BLESKOVKY

Opatření před lýkožroutem

V souvislosti s rozsáhlou lesní kalamitou, způsobenou 1. března vichřicí „Emma“, Městský úřad Zábřeh jako věcně příslušný orgán státní správy lesů vyzývá vlastníky lesů s lesními porosty se zastoupením smrku, aby ve svém lese neprodleně provedli níže uvedená opatření k předcházení a zabránění vývoji, šíření a přemnožení kalamitních hmyzích škůdců - lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého:
29. května 2008, 06:47, město Zábřeh

1. Neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem provést kontrolu stavu svého lesa a zjistit rozsah škod způsobených vichřicí.
2. Nejpozději do 31.5.2008 zpracovat nebo asanovat veškeré dříví napadené kůrovci a atraktivní pro kůrovce, zejména smrkové polomy a vývraty.
3. Jako kontrolní a preventivní opatření proti kůrovcům ve smrkových porostech se doporučuje ve vzdálenosti 10 - 25 metrů před nejvíce osluněnou porostní stěnou (nikoliv dovnitř porostu) umístit feromonový lapač (ve smrkových porostech do 40 let s feromonovým odparníkem na lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech nad 60 let s feromonovým odparníkem na lýkožrouta smrkového).
Stromy napadené kůrovci lze snadno poznat podle odlupující se kůry s viditelnými chodbičkami v lýku a nápadně opadávajícího jehličí ze smrků.
Asanaci lze provést odvozem z lesa k dalšímu zpracování, odkorněním (účinné pouze ve stadiu larvy) nebo chemicky (schváleným chemickým přípravkem).
Asanaci napadených stromů je nezbytné provést včas před dokončením vývoje kůrovců (předtím než dospělí brouci opustí napadené stromy), aby se zabránilo jejich šíření do okolních porostů!
Vlastníkům lesů, kteří neplní opatření k ochraně lesa, je orgán státní správy lesů oprávněn uložit ve správním řízení pokutu až do výše 100 000 Kč. Včas provedeným opatřením k ochraně lesa proti kůrovcům lze zabránit dalším škodám a znehodnocování lesů.


Doporučit tuto bleskovku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této bleskovceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K BLESKOVCE
Tuto bleskovku dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.