SPOLEČNOST

Kulturní život - prosinec 2004

24. listopadu 2004, 14:01, téma KULTURNÍ ŽIVOT, Kulturní život


STALO SE V prosinci
85 let od zřízení prvního českého střediska a knihovny v Šumperku

Již na sklonku roku 1918 se ve městě k české národnosti hlásilo asi osm set obyvatel města a v důsledku přílivu českých státních zaměstnanců, mezi nimiž nejpočetnější složku tvořili železničáři, bylo tu podle sčítání z roku 1921 1991 Čechů. Skrytá i otevřená nenávist německých šovinistů je pronásledovala na každém kroku. Na druhé straně právě ona nenávistná atmosféra nutila zdejší českou menšinu k větší soudržnosti, která se projevovala zejména zpočátku po všech stránkách. Jakousi koordinující silou tu byl místní odbor i okrsek Národní jednoty, která hrála hlavní roli jak při organizování českého menšinového života, tak zejména při prosazování menšinových práv. V prosinci roku 1919 získala šumperská menšina i svůj první stánek – Českou besedu na dnešním počátku ulice Gen. Svobody (na tehdejším Eichelbrennerplatz), která se v roce 1922 přestěhovala na tehdejší Klášterní ulici (dnešní ulice Radniční). Na sklonku dvacátých let po ztroskotání snah o získání hotelu Ludwig, pozdějšího hotelu Praha, si česká menšina vlastními prostředky zakoupila dům na Hlavní třídě (budova ředitelství Severomoravských dřevařských závodů), z něhož vybudovala vlastní Národní dům. V témže měsíci byla založena i česká knihovna, kterou si pořídily společně první čtyři české spolky v Šumperku, vedle již zmíněné Národní jednoty tělocvičná jednota Sokol, jednota Čs. obce legionářské a odbor Klubu českých turistů. Knihy byly opatřeny razítky spolků a uchovávaly se nejprve v malé spolkové místnosti na nádraží, později v klubovní místnosti tehdejší besedy. Po vydání zákona o povinnosti zřizovat veřejné knihovny v obcích z prostředků obecních došlo k tomu, že německá obec šumperská musela zřídit českou veřejnou knihovnu z prostředků obecních a poskytnout jí místnost – skladiště i půjčovnu roku 1926. Touto knihovní místností byla tmavá světnice s oknem do dvora v bývalém dominikánském klášteře. -sp-


PŘEDPLATNÉ NA ROK 2005 SE NEMĚNÍ

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se ani v roce 2005 nezmění. Předplatné tak bude činit 240 Kč na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 168 Kč (jiný systém doručování). Pokud chcete každý měsíc najít Kulturní život Šumperka ve své schránce, stačí jen zaplatit přiloženou složenku s adresou příjemce: Agentura Trifox, s.r.o., Langrova 33, 787 01 Šumperk, částku lze uhradit také přímo v sídle Agentury Trifox na Langrově ulici 33. Pokud chcete dostat lednové číslo KŽŠ včas, předplatné je potřeba zaplatit do 20. prosince 2004!
Redakce


Klidné a krásné vánoční svátky a vše nejlepší

v roce 2005 přeje všem svým čtenářům redakční rada Kulturního života Šumperka


MIKULÁŠ PŘIJEDE DO MĚSTA JIŽ POPÁTÉ

Andělské zvonění, zpívání a rozdávání pamlsků čeká především ty nejmenší v neděli 5. prosince. V tento den totiž zavítá již popáté do Šumperka svatý Mikuláš, kterého budou na cestě centrem města doprovázet nejen andělé a andílci, ale nechtěně také čerti a zlobiví čertíci. Posledně jmenovaní by přitom měli táhnout bryčku, jež vyrazí úderem páté hodiny podvečerní od Obchodní akademie na náměstí Svobody a vydá se Hlavní třídou a Starobranskou ulicí na náměstí Míru. Zde budou moci děti i jejich rodiče přivítat svatého Mikuláše v 17 hodin a 17 minut, ti „hodní“ se přitom mohou těšit na sladkou odměnu a „zlobiví“ se patrně dočkají pokárání, chybět nebude ani čertovský rej, andělské melodie a další překvapení.
Zuzana Kvapilová


MĚSTO SE OBLÉKÁ DO VÁNOČNÍHO, RADNICE CHYSTÁ ŠUMPERSKÉHO KAPRA A ZABIJAČKOVÉ TRHY

Do slavnostního vánočního hávu se již oblékají ulice v centru Šumperka. Kromě pětatřiceti světelných girland postupně nainstalovali pracovníci firmy Elektroslužby Kňazovčík také pět desítek zářících ozdob s motivy sněhových vloček, komet, vánočních stromečků a zvonků, stromy na pěší zóně a u radnice ozdobí třpytivými řetězy a na úplný závěr pak rozsvítí světla na obou vánočních stromech. „Vánoční výzdoba bude stejná jako loni, očistili jsme ji, opravili a doplnili vadné žárovky. Nové jsou pouze svítící řetězy na stromy, jež se nacházejí na Hlavní třídě,“ říká ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich, podle něhož se šumperské ulice poprvé rozzáří 26. liatopadu. Stejně jako v loňském roce umocní i letos vánoční atmosféru v Šumperku dva stromy. Mohutná osmnáctimetrová jedle douglaska dorazí na náměstí Míru u radnice 29. listopadu z Písařova, který ji městu věnoval. Menší smrk, jenž zkrášlí 30. listopadu prostranství na tzv. „Točáku“, pak vyrostl v městském lese. Vánoční světélka se přitom na obou poprvé rozsvítí ve středu 1. prosince. Předsváteční čas oživí v Šumperku tradiční čtyřdenní trhy nazvané „Šumperský kapr“ a Vánoční zabijačkové trhy u radnice. 9. prosince nejprve vpluje Kapr na Hlavní třídu a do přilehlých ulic, které obsadí prodejci se svými stánky, o týden později pak zabere místní Dům kultury a v sobotu 18. prosince také výstavní síň muzea. „V rámci Šumperského kapra připravujeme již čtvrtý ročník prodejní výstavy nazvané Vánoce v muzeu. Své výrobky zde přitom budou nabízet pouze prodejci řemeslného a rukodělného zboží, letošní ročník navíc obohatí Městský dům dětí a mládeže u radnice ukázkami řemesel,“ prozrazuje Miluše Berková z Vlastivědného muzea. Ti, kteří do muzea zavítají, si budou moci nejen nakoupit dárečky, ale také zhlédnout výstavu Veselé Vánoce, jež bude k vidění v Hollarově galerii od 15. do 31. prosince. Tradici slavení jednoho z největších svátků v roce představí nejen předměty související s lidovými zvyky a pověrečnými praktikami, ale také štědrovečerný stůl a nazdobený vánoční stromek. Hned dvakrát zavoní v prosinci na náměstí Míru pravá domácí zabijačka. Během Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají od 20. do 22. prosince, budou moci návštěvníci ochutnat nejen prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality, ale také svařené víno, punč a medovinu. Trhovci zde pak budou nabízet i tradiční vánoční zboží, počínaje jmelím přes ozdoby na stromeček a keramiku až po výrobky kovářské palice. Sváteční atmosféru pak navíc umocní vystoupení Šumperského dětského sboru. Zuzana Kvapilová


Město Šumperk pořádá vánoční trhy Šumperský kapr

Od čtvrtku 9. do neděle 12. prosince vždy od 8 do 18 hodin na Hlavní třídě a v přilehlých ulicích


ADVENTNÍ ČAS PŘIPOMENOU KONCERTY VE PROSPĚCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pouze několik málo dnů zbývá do začátku adventu, čtyřtýdenního přípravného předvánočního období. Tento čas je naplněný zvláštní atmosférou, kterou pociťuje v tuto zimní dobu snad každý člověk. Pro děti je to období spojené především s netrpělivým počítáním dnů, kdy přijde Ježíšek, aby jim nadělil dárky. Pro dospělé je to příležitost k uvažování a vzpomínce, třeba na dětství v rodném domě či na blízké, kteří už nežijí. Pro někoho mají své kouzlo lidové zvyky, zpívání koled či pečení cukroví, jiné zas uvádějí vánoční svátky v mystický prožitek posvátného zrození dítěte. Všichni společně pak pociťujeme a přejeme si, aby Vánoce byly šťastnými dny, dobou „radostného míru a pokoje všem lidem dobré vůle“. Adventní čas si obyvatelé Šumperka již pošesté připomenou koncerty, které ve městě pořádá Dům kultury Šumperk a jejichž výtěžek pomůže slabým, nemocným a sociálně potřebným, o něž se ve městě stará řada neziskových organizací. Peníze každoročně shromážděné během koncertů a z prodeje speciálních vánočních pohlednic již podpořily více než tři desítky organizací a každoročně i místní Kojenecký ústav. „Lidé mohou letos finančně pomoci sedmi organizacím, a to během čtyř adventních koncertů. Dva z nich přitom připadají na neděli, koncertování u vánočního stromu se odehraje v pondělí čtvrtého adventního týdne a druhý koncert adventní jsme naplánovali na sobotu, neboť v neděli 5. prosince pořádá místní římsko-katolická farnost průvod sv. Mikuláše městem,“ vysvětluje Hana Havlíčková, jež za organizování adventních koncertů obdržela letos v dubnu Cenu města Šumperka. „Mám velkou radost, že adventní koncerty po pěti letech k Šumperku neodmyslitelně patří, že se k nim lidé hlásí a chtějí dát peníze. Za to jim patří náš dík,“ říká Havlíčková a prozrazuje, že loňský ročník vynesl více než dvacet tisíc korun, celkem se pak během pěti let vybralo téměř osmdesát tisíc. Výtěžek letošní dobrovolné finanční sbírky si rovným dílem rozdělí šumperská Charita, speciální škola pro děti s více vadami Pomněnka, o.p.s, občanské sdružení Lano, Savore Šumperk, obecně prospěšná společnost Dětský klíč a Poradna pro ženy a dívky. Poslední adventní koncert pak bude již tradičně věnován Dětskému domovu a kojeneckému ústavu Šumperk. Organizátoři adventních koncertů se také letos rozhodli pokračovat v osvědčeném prodeji speciálních vánočních pohlednic. Tentokrát doplní obrázek dřevořezby na pohlednici, jejíž autorkou je řezbářka a sochařka Dagmar Koverdynská, adventní píseň Adama Michny z Otradovic. Pohledy budou k dostání na všech adventních koncertech a studenti je budou nabízet na prosincových akcích pořádaných Domem kultury. Zájemci si je budou moci koupit za sedm korun až do konce roku také ve vybraných šumperských knihkupectvích. -zk- Podrobný program adventních koncertů najdete na straně 15.


ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

 • 7. prosince 1854 (před 150 lety) se narodil v Klimkovicích Erwin Gerber, profesor na německém gymnáziu v Šumperku, po roce 1900 kustod Městského muzea v Opavě. Zemřel 9. září 1918 v Opavě.
 • 12. prosince 1984 (před 20 lety) zemřel v Pardubicích Jiří Šindelář, herec, v letech 1963 – 1970 člen Severomoravského divadla v Šumperku. Narodil se 10. března 1932 v Praze.
 • 15. prosince 1844 (před 150 lety) se narodil v Krásné Lípě na Děčínsku Josef Eschler, obchodník v Šumperku, dlouholetý člen městské rady a od roku 1917 čestný občan města Šumperka. Zemřel 19. října 1934 v Šumperku.
 • 18. prosince 1929 (před 75 lety) zemřel v Praze Ing. Carl Strobach, papírenský odborník, generální ředitel olšanských papíren. Narodil se 12. března 1870 v Šumperku.
 • 18. prosince 1974 (před 30 lety) zemřel v Šumperku Hugo Šilberský, malíř a grafik, v jeho díle se objevují hlavně krajinářské motivy z rodných Loštic a okolí. Narodil se 26. března 1920 v Lošticích.
 • 26. prosince 1984 (před 20 lety) zemřel v Praze PhDr. Jan Jersák, v letech 1937 – 1938 a 1945 – 1948 profesor na gymnáziu v Šumperku, historik a kronikář města Šumperka. Narodil se 12. května 1908 v polském Zelově. -zf-


  DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních setkání Via Lucis
  Rusko v mlze (a co ti ostatní?)

  Mimořádné setkání s vynikajícím překladatelem z ruštiny a angličtiny, redaktorem České televize Liborem Dvořákem

  Úterý 7. prosince v 18.30 hodin v sále Vily Doris

  Libor Dvořák, šestapadesátiletý vynikající překladatel z ruštiny a angličtiny vystudoval ruštinu na Filozofické fakultě UK v Praze, v letech 1974 – 1990 pracoval jako redaktor v revui Sovětská literatura, vycházející v Lidovém nakladatelství Praha, v letech 1990 – 1991 byl šéfredaktorem a ředitelem tohoto nakladatelství. Poté působil jako redaktor Východoevropské informační agentury, v letech 1992 – 93 byl redaktorem zahraniční redakce Československé a posléze České televize, do níž se po krátkém působení v Rádiu Alfa a České informační agentuře vrátil v roce 1996. Je autorem knih Ej čuvak aneb Český hambář jazyka ruského (1995), Šutkopis (1996, rusko – česká kniha anekdot), Lenin je v Ječný (1997, politické anekdoty), Nové Rusko (2002), Česká televize – věc veřejná aneb Zápisky teroristovy (2001). Překládá téměř výlučně z ruštiny, především pak moderní ruskou beletrii 20. století (Bulgakov, Pelevin, Jerofejev, Lazarev, Limonov, Strugačtí, Štemler a další). Setkání je spojeno s autogramiádou.


  štědrovečerní ZPÍVÁNÍ SCHOLY OD SV. JANA KŘTITELE

  Už se stalo tradicí, že v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku během Vánoc zaznívá pastorální hudba, která neodmyslitelně patří k oslavám Kristova narození. Na Štědrý den při půlnoční bohoslužbě z kůru kostela sv. Jana Křtitele se do kraje bude nést v podání Scholy od sv. Jana Křtitele Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ožijí rozhovory pastýřů, kteří se chystají do Betléma uvítat narozeného Ježíše. K letošnímu oslavnému zpívání si Schola přizvala bývalé členy a kantory šumperských škol do řad pěveckých i instrumentálních, aby tato kantorská mše dostála svému původnímu určení – sjednocovat všechny lidi, kteří „s radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným“ podlehnou výzvě: „Nuže, bratři, zahrajeme, potom zase zazpívejme ke cti toho děťátka, outlého neviňátka“. Vít Rozehnal J.J. Ryba – Česká mše vánoční: 24. prosince 2004 ve 24.00 hodin


  Motýli Šumperk

  vystoupí na prvním z letošních televizních adventních koncertů v přímém přenosu z Břevnovského kláštera v neděli 28. listopadu v 18.05 hodin na ČT 1


  Vánoce v Městské knihovně

  Od 29. listopadu do 17. prosince si můžete v půjčovně pro dospělé Městské knihovny Šumperk na ul. 17. listopadu 6 zakoupit drobné dárečky, které pro Vás vyrobili klienti centra OÁZA a chráněných dílen. Zakoupením výrobku uděláte nejen někomu radost, ale zároveň podpoříte naše handicapované spoluobčany.


  TOVÁRNA NA VÝROBU HEDVÁBNÉHO ZBOŽÍ ARNOLDA SCHIMETSCHKA

  V září roku 1901 byla dokončena stavba továrny na dnešní ulici Dolnostudénské v Šumperku. Byl to takřka čtvercový šedový sál. Roku 1929 byl sál zvětšen přístavbou, v roce 1929 byla na zadní straně vedle strojovny přistavěna kotelna a komín. Na leteckém snímku z roku 1982 je šedový sál zachycen v původní podobě. Později byly šedové střechy změněny na sedlovou střechu se světlíky. Vedle sálu byla přistavěna čtyřpodlažní obdélná budova s nízkou sedlovou střechou. V Šumperku byl Arnoldu Schimetschkovi udělen živnostenský list na tovární výrobu hedvábného zboží v dubnu 1892. Šumperská tkalcovna byla hlavním závodem firmy. 13. března 1939 byla továrna A. Schimetschka prodána společníkům J. Fiedlerovi a Fr. Kargerovi, kteří tento podnik dále vedli pod názvem Fiedler & Karger, mechanická tkalcovna hedvábí. V roce 1945 byl pro tuto firmu jmenován národní správce a dekretem prezidenta republiky byl její majetek zkonfiskován. Od roku 1948 spravoval továrnu národní podnik Henap a v roce 1952 byly tyto prostory získány pro nově vzniklý Závod první pětiletky, n.p. Šumperk. Dnes zde sídlí firma Urdiamant. Hana Nováková


  TOVÁRNA NA VÝROBU HEDVÁBNÉHO ZBOŽÍ FIRMY MAXIMILIAN FRIEDMANN & GEBRüDER SCHIEL

  Roku 1915 byla zakoupena stavební parcela vedle již stojící továrny Schimetschek a během následujícího roku byla dokončena přízemní novostavba továrny s motorovým pohonem a strojním zařízením k výrobě hedvábného zboží na dnešní Uničovské ulici v Šumperku. V roce 1917 byl dokončen jednopatrový obytný dům vedle továrny. Firma Schiel byla založena roku 1890 bratry Schielovými z Moravské Třebové. Tohoto roku si postavila první tovární objekt v Rýmařově. V roce 1908 se firma Schiel spojila s firmou Friedman ze Svitav. Veškerý nákup surovin, prodej zboží a značnou část vzorování přenesla firma tehdy do nového sídla ve Vídni. Živnostenský list byl firmě Friedmann a Schiel v Šumperku udělen 27.8. 1918. V roce 1922 byl kapitál firmy posílen vstupem Zemské banky. Z firmy se stala akciová společnost, mimo závodů v Československu vybudovala i závody v Rakousku a Maďarsku. Akciová společnost měla původně sídlo v Praze. V roce 1941 bylo přeneseno do Vídně. V českých zemích firma sídlila v Rýmařově. Patřila mezi hlavní výrobce hedvábných tkanin jak v Rakousko-Uhersku, tak i později v ČSR. V období 2. světové války byla textilní výroba zaměřena na výrobu pro armádu, hlavně na padákové tkaniny. 9. října 1947 byla majetková podstata podniku převedena do národního podniku Tkalcovny hedvábí, který vznikl 1.1. 1946. N.p. Henap zanikl 1.1. 1952, když byl bývalý závod Schiel zrušen a předán těžkému průmyslu, Závodu 1. pětiletky, později Pramet, n.p. Šumperk. Od začátku 50. let byl celý závod postupně přestavován a modernizován až do současnosti, kdy z původních prostor nezůstalo nic zachováno. Kotelna se strojovnou a tovární komín jsou ještě zachyceny na leteckém snímku z roku 1982. Hana Nováková


  KŘESŤANSKÁ AKADEMIE SE BUDE ZABÝVAT ATEISMEM

  Moravskoslezská křesťanská akademie a Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádají v pondělí 6. prosince přednášku „Ateismus - jeho teoretická východiska a vývoj“. Na toto téma bude od 17 hodin hovořit v Rytířském sále muzea RNDr. P. Jan Rajlich,OP. Přenášející se bude zabývat nejen otázkou, co je ateismus, ale také jeho kořeny, a to výkladem světa bez Boha (vznik, vrchol a úpadek) a antropologickým (filosofickým) výkladem člověka bez Boha (vznik, současný vrchol a cesty k úpadku). P. Jan Rajlich vstoupil do dominikánského řádu 28.12. 1978 v Praze. V roce 1979 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Kněžské svěcení přijal 4.11. 1983 v Bratislavě. V letech 1990 - 2000 učil filozofii na KTF UK v Praze. Jiří Schubert předseda MSKA Šumperk


  K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

  Poslední z několika zastavení Šumperských proměn v Havlíčkově ulici se jí úředně vlastně již netýká, protože objekt restaurace Koruna, o kterém bude „řeč“, je evidován v ulici Langrově. Od kdy se zde provozovaly služby pohostinské, není známo. Patrně tomu tak bylo od nepaměti, neboť se traduje, že zde bývala původně formanská hospoda a tyto útvary hostinské, jak známo, poskytovaly své služby jíž ve středověku. O dlouholeté krčmářské tradici snad cosi vypovídá i jméno majitele z roku 1776, jimž byl jistý Ignác Schenkmann, tj. „šenkovní muž“, tedy šenkýř, potažmo hospodský či krčmář. Bližší údaje o těch časech však nejsou obecně známy. Na počátku 19. století se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1812 dům získal Karel Wenzel a po něm ho kolem roku 1851 vyženil Wenzel Cajus, který je uváděn jako hostinský „U koruny“. Již Karel Wenzel nepochybně přestavěl, respektive nově postavil dům do dnešní půdorysné i výškové velikosti a dal mu klasicistní podobu, jejíž zbytky jsou přes bezpočet stavebních úprav patrné dodnes. Stalo se tak před rokem 1834, což dokazuje mapa města z té doby. Zajímavé je, že dům je výrazně posunut od stavební linie tehdejší „Dlážděné“, dnešní Langrovy ulice. Pokud byl objekt nově postaven (nebo přestavěn) na staré stavební parcele, znamená to, že se zřejmě vždy počítalo s dostatečným místem pro odstavování povozů. Pro formany a jiné cestující s koňskými potahy, kteří se v hostinci ubytovali, byla ze strany Havlíčkovy ulice k dispozici stáj (stávala zde ještě dlouho po 2. světové válce). V roce 1875 získal objekt Josef Ondratschek, který na konci století prostý ubytovací hostinec upravil na hotel a dal mu nový název „U zlaté koruny“. Hotel zde byl ještě v roce 1956, kdy byl pod podobným označením (tj. hotel Koruna) dost necitlivě upraven na restaurace a jídelny „Na koruně“. Ani to už však dávno není pravda, nicméně hostinec, případně restaurace zde vydržely další desítky let a bohdá další nejméně století pro potěchu štamgastů vydrží. Když jsem se ve „vševědoucím“ Ottově slovníku naučném snažil doplnit znalosti o hostincích, našel jsem kouzelný popis jedné vymoženosti z dob hoteliéra Josefa Ondratscheka – ostatně kdo ví, zda o ní tento dobrý muž neuvažoval i ve svém závodě: „Pro pohodlí obecenstva zařizují se ve velkých hostincích vytahovadla osob a zvláštní vytahovadla zavazadel. Vytahovadla pro osoby kladou se do největší blízkosti vestibulu neb hlavního schodiště. Je to malý pokojík, který má kolem stěn pohovky a který hydraulickým tlakem se zvedá nebo spouští od průvodce, který obsluhuje vytahovák a spolu jede.“ -ách-


  Moravskoslezská křesťanská akademie a Vlastivědné muzeum v Šumperku

  pořádají přednášku „Ateismus - jeho teoretická východiska a vývoj“ v pondělí 6. prosince od 17 hodin v Rytířském sále Vlastivědného muzea


  KLASIKA VIVA NABÍDNE KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE

  V úterý 7. prosince bude výstavní síň Vlastivědného muzea patřit od 19 hodin dalšímu koncertu z cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků. Tentokrát se v improvizacích a vlastní tvorbou na témata českých skladatelů a českých lidových písní představí klavírista Jiří Pazour. Jiří Pazour absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba a klavír. Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof. Václava Riedlbaucha. Od roku 1995 působí pedagogicky na pražské konzervatoři. Na této škole vyučuje hudebně - teoretické předměty a klavírní improvizaci. Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí: kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel ze věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vedle toho se též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. „Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura“ si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Vedle České republiky vystupoval v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii a v Anglii. V roce 1999 natočil CD obsahující klavírní variace na známé světové evergreeny. Redakce


  VÁNOČNÍ KONCERT KLASIKY VIVA SE PONESE VE ZNAMENÍ MOZARTA A RYBY

  Opravdový zážitek nabídne letošní Vánoční koncert z cyklu Klasika Viva, který čeká šumperskou hudbymilovnou veřejnost v úterý 21. prosince v 19 hodin ve velkém sále Domu kultury. V programu, během něhož zazní Malá noční hudba W.A. Mozarta a Rybova Česká mše vánoční, se představí Hostivařský komorní orchestr, Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice s dirigentem Petrem Louženským, Tereza Švarcová, Veronika Fučíková, Bronislav Palowski a Ondřej Štefáček. Hostivařský komorní orchestr byl založen při Základní umělecké škole v Praze 10 - Hostivaři v roce 1993. Zakladatelem a významným dirigentem orchestru byl do roku 1999 Adam Klemens. Za tuto dobu dosáhl orchestr významných úspěchů a stal se vyhledávaným amatérským tělesem. V roce 1997 zvítězil v pražském kole a obsadil 2. místo v celostátní soutěži smyčcových orchestrů ZUŠ. V roce 2003 se stal orchestr finalistou rozhlasové soutěže Concerto Bohemia, koncert finalistů přenášela přímým přenosem z pražského Žofína ČT. Orchestr HKO je složen ze současných i bývalých studentů hostivařské ZUŠ a každoročně vystupuje na koncertech v Praze a na zájezdech doma i v zahraničí (Fredensborg - Dánsko 1994, Wels, Krieskirchen - Rakousko 1997 a 2001). Na repertoáru má toto komorní těleso jak skladby čistě orchestrální, tak i koncertantní. Pravidelně doprovází na důležitých koncertech i sólisty - především přední studenty a absolventy ZUŠ, konzervatoří a HAMU. V roce 1999 převzal vedení orchestru nový pedagog ZUŠ Petr Louženský. Terezie Švarcová (*1982) – soprán: absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě profesorky Jarmily Krásové. V roce 2001 získala 3. místo na Soutěži konzervatoří v Pardubicích. Během studia několikrát vystoupila na Hudebních slavnostech Smetanovy Jabkenice, vystupovala s orchestrem Praga Sinfonietta Orchestra pod vedením Miriam Němcové a na koncertech barokní hudby s varhaníkem Josefem Popelkou. Spolupracuje s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech jako koncertní pěvkyně. Od roku 2002 hostuje v Městském divadle Karlovy Vary v operetních představeních. Spolupracuje s Českým rozhlasem jako interpretka soudobé hudby. V červnu 2003 nahrála se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu úryvek z díla Věroslava Neumanna. Od ledna 2004 je sólistkou Moravského divadla Olomouc, kde vystupuje v roli Gildy (Rigoletto), Denisy (Mamzelle Nitouche), Kuchtíka; Žínky (Rusalka) a Arseny (Cikánský baron). Zároveň studuje skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Eduarda Douši. Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice: se skládá ze studentů, učitelů a dalších příznivců sborového zpěvu. Od roku 1993 VUS pracuje pod uměleckým vedením dirigenta Jiřího Kožnara. VUS byl založen v roce 1950 a svým repertoárovým zaměřením je v ČR ojedinělý. Věnuje se interpretaci lidových písní, jazzu, soulu a své místo v repertoáru mají i písně z muzikálů, gospely, spirituály, scénická, chrámová i alternativní hudba. VUS je pravidelně zván ke spolupráci s regionálními filharmonickými hudebními tělesy. K nejzajímavějším loňským projektům se nepochybně řadí nastudování a reprízované provedení díla Requiem c-moll Luigi Cherubiniho. Soubor se účastní soutěžních festivalů ve světě a je vždy vítán a vybírán na světové reprezentační festivaly. Soubor již vydal tři vlastní CD. Čtvrté CD, s populární tematikou, vydá v květnu 2005. Jiří Kožnar (*1970) vystudoval Konzervatoř Pardubice - obor varhany a dirigování. Již během studia se věnoval koncertní varhanní činnosti a působil jako korepetitor a druhý dirigent Pardubického dětského sboru. Jako varhaník spolupracoval i s jinými sbory, s nimiž natočil několik snímků pro Český rozhlas. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím VUS Pardubice. Věnuje se sborové tvorbě, aranžování elektro-akustické hudby a práci v hudebních studiích. Vyučuje na základní umělecké škole, kde založil varhanní oddělení. Opakovaně je zván jako lektor sborových ateliérů na celostátní festival Bohemia cantat. Richard Samek (1978) – tenor: po maturitě na gymnáziu byl přijat na JAMU v Brně, kde absolvoval ve třídě prof. Anny Barové jako baryton. V roce 1999 se zúčastnil dvou mezinárodních pěveckých soutěží: Leoše Janáčka v Brně - 1. místo a cena za nejlepší interpretaci české soudobé skladby a Pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, kde získal 3. cenu operního oboru, 2. cenu v písňovém oboru, zvláštní Cenu za nejlepší interpretaci díla českého skladatele 20. století, Cenu českého rozhlasu a Cenu za nejslibnější talent 34. ročníku MPS A. Dvořáka. V roce 2000 to byla soutěž Mikoláše Schneidera Trnavského, kde získal 3. cenu a Cenu Dr. Janko Blahy pro nadějného zpěváka. Spolupracoval s komorními a symfonickými ansámbly, např. Wallingerovo kvarteto, Filharmonie B. Martinů, Státní filharmonie Brno, Plzeň, Zlín, Orchestr Státní opery Praha, Musica Bohemica, atd. Vystupoval na koncertních pódiích v řadě evropských zemí a v Kanadě. Od roku 2002 působí jako host, sólista Národního divadla v Brně, kde debutoval jako Faust v opeře Mefistofele (A. Boito). Nyní soukromě studuje u p. Natálie Romanové. Veronika Fučíková (*1977) – mezzosoprán: absolvovala LŠU v oboru příčná flétna. V letech 1996 – 1998 studovala na konzervatoři v Brně a od roku 1999 byla posluchačkou Pražské konzervatoře, kde v roce 2003 absolvovala. V rámci představení Pražské konzervatoře vystoupila v roli druhé dámy, studium zakončila absolventským představením „Minutové opery“ D. Milhauda, kde ztvárnila několik rolí. Pravidelně hostuje v Městském divadle v Karlových Varech v roli Orlofského ve Straussově Netopýru a v roli Cherubína v Mozartově Figarově svatbě. V roce 2003 se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, kde získala interpretační cenu Městského divadla v Karlových Varech – Cherubín a Čestné uznání v oboru Píseň. Spolupracuje se Symfonickým orchestrem Mariánských Lázní. Je sólistkou a členkou vokálního kvarteta Consortium Cameralis Bohemiensis a Pražského komorního sboru Českého rozhlasu. Externě spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem. Věnuje se též koncertní činnosti, nejčastěji spolupracuje s Mezinárodním pěveckých centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde propaguje českou hudební tvorbu. Účastní se různých hudebních festivalů, svým recitálem se prezentovala na 30. ročníku festivalu mladých umělců „Preludium“. Ondřej Štefáček – bas: absolvent Základní umělecké školy v Šumperku, odchovanec Šumperského dětského sboru. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Jarmily Krasové. V současné době je posluchačem Hudební fakulty AMU v Praze pod vedením prof. Ivana Kusnjera. Je stálým členem Pražského filharmonického sboru, členem a sólistou komorního kvartetu Consortium Cameralis Bohemiensis. Redakce


  GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

  Kresby Marie Filippovové (1938) Přestože je poslední autorkou roku, její místo v linii výstav Jílkovy Galerie rozhodně posledním není. Významem i charakterem práce patří v ní Marie Filippovová nepochybně ke kmenovým. Vyjadřuje se v poloze blízké například Inge Koskové, čímsi i Michalu Rannému a snad je tu patrná i spřízněnost s Julií Svobodovou, se kterou studovala u Antonína Strnadela na pražské VŠUP. A zjevných i skrytých souvislostí je tu daleko víc. Její kreslení je snad vážným a úplným ponorem do procesu, je rukodělnou meditací, měkkým duchovním gestem. Je ale zároveň i hravě přívětivé jako ona sama. Vystavuje téměř pravidelně už od počátku šedesátých let, většinou ale komorně a vždy jen nové, pro ni živé věci. A ne pro „věhlas“, ale pro potěšení, pro hrst přátel a pár spřízněných duší. Papír je jí (snad) jediným médiem. Kromě volné kresby prostředních formátů (která je obsahem šumperské výstavy) věnuje se grafice, výtvarnému doprovodu jí blízkých textů, především z oblasti poezie, i kaligrafii a svým specifickým, vypichovaným kresbám. Někdy i instalacím, ale opět papíru; ať v prostoru jednoduše rozmístěných archů („Jde vlna za vlnou“, Zlín, 2000) nebo cíleně uspořádaných pásů svých „nekonečných“ kreseb („Dopad vodopádu“, Liberec, 2003). Vnitřní naléhavost a svoboda se v práci brněnské kreslířky trvale prolíná, ku prospěchu jejího výsledku. Výstava kreseb Marie Filippovové je dobrým závěrem bohatě naplněného programu roku 2004. Zahájena za účasti autorky ve středu 1. prosince v 18 hodin potrvá do neděle 2. ledna 2005. Přijďte. Miroslav Koval


  DIVADLO NABÍZÍ NEVŠEDNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

  V PODOBĚ VSTUPENKY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Jako každý rok touto dobou nebude ani letos chybět v nabídce divadla nevšední vánoční dárek - vstupenka na lednová a únorová divadelní představení. Můžete ji svým blízkým zakoupit v divadelní pokladně během letošního prosince, a to až do 23. prosince, kdy bude prodej ukončen. V pokladně divadla bude rovněž k dostání CD nahrávka z divadelní hry Cabaret. Nabízená divadelní představení: 8. ledna 2005 v 17 hodin Cabaret (Divadlo Šumperk) Muzikál pojednávající o nelehkých životních údělech obyčejných lidí v Berlíně, v počátcích nástupu fašismu. 15. ledna 2005 v 19.30 hodin Paní Marjánka, matka pluku - premiéra (Divadlo Šumperk) Klasické téma, nově zpracované Marií Procházkovou s hudbou Petra Rezka a v režii Jaromíra Janečka. 18. ledna 2005 v 19.30 hodin Edith a Marléne (Divadlo Šumperk) Životní příběh slavné šansoniérky a její neméně slavné přítelkyně. 29. ledna 2005 v 19.30 hodin Kosa(Divadlo Bolka Polívky - Divadelní spolek Frída) Božidara Turzonovová, Martin Trnavský a Radim Novák v humorném představení plném nadsázky. Představení doprovází živá jazzová kapela. 26. února 2005 v 19.30 hodin Čardášová princezna (Moravské divadlo Olomouc) Klasická opereta v podání Moravského divadla Olomouc.


  DĚTI SE MOHOU TĚŠIT NA POHÁDKU PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

  Moderní pohádka, z níž se stala díky televizi v podstatě „klasika“. Melodie Jaroslava Uhlíře a texty Zdeňka Svěráka – písničky jako Dělání, Statistika a Kdyby se v komnatách - proslavily tuto pohádku u dětí malých i těch starších. Proto se Hoffmannovo divadlo rozhodlo tento titul přepracovat do divadelní podoby. To, zda neurozený Honza získá moderní princeznu Lenku, a jak to bylo s drakem, se děti dozvědí až v divadle. -vz- V


  VÁNOČNÍ KONCERT S KERNDLOVÝMI

  Laďa Kerndl a Tereza Kerndlová vystoupí před šumperské publikum s klasickým vánočním repertoárem, ovšem podaném v jazzovém hávu. Součástí koncertu bude i křest knihy „Ze světa dětí do světa dospělých“, která čtenáře seznámí s Terezou a rodinným zázemím Kerndlových. Knihu napsala Milada Kerndlová s Leou Slámovou a věnovala ji své dceři k osmnáctinám. -vz-


  PETR VOSÁHLO VYDAL DVA UMĚLCE NA DĚDINĚ

  Petr Vosáhlo, dramaturg a režisér, jenž léta působil v šumperském divadle a založil zde mimo jiné i Noviny z divadla, letos vydal v brněnském nakladatelství Atlantis pod průhledným pseudonymem Petr Marek Vosáhlo půvabnou knížku s názvem Dva umělci na dědině. -vz-


  Vánoce v muzeu

  IV. ročník prodejní výstavy se uskuteční v sobotu 18. prosince od 9 do 16 hodin v prostoru výstavní síně Vlastivědného muzea v Šumperku. Své výrobky zde budou nabízet pouze prodejci řemeslného a rukodělného zboží. Letošní ročník navíc obohatí MDDM u radnice ukázkami řemesel.


  MUZEUM PŘIPRAVUJE VESELÉ VÁNOCE

  Veselé Vánoce je název výstavy, pořádané od 15. do 31. prosince Vlastivědným muzeem v Šumperku v Hollarově galerii. Výstava přiblíží tradice slavení jednoho z největších svátků v roce, svátku pokoje a lásky. Představí předvánoční období, které charakterizuje jednak církevně stanovený advent s očekáváním příchodu Vykupitele a na druhé straně lidové obyčeje, jejichž základ je nutné hledat ještě v předkřesťanském období. Lidové obyčeje měly v tomto období obchůzkový charakter s cílem ochránit dům před nečistými a zlými silami. Na svatou Barboru chodily po vsi Barborky, na sv. Lucii Lucky a na sv. Mikuláše se konala obchůzka s Mikulášem, čerty a anděly. Vánoční čas bude na výstavě dokumentován předměty souvisejícími s lidovými zvyky a pověrečnými praktikami, které jsou právě do tohoto období hojně koncentrovány. Na jedné straně se předpovídala („hádala“) budoucnost, na straně druhé se vykonávalo mnoho praktik, které ji měly ovlivnit. Představíme i tradiční štědrovečerní stůl a nebude chybět ani nazdobený vánoční stromek, jehož všeobecné rozšíření nastalo až od konce 19. století, ale dnes si jen málokdo dovede Vánoce bez něho představit. Vánoční stromek tak vytlačil starší jesličky a stal se novým symbolem Vánoc. Těšíme se na Vánoce i na Vaši návštěvu. Mária Kudelová


  Knihovna pořádá přednášku o ruských klášterech

  Městská knihovna pořádá přednášku s diapozitivy cestovatele Ivo Dokoupila, tentokrát na téma Ruské kláštery. Akce se koná ve středu 1. prosince v knihovně na ulici 17. listopadu, a to od 18.30 hodin. Vstupné přitom činí 35 Kč. „Rusko nemůžeme pochopit, můžeme si jej jen zamilovat. Vydejte se proto s námi na dlouhé putování za ruskou duší. Na cestě dlouhé 7000 km navštívíme ty nejslavnější ruské kláštery s obdivuhodnými chrámy a památkami (např. klášter Sergije Radoněžského, Kirillov – nejrozsáhlejší klášterní komplex v Rusku, Goricy – bývalý ženský klášter opředený pověstmi a zničený hledači pokladů, Ferapontovo s jedinečnými malbami středověkého malíře Dionýsa...).“ -zd-


 • Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

   

  ZA KULTUROU ZADARMO


  Hrajte s REJEM o 5 vstupenek na koncert mladého úspěšného zpěváka SEBASTIANA, který zazpívá nejen hity Toulavá a Záchranný bod v pátek 11. prosince v H-clubu Šumperk. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména výherců, kteří půjdou na koncert zadarmo.

  Soutěžní otázka:

  Odkud pochází zpěvák Sebastian?

  A) z Liberce
  B) z Prahy

  Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

  VYHODNOCENÍ:

  Vstupenku na koncert metalové kapely DYMYTRY, která zahraje v sobotu 28. listopadu v KD Zábřeh, vyhráli Ondřej Diviš ze Zábřeha, Josef Haramia ze Šumperka, David Glozyga ze Zvole, Lubomír Nekvinda z Dolních Studének, Josefka Gojišová z Hrabišína.
  Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně IC Zábřeh (v kulturáku).