BLESKOVKY

Nový systém MHD zlepší dostupnost a dopravní obslužnost

Po několika letech příprav přichází město Zábřeh s novou koncepcí městské hromadné dopravy. Současné tři linky MHD budou zredukovány na dvě, přitom se ale zvýší obslužnost i dostupnost spojů. Obě nové linky budou obsluhovat kompletně celé město tak, aby byla zajištěna obousměrná obslužnost všech lokalit města (sídlišť, místních částí Ráječka a Skaličky, základních a středních škol, náměstí, polikliniky). Kamkoli se tak bude chtít cestující dopravit, vždy se bude moci dostat i zpět druhou linkou. I nadále bude MHD doplňovat příměstská hromadná doprava, ta zůstane také v místních částech Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a Václavov. Nový jízdní řád vejde v účinnost od 1. srpna 2017.
24. července 2017, 19:37, red, lm

 „Nová koncepce zareagovala například na rozvoj města a s ním související podněty občanů na zbudování nových zastávek, již v loňském roce přibyla zastávka v ulici Dlouhá (Zábřeh, Motel) obsluhující lokalitu Trávníky a vlakovou zastávku. Druhou nově vybudovanou zastávkou je zastávka v ulici Nemilská (Zábřeh, Nemilská),“ sdělil k nové koncepci MHD starosta Zábřeha František John. Další zastávky byly nově vybudovány v souvislosti se změnou směru linek.
Nová koncepce spolu s návrhem jízdního řádu byla představena občanům při veřejném projednání, celá řada námětů přišla na městský úřad i po tomto jednání a většinu připomínek se ve spolupráci s dopravcem podařilo do nové koncepce zapracovat.
„Celkový počet spojů se oproti současnému stavu sníží z 35 na 27, ovšem obslužnost všech okrajových částí města se přitom výrazně zvýší. Docílíme tím větší efektivity provozu MHD a mobility obyvatel města,“ sdělil Tomáš Hedrich z odboru rozvoje a územního plánování. Návrhu nové koncepce předcházelo sčítání cestujících či podrobné počítačové analýzy.
Nové jízdní řády včetně mapky se schématem linek městské hromadné dopravy budou doručeny všem občanům spolu s městským zpravodajem. Pro lepší orientaci cestujících byly pro vybrané zastávky vypracované podrobné přehledy se všemi spoji městské a příměstské autobusové dopravy, které v dané zastávce zastavují. Tyto přehledy si mohou občané města stáhnout na webových stránkách města, případně si je mohou také zdarma vyzvednout na podatelnách městského úřadu, v knihovně nebo informačním centru.
Cena jízdného je v rámci Olomouckého kraje jednou z nejnižších. Jednotlivé plné občanské jízdné činí 9 korun a zlevněné 4 koruny. Za měsíční jízdenku zaplatí občané 230 korun, v případě zlevněného jízdného 115 korun. Takovéto nastavení cen a dostupnosti městské hromadné dopravy je možná pouze díky příspěvku města Zábřeha, který činí každoročně cca 3 mil. Kč a je podložen výkazy najetých kilometrů a přepravených osob ze strany dopravce.

Nejzásadnější změny městské hromadné dopravy v Zábřeze:

V zastávce žel. st. bude zajištěna návaznost na 15 z 21 spojů do 15 minut, které v Zábřehu v průběhu jedné hodiny zastavují, a to ve všech směrech (směr Olomouc, Česká Třebová, Šumperk a Jeseník). Současný stav nedovoluje pravidelnou hodinovou návaznost na vlakové spoje, to se s novým systémem MHD změní a město Zábřeh tak bude výrazně více dostupné i po železnici. Jedním z cílů nového systému MHD je i snaha o snížení počtu osobních automobilů v ulicích města a na parkovišti před železničním nádražím.

Obyvatelé místních částí Ráječka a Skaličky se mohou těšit na výrazně vyšší obslužnost svých lokalit. Ve všední dny vzroste počet spojů jedoucích směrem do centra města ze současných 8 na 19, ve směru z centra potom ze současných 10 na 20. V sobotu, v neděli a ve státem uznávané svátky naroste obslužnost ve směru do centra ze současných 4 na 6, a v opačném směru ze současných 4 na 7 spojů. Změny v městské hromadné dopravě nebudou mít vliv na spoje linky 930376 příměstské autobusové dopravy, které nyní navazují na MHD v zastávce Skalička, rozc. Aby byla zachována návaznost na tyto spoje linky 930376, byl posunut spoj městské hromadné dopravy č. 13 na lince 2, který tak bude vyjíždět ze zastávky Skalička, rozc. v 9:27 hodin, jako tomu bylo doposud.

Sídliště Krumpach je v současné době příměstskou a městkou hromadnou dopravou propojeno pouze na trase aut. st.-nám. Osvobození-MEP-žel. st.-Olomoucká-NH. Nově bude ze sídliště možné městskou hromadou dopravou dojet kamkoli po městě, včetně sídlišť Výsluní a Severovýchod, ke všem základním a středním školám, ke koupališti, k poliklinice, do Ráječka a na Skaličku. Doprava bude samozřejmě zajištěna i zpět. Zároveň dojde k výraznému nárůstu počtu spojů MHD ze současných 8 spojů na 27 spojů ve všední dny a nově bude sídliště Krumpach obsluhováno i 10 spoji MHD v sobotu, v neděli a ve státem uznávané svátky.

ZŠ Školská, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, SŠSPaS budou v ranních hodinách dostupné okolo 7:45 hodin pro dojíždějící ze Skaličky, z Ráječka a dojíždějící vlakem a okolo 7:35 hodin pro dojíždějící ze sídlišť Krumpach a Výsluní. V odpoledních hodinách je potom zajištěna i doprava zpět do výchozích zastávek. Přibližně ve 45. minutu pro dojíždějící ze sídlišť Krumpach a Výsluní a ve 35. minutu pro dojíždějící z Ráječka, Skaličky a dojíždějící vlakem.

Průmyslová zóna v ulici Na Nové bude městskou hromadnou dopravou obsluhována před 6., 14. a 18. hodinou okružní linkou ve směru z centra města, sídlišť Výsluní, Krumpach a Severovýchod. Po 6. a 14. hodině pojedou spoje městské hromadné dopravy zpět ve směru centrum, sídliště Severovýchod, Krumpach a Výsluní.


SCHÉMA MHD

SCHÉMA linek 1 a 2

MHD Zábřeh linka 1 

MHD Zábřeh linka 2Doporučit tuto bleskovku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této bleskovceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K BLESKOVCE
Tuto bleskovku dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.

DO KINA ZADARMO

Hrajte s REJEM o 3 vstupenky na novou animovanou komedii ZIMNÍ RADOVÁNKY PATA A MATA, kterou promítá šumperské kino Oko 9. a 20. prosince. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. V příštím čísle zveřejníme jména tří čtenářů, kteří půjdou do kina zadarmo.

Soutěžní otázka:

Jakou barvu oblečení nosí Pat a Mat?

A) žlutou a modrou
B) žlutou a zelenou
C) žlutou a červenou

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO,
BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ

Po dvou vstupenkách na akustický koncert skupiny FLEKSIBLE, která vystoupí v šumperském divadle 4. prosince, vyhráli Lenka Čermáková ze Šumperka a Bohumila Dolečková ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně Divadla Šumperk.