ZPRAVODAJSTVÍ

Anna Bartošová: „Hledáme v regionu nadšené pedagogy!“ROZHOVOR

20. srpna 2019, 15:00, BH
Anna Bartošová: „Hledáme v regionu nadšené pedagogy!“ Okres – Čtvrtým rokem řídí na Hanušovicku a Zábřežsku projekt pro zvyšování kvality vzdělávání, který výrazně ovlivňuje životy pedagogů, rodičů i jejich dětí. Jenže to nejde bez aktivního přístupu všech zapojených. Díky zarputilé práci se už povedlo do venkovských škol dostat sdíleného rodilého mluvčího, učitele, který rozmluví i ty nejzatvrzelejší nemluvy. O tom, co se ještě povedlo a co naopak nejde tak, jak by si představovala, hovoří hlavní manažerka projektu MAP Zábřežsko Anna Bartošová.

Kdybys měla laikovi popsat, co to je místní akční plán (MAP), jak bys to řekla?
Je to vlastně dokument, který popisuje aktuální stav v oblasti regionálního vzdělávání, hodnocení kvality regionálního vzdělávání a náměty, jak kvalitu vzdělávání ještě zvýšit.
Ale reálně je to daleko víc – je to hlavně spolupráce aktivních lidí – pedagogů, ředitelů, projektových manažerů, rodičů, odborníků např. ze sociální oblasti a zástupců neziskovek, které se věnují dětem, kteří se společně setkávají, vyměňují si názory na to, co je pro výchovu a vzdělávání současných dětí nejlepší. A také plánují aktivity, které podporují růst kvality vzdělávání – např. systém sdílení zahraničního jazykového lektora nebo podporu výuky legorobotiky na školách i v rámci volnočasových kroužků a hlavně společně dokáží s podporou peněz z EU tyto aktivity v místě realizovat.


MAP Zábřežsko funguje již několik let, jaké jsou nezvýraznější změny v místních školách pro učitele? A jaké můžou vnímat školáci, respektive jejich rodiče?
MAP běží na Zábřežsku od roku 2016, což vypadá, že může být dost na to, aby změny byly vidět, ale je třeba si uvědomit, že se věnujeme lidem, lidskému potenciálu a to bývá zpravidla dlouhodobý proces. Třeba kvalita vzdělávání dnešních dětí na prvním stupni ZŠ se projeví až zhruba za 10 let, až podle toho, jak budou třeba úspěšné na trhu práce. Nejviditelnějším úspěchem je systém sdílení zahraničního lektora cizích jazyků, který působí na školách v regionu Zábřežska, školy si jeho služby objednávají na 1 až 4 týdny ve školním roce a podílí se na úhradě jeho mzdy.
V rámci projektu také podporujeme polytechnické vzdělávání. Mimo jiné využívání legorobotů ve výuce nebo volnočasových kroužcích. Zakoupili jsme pět sad legorobotů, které půjčujeme do škol. Anebo přímo s lektorem realizujeme ukázkovou výuku, kdy si děti samy pod vedením lektora sestavují modely a poté programují jejich pohyb. Důležitou součástí je také vzdělávání pedagogických pracovníků, nabízíme zajímavé přednášky a workshopy pro pedagogy, ředitele, ale i rodiče. Pod názvem Rodičovská akademie pořádáme akce, na které zveme zajímavé lektory – psychology, speciální pedagogy a další odborníky a volíme aktuální témata pro rodiče a širokou veřejnost.
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme vybavili tzv. putovní kufříky s tematickou literaturou, které putují po školách a pedagogové je po určitý čas využívají k výuce.


Změny znamenají rozhodně posun k lepšímu, tedy k naplnění základního cíle místního akčního plánu, co se ale naopak moc nedaří a proč si myslíš, že to nejde? Kde jsou ty rezervy?
Jsou ještě oblasti, kde se nám nedaří posouvat tak rychle, abychom mohli pozitivně hodnotit přínos MAPu v této oblasti již nyní. Velmi obtížné je to třeba v práci pracovní skupiny matematická gramotnost. Kde se zatím nedaří najít způsoby, jak zatraktivnit výuku běžné matematiky, jak zlepšit výsledky žáků v matematice a třeba zmírnit strach ze státních maturit z matematiky apod.
Domnívám se, že se nám zatím nepodařilo najít skupinu tzv. lídrů, lidí, kteří by byli v této oblasti nadšenými odborníky, kteří dokáží děti/ žáky motivovat, dokáží to, že je např. matematika opravdu baví a pak jim i jde. Máme zkušenost, že pokud se takoví lídři v regionu najdou, dokáží spolupracovat, stačí je jen mírně podpořit z našeho projektu a pak už to jde skoro samo. Takže doufáme, že se nám podaří oslovit další odborníky, kteří budou chtít své dovednosti sdílet s ostatními s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání třeba právě v matematice.
Zjistili jsme, že projektová podpora nestačí, pokud nenajdeme v regionu nadšené pedagogy, kteří budou aktivity vymýšlet, plánovat a poté realizovat. Pomoc zvenčí je málo účinná, pokud se nenajdou uvnitř regionu právě ti lídři.

Součástí jsou i zajímavé přednášky a kurzy pro pedagogy, ale i širokou veřejnost? Které byly nejúspěšnější?
Musím říct, že účast na přednáškách pro veřejnost, překonává naše očekávání. Mezi nejúspěšnější bych zařadila přednášky prof. Jiřího Svobody, speciálního pedagoga Jiřího Haldy, Dr. Pekařové, manželů Kopřivových a nedávno také přednášku Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné.

Ta posledně jmenovaná přednáška vyla velmi exkluzivní a následoval i celodenní workshop s Janem Mühlfeitem. Setkání s koučem celebrit se nekoná každý den… Co sis z něj ty jako rodič odnesla?
Rozhodně stojí za to sledovat na vlastním dítěti, jak se vyvíjejí jeho zájmy, čemu se rádo věnuje, v jakých situacích se ocitá ve stavu „flow“ a pokusit se dítě v těchto činnostech podpořit. Ocenit a podpořit individuální vlastnosti a schopnosti dítěte. Jednou právě tyto jeho odlišnosti budou rozhodovat o tom, čím naše děti budou, co je bude naplňovat, čím se budou jednou živit, jakou hodnotu společnosti přinesou.

I když jsou nyní prázdniny, přípravy na nový školní rok běží i pro MAP Zábřežsko. Mohla bys uvést nejzajímavější chystané akce?
Se začátkem školního roku by měl být dokončen a rodičům k dispozici Manuál pro rodiče jak se s dětmi učit cizí jazyk, chystáme inspirativní výjezd pro učitele technických předmětů na Pevnůstku a na Univerzitu Palackého, dále do Scio-školy v Olomouci. Přednášku PhDr. Facové o spolupráci školního psychologa s ostatními kolegy ve škole, workshop POEZIE pro pedagogy, praktický workshop pro pedagogy angličtiny Inspirujte své žáky, ve spolupráci s Městem Zábřeh se připravuje akce Listování s Hejlíkem k oslavám 30. výročí Sametové revoluce, workshopy ke Kyberšikaně, workshopy k finanční gramotnosti, budou probíhat čtenářské dílny, v rámci čtenářské gramotnosti budou rozšiřována témata putovních kufříků, koncept putovních kufříků by se měl rozšířit i na matematickou gramotnost – kufřík by měl obsahovat pomůcky, které zatraktivní výuku také matematiky.


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.

Datum: 23.8.2019 08:32
Titulek: Bla,bla,bla.
Autor: koloběžka
Kecy a jenom kecy na papíře,skutek utek.
Reagovat

ZA KULTUROU ZADARMO

Dveře nové interaktivní výstavy v zábřežském muzeu jsou otevřeny. "Hrátky s penězi" návštěvníky seznámí s historickým vývojem platidel – od předmincovních forem přes kovové mince až po vznik papírových bankovek – a připomene i loňské výročí vzniku československé koruny. Vše je prezentováno názorně s množstvím interaktivních prvků. Můžete být s dětmi u toho, když správně zodpovíte připravenou otázku a budete mít kapku příslovečného štěstíčka při losování.

Kolikáté výročí vzniku československé koruny loni proběhlo?
A) 80.
B) 90.
C) 100.
Odpovědi posílejte jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 737 559 551. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ
Volnou dvojvstupenku na koncert gentlemanů v cylindrech ze 4TETU, kteří vystoupí v Zábřehu ve čtvrtek 20. února, vyhrává Hana D. z Kosova. Blahopřejeme! O vstupenky se přihlaste u pořadatelů.