mirka Jílková z Libiny a Vladimír Urbanec ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně DK Šumperk.